Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

infoNEP: wyniki, podtrzymana prognoza finansowa, nowe inwestycje Nepentes S.A.

Pobierz ten artykuł w formie PDF

 

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Państwo,

1
z przyjemnością prezentujemy Państwu newsletter z najważniejszymi informacjami o działalności spółki Nepentes S.A. w I półroczu 2008 r. Naszym zamiarem jest publikowanie raz na kwartał biuletynu informacyjnego o firmie Nepentes, który przybliży wszystkim zainteresowanym naszą Spółką najważniejsze wydarzenia z bieżącej działalności oraz plany, jakie zamierzamy zrealizować w perspektywie krótkoterminowej.


W niniejszym wydaniu akcentujemy nasze wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu 2008 r., które wskazują na dalszy dynamiczny rozwój naszej Spółki, a także potwierdzają słuszność przyjętej strategii rozwoju. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na inne, niemniej ważne, osiągnięcia biznesowe i strategiczne Nepentes S.A., jakie miały miejsce w ostatnim okresie, które z kolei przełożą się na wzrost wartości naszej Spółki dla Akcjonariuszy w kolejnych latach. Są to przede wszystkim rozwój własnych struktur sprzedażowych na rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także zakończony sukcesem na początku sierpnia a prowadzony w trakcie II kwartału 2008 roku proces zakupu fabryki płynów infuzyjnych. Mamy nadzieję, że zaprezentowane wyniki finansowe i inne dane dotyczące naszej Spółki spełnią oczekiwania naszych Akcjonariuszy. W tym miejscu pragnę jednocześnie podziękować naszym dotychczasowym Akcjonariuszom za okazane zaufanie, które przełożyło się na blisko 40% wzrost kursu naszych akcji w I półroczu 2008 roku, wbrew ogólnej tendencji panującej na GPW w Warszawie.


Poniżej pozwolimy sobie pokrótce omówić najważniejsze z punktu widzenia Zarządu wydarzenia i osiągnięcia Nepentes S.A., jakie miały miejsce w I półroczu br.


1
Z wyrazami szacunku,


Łukasz Butruk
Prezes Zarządu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 

Michał Wierzchowski - CC Group
tel.: (+48) 22 440 1 440
kom.(+48) 605 959 539

m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

 

Magdalena Sidorowicz – Nepentes S.A.
magdalena.sidorowicz@nepentes.pl

 

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe w I półroczu 2008 roku

W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Kapitałowa Nepentes S.A. konsekwentnie realizowała strategię budowy silnej pozycji portfolio swoich produktów zarówno w kraju jak i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 25% do poziomu 51,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 12,1 mln zł, a zysk netto 10,1 mln zł, odpowiednio o 14% i 20% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 

 w tys. PLN  2Q 2007  2Q 2008  Zmiana  1 H 2007  1 H 2008  Zmiana

sprzedaż

 20 088

 25 441

 +26,6%

 41 437

 51 778

 +25,0%

EBITDA

 6 473

 6 617

 +2,2%

 11 810

 13 808

 +16,9%

zysk operacyjny

 5 935

 6 196

 +4,4%

 10 588

 12 084

 +14,1%

jednostkowy zysk operacyjny

 5 935

 6 453

 +8,7%

 10 588

 12 938

 +22,2%

zysk netto

 4 781

 5 319

 +11,3%

 8 426

 10 100

 +19,9%

jednostkowy zysk netto

 4 781

 5 584

 +16,8%

 8 426

 10 967

 +30,2%

 

Wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu potwierdzają dalszy dynamiczny rozwój naszej Spółki. Zwiększyliśmy marżę bezpośrednią na sprzedaży do poziomu 58,8% wobec 54,6% w tym samym okresie rok wcześniej. Rentowność operacyjna wyniosła 23,3% a marża netto 19,5%.
Systematycznie zwiększamy sprzedaż produktów własnych, których udział w całej sprzedaży po sześciu miesiącach wzrósł o 52% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Dobrze rozwija się także sprzedaż eksportowa, która w pierwszym półroczu wzrosła o 27%. Nasze spółki zależne w Bułgarii i Rumunii, zakończyły już proces organizacji i budowy struktur sprzedaży, którego koszty w wysokości około 800 tys. zł zostały uwzględnione w wynikach skonsolidowanych drugiego kwartału 2008 i zaważyły na niższej dynamice zysku operacyjnego w drugim kwartale. Jak widać, niższa dynamika zysku operacyjnego to efekt kosztów poniesionych na budowę tamtejszych organizacji. Obecnie w Rumunii i Bułgarii sprzedajemy produkty z linii Iwostin, Sudocrem i Propolki.

 

Prognoza finansowa

 

W ocenie Zarządu Spółki Nepentes wyniki finansowe osiągnięte po pierwszym półroczu pozwalają  na podtrzymanie prognozy finansowej na 2008 rok, która zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży do 120,3 mln zł z 86,2 mln zł w 2007 roku, wzrost zysku operacyjnego do 21,3 mln zł z 17,2 mln zł oraz zysku netto do 17 mln zł z 13,6 mln zł w 2007 roku.

 

Stopień wykonania prognozy finansowej 2008 r.

 

 w tys. zł

 2007

 2008P

zmiana

08/07

 1H 2008

 % realizacji

prognozy

sprzedaż

 86 232

 120 262

 +39,5%

 51 778

 43,0%

EBITDA

 20 028

 25 406

 +26,9%

 13 808

 54,3%

zysk operacyjny

 17 227

 21 268

 +23,5%

 12 084

 56,8%

zysk netto

 13 599

 17 014

 +25,1%

 10 100

 59,4%

 

Założenia prognozy są konserwatywne i uwzględnią wyłącznie przychody osiągnięte z obecnej działalności w tym roku. Efekty planowanych akwizycji spodziewane są w pierwszej połowie 2009 roku, dlatego nie zostały uwzględnione w prognozie na ten rok. Po drugim kwartale 2008 realizacja zakładanych prognoz jest zgodna z planem. Przed nami drugie półrocze, w którym ze względu na sezonowość notujemy większą sprzedaż w porównaniu do pierwszego półrocza.

 

Nowe inwestycje1

Jednym z najważniejszych celów biznesowych w tym roku jest realizacja inwestycji związanych z rozbudową mocy produkcyjnych i wejścia na rynek produkcji leków. W sierpniu Nepentes wygrał przetarg na zakup fabryki płynów infuzyjnych firmy Baxter Polska, który znajduje się w Chociwiu na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Zakład jest dostosowany do standardów produkcji farmaceutycznej, zgodnej z GMP i spełnia wszystkie wymogi fitosanitarne umożliwiające bez poważnych adaptacji produkcję leków i kosmetyków. Inwestycja w zakup zakładu i nowych urządzeń do produkcji wyniesie 15 mln złotych i w całości zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych w ofercie publicznej akcji spółki Nepentes w grudniu 2007 roku. Korzyścią wynikająca z położenia zakładu w Chociwiu na terenie strefy ekonomicznej jest uzyskanie przez spółkę Nepentes zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości do 60% wartości inwestycji, czyli 9 mln zł.

 

1Ponadto w projekcie inwestycyjnym skierowanym do ŁSSE Nepentes przedstawił dodatkowy plan inwestycyjny dla zakładu w Chociwiu w wysokości 25 mln zł. Jego realizacja w latach 2011-2012 może przynieść dodatkowo zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 15 mln zł. Plan ten uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Przetargowej w ŁSSE. Warunkiem uzyskania zgody na dodatkowe zwolnienie jest przystąpienie do realizacji drugiego etapu inwestycji w 2011 roku.


Do końca 2008 roku Nepentes zamierza jeszcze nabyć za pieniądze pozyskane w ofercie publicznej akcji rejestr leków z obszaru dermatologii i pediatrii.

 

 

Dane rynkowe

 

W trakcie drugiego kwartału rynek dermokosmetyków w Polsce utrzymał wysokie tempo wzrostu; względem pierwszego kwartału 2008 roku odnotowano wzrost wartościowy rynku o 21% i ilościowy o ponad 22%. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na krajowy rynek dermokosmetyków w tym okresie były szeroko zakrojone działania sprzedażowe i marketingowe dla preparatów słonecznych, mające na celu przygotowanie do sezonu letniego.


W drugim kwartale 2008 działania prowadzone przez Nepentes S.A. wpisywały się w opisane powyżej tendencje ogólnorynkowe pozwalając na konsekwentną realizację strategii budowy silnej pozycji portfolio swoich produktów zarówno w kraju, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.


Portfolio preparatów dermatologicznych zostało rozszerzone o nową markę – Elixine, przeznaczoną do przeciwzmarszczkowej pielęgnacji skóry. Elixine będzie konkurować m.in. z zagranicznymi markami takimi jak Roc, Galenic, Lierac, Nuxe, Sanoflore oraz Vichy. Tym samym produkty Nepentes zaistniały w kategorii preparatów ekskluzywnych sprzedawanych w aptekach.


Dwie najważniejsze linie marek własnych – Iwostin i Emolium, zostały powiększone o kilka pozycji asortymentowych i utrzymują dynamiczny przyrost udziałów rynkowych. Marka Iwostin została rozszerzona o 8 nowych produktów w kategoriach preparatów po opalaniu Iwostin Solecrin Post oraz antyperspiracyjnych Iwostin Aspiria.

 

1

Nowa emulsja do kąpieli marki Emolium zaistniała w największym segmencie rynku emolientów, który stanowi ponad 20% udziałów ilościowych w całym rynku emolientów. Wartościowo udział Emolium w rynku preparatów na atopowe zapalenie skóry wzrósł w drugim kwartale 2008 do 24% wobec 16 % w tym samym okresie rok wcześniej. Porównując drugi kwartał 2008 i 2007, sprzedaż Emolium w tym okresie wzrosła wartościowo o prawie 78%, a rynek tej kategorii produktów wzrósł o zaledwie 34%. Sprzedaż marki Iwostin w drugim kwartale 2008 roku wzrosła wartościowo o 41% wobec wzrostu rynku w tym okresie o niecałe 11%.


Systematyczny wzrost udziałów rynkowych notują wprowadzone do sprzedaży na początku 2008 roku nowe produkty do pielęgnacji stóp pod marką Propodia oraz Erazaban - preparat stosowany w leczeniu opryszczki. Po pierwszym półroczu preparaty linii Propodia mają wartościowo 3,13% udział w rynku, natomiast udziały rynkowe Erazaban zwiększyły się do 4,19%.


1

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju własnych struktur sprzedaży na rynkach eksportowych, w drugim kwartale została założona spółka Iwostin Laboratorium s.r.o. z siedzibą w Pradze, a na rynku ukraińskim została zarejestrowana spółka TzOB Nepentes Ukraina z siedzibą w Kijowie. Obydwie Spółki nie rozpoczęły jeszcze działalności operacyjnej.

 

 

1

 

 

Nowości rynkowe

 

 

 

Dynamiczny rozwój firmy widać również poprzez pryzmat rozwoju portfolio produktów. Ostatnie miesiące wytężonej pracy w naszym Laboratorium zaowocowały powstaniem nowych linii produktów własnych oraz wzbogaceniem dotychczas istniejących o nowe preparaty.

 

1

 

 

Linia 4 preparatów Propodia weszła na rynek w styczniu 2008.
W lutym wprowadziliśmy na rynek krem na opryszczkę Erazaban.
W kwietniu została poszerzona linia Iwostin Solecrin.
W maju wprowadziliśmy sublinię 4 preparatów Iwostin Aspiria  oraz emulsję do kąpieli Emolium.
W czerwcu na rynek weszła całkowicie nowa linia dermokosmetyków Elixine składająca się z 12 preparatów.

 

1

Zobacz również:

11.01.2018, Aktualności

Winter Capital Market Games 2018 – 9-11 marca w Czarnej Górze!

11.01.2018, Aktualności

Winter Capital Market Games 2018 – 9-11 marca w Czarnej Górze!

IV edycja Zimowych Igrzysk Rynku Kapitałowego odbędzie się w dniach 9-11 marca 2018 r. na terenie jednej z najnowocześniejszych stacji narciarskich w Czarnej Górze w Kotlinie Kłodzkiej.

Zobacz więcej

16.01.2018, Ze spółek

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Robyg. Co inwestor powinien zrobić, by się zapisać?

16.01.2018, Ze spółek

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Robyg. Co inwestor powinien zrobić, by się zapisać?

W dniu 1 grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Robyg SA („Robyg”), jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce.

Zobacz więcej

Logo SII