Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Masz obligacje Getback S.A.? Przeczytaj koniecznie poradnik SII

2 maja 2018 Getback S.A. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego. W środę 10 maja 2018 r. Sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania zgodnie z wnioskiem Spółki. Otwarcie postępowania niesie ze sobą kilka istotnych konsekwencji o których każdy posiadacz obligacji niezabezpieczonych powinien wiedzieć. 

Jaki jest cel postępowania?

Celem przyspieszonego postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. W toku postępowania wyznaczony przez sąd nadzorca lub zarządca sporządza spis wierzytelności. Obejmuje on wierzytelności osobiste powstałe w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Spis wierzytelności sporządzany jest na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach. Wierzytelności w nim ujęte i zatwierdzone przez sędziego komisarza są następnie objęte układem zawieranym w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

Czy konieczne jest zgłoszenie wierzytelności?

Spis wierzytelności sporządzany jest przez nadzorcę lub zarządcę wyznaczonego przez sąd na podstawie dokumentacji dłużnika i publicznych rejestrów. Czy istnieje zatem potrzeba zgłaszania swoich wierzytelności przez posiadaczy obligacji Getback?

 

Zgodnie z art. 366 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne nadzorca sądowy albo zarządca umieszcza w spisie wierzytelności obligatariuszy łącznie, wskazując sumę:

  1. nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
  2. obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Nadto w spisie wierzytelności wymienia się składniki majątku emitenta, na których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe praw obligatariuszy, i wskazuje, w jakiej wysokości obligatariusze prawdopodobnie nie zostaną zaspokojeni z przedmiotu zabezpieczenia. 

Jakie są korzyści z indywidualnego zgłoszenia wierzytelności?

Pełna treść artykułu dostępna za darmo po zalogowaniu się.

Zaloguj się Zarejestruj się

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Masz obligacje Getback S.A.? Przeczytaj koniecznie poradnik SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie