Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Ruszają zapisy na akcje spółki Enea S.A.

 

ENEA S.A. W DRODZE NA GPW

 

 

1

 

W dniu 22 października 2008 r. Zarząd ENEA S.A. przekazał do publicznej wiadomości prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF. Do obrotu trafi 149.237.382 nowych akcji serii C, które stanowić będą 30,7% udziału w kapitale zakładowym spółki po przeprowadzeniu oferty. Emisja poznańskiej spółki jest skierowana do trzech grup inwestorów: inwestorów branżowych, inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów detalicznych. Intencją Zarządu spółki i jej głównego akcjonariusza jest, aby w wyniku Oferty Akcje Oferowane objęło, co najmniej dwóch inwestorów branżowych. Podział emisji na poszczególne transze zostanie dokonany po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, w zależności od popytu zgłoszonego przez poszczególne grupy inwestorów.

Zarząd spółki ustalił także cenę minimalną dla inwestorów branżowych na poziomie 19,25 zł za jedną akcję.

 

Inwestorzy instytucjonalni oraz detaliczni będą mogli zapisywać się na akcje spółki po dowolnej cenie, nie niższej jednak niż cena minimalna z 10 proc. dyskontem do ceny wyznaczonej dla inwestorów branżowych, czyli 17,33 zł za jedną akcję. Inwestorzy detaliczni mogą składać zlecenia w domach maklerskich na terenie całego kraju w dniach 24-31 października.

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem Enea S.A. powinna zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w listopadzie br.

 

 

Informacje o spółce Enea S.A.

 

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

 

ENEA S.A. posiada silną pozycję rynkową w Polsce we wszystkich segmentach rynku elektroenergetycznego, w których prowadzi działalność. Spółka zajmuje się zarówno wytwarzaniem energii elektrycznej, jak i jej dystrybucją i obrotem.

 

ENEA S.A. jest jednostką dominującą i odpowiada za zarządzanie działalnością całej Grupy. Do istotnych podmiotów należą dwie spółki: Elektrownia Kozienice S.A., zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej oraz ENEA Operator Sp. z o.o., odpowiadająca za dystrybucję energii elektrycznej. Ponadto w skład Grupy wchodzą obecnie 22 inne spółki prowadzące działalność dodatkową.

 

Wytwarzanie energii

 

Wytwarzaniem energii elektrycznej w Grupie zajmuje się przede wszystkim Elektrownia Kozienice S.A., która weszła w skład Grupy w październiku 2007 roku. Elektrownia ta posiada łączną moc osiągalną brutto 2.880 MW i jest największą w Polsce elektrownią opalaną węglem kamiennym pod względem wielkości mocy osiągalnej. Od stycznia 2008 roku Elektrownia Kozienice S.A. rozpoczęła także wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (poprzez współspalanie biomasy). Wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zajmuje się także spółka zależna – Elektrownie Wodne Sp. z o.o.. Łączna moc osiągalna dwudziestu należących do Spółki elektrowni wodnych wynosi 56 MW. Wytworzyły one w 2007 roku łącznie 0,1 TWh energii elektrycznej.

 

Według danych za 2007 rok udział Spółki w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w ujęciu ilościowym wyniósł 7,9% (Źródło: ARE).

 

Dystrybucja energii

 

Za dystrybucję energii elektrycznej odpowiada spółka: ENEA Operator Sp. z o.o. Sieć dystrybucyjna obejmuje swym zasięgiem obszar około 20% powierzchni kraju, zlokalizowany w północno-zachodniej części Polski. ENEA Operator Sp. z o.o. dysponuje liniami energetycznymi o długości ponad 123.000 km (wraz z przyłączami) oraz ponad 33.500 stacjami elektroenergetycznymi.

 

Według danych za 2007 rok udział Spółki w sprzedaży usług dystrybucyjnych w Polsce w ujęciu ilościowym wyniósł 11,6% (Źródło: ARE).

 

Obrót energią

 

Obrotem energią elektryczną, w tym sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, zajmuje się  ENEA S.A. W 2007 roku Spółka sprzedała ponad 17 TWh energii do około 2,3 mln odbiorców końcowych, w tym około 0,8 TWh klientom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy przyłączonym do sieci operatorów innych niż ENEA Operator Sp. z o.o.

 

Według danych za 2007 roku udział Spółki w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w Polsce w ujęciu ilościowym wyniósł 14,6% (Źródło: ARE).

 

Pozostała działalność

 

Ponadto spółki należące do Grupy prowadzą działalność dodatkową – w tym między innymi: działalność związaną z  budową, rozbudową, modernizacjami i remontami sieci i urządzeń energetycznych; projektowaniem, konstruowaniem, produkcją i sprzedażą urządzeń i aparatury elektrycznej i energetycznej; usługami związanymi z konserwacją oświetlenia ulicznego i sieci niskiego napięcia; (iv) usługami transportowymi; oraz działalnością socjalną (obiekty turystyczne, ochrona zdrowia).

 

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie