Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Tauron podał szacunkowe wyniki finansowe za 2017 rok

© Narong Jongsirikul – fotolia.com

Grupa Tauron opublikowała szacunkowe dane finansowe za 2017 rok. Po ich publikacji giełdowy kurs akcji spółki nieznacznie spada.

 

Jak wynika z ujawnionych danych, wypracowane w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Grupy Tauron przekroczyły 17,4 mld zł wobec 17,6 mld zł wykazanych rok wcześniej. Wynik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) wyniósł 3,5 mld zł w porównaniu do 3,3 mld zł wypracowanych w 2016 roku, a wynik netto wzrósł z poziomu około 0,4 mld zł do blisko 1,4 mld zł.

 

Największy udział w wyniku EBITDA tradycyjnie przypadł segmentowi Dystrybucja, który wygenerował 2,28 mld zł (spadek rdr o 4,7%). W przypadku segmentów Wytwarzanie i Sprzedaż było to odpowiednio 0,46 mld zł (spadek rdr o 14,9%) i 0,84 mld zł (wzrost rdr o 71,6%). Pod kreską znalazł się natomiast segment Wydobycie, którego strata EBITDA za ubiegły rok wyniosła 83 mln zł wobec straty na poziomie 82 mln zł w 2016 roku.

 

Wydatki inwestycyjne (CAPEX) Grupy Tauron wyniosły w 2017 roku 3,47 mld zł. W tym samym okresie produkcja i sprzedaż węgla handlowego były równe odpowiednio 6,4 mln ton i 6,8 mln ton. Jednocześnie produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 18,4 TWh, produkcja ciepła 12,2 PJ, dystrybucja energii elektrycznej 51,4 TWh (w tym do odbiorców końcowych 49,1 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 34,9 TWh. Dług netto na koniec 2017 roku znajdował się na poziomie 8 mld zł, co oznaczało relację długu netto do EBITDA na poziomie 2,3.

 

W samym czwartym kwartale 2017 roku szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Tauron wyniosły 4,5 mld zł, wynik EBITDA 0,67 mld zł, a wynik netto 0,19 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to odpowiednio: 4,5 mld zł, 0,88 mld zł i 0,09 mld zł. Jak podała spółka, wśród istotnych czynników, które wpłynęły na wyniki osiągnięte w tym okresie wymienić można:

 • przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w czwartym kwartale 2017 roku o 120 mln zł. W czwartym kwartale 2016 roku ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron o 16 mln zł (brak wpływu na EBITDA);
 • zwiększenie stanu rezerw, w szczególności z następujących tytułów:
  • utworzenie rezerwy w wysokości 55 mln zł na wypłatę premii jednorazowej dla pracowników (w tym segmenty: Wydobycie: 14 mln zł, Wytwarzanie: 11 mln zł, Dystrybucja: 23 mln zł, Sprzedaż 1 mln zł, Pozostałe 6 mln zł);
  • zwiększenie o 26 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnych opłat związanych ze służebnością przesyłu (segment Dystrybucja);
  • zwiększenie o 17 mln zł rezerw aktuarialnych z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia (segment Wydobycie);
  • zwiększenie o 27 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnego wzrostu podatku od nieruchomości dotyczącego majątku sieciowego (segment Dystrybucja);
 • rozwiązanie części rezerwy w wysokości 14 mln zł na poczet ewentualnych kar nakładanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (segment Dystrybucja).

 

Spółka zastrzegła przy tym, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2017 rok, którego publikację zaplanowano na 13 marca 2018 roku.

 

We wtorek po publikacji przez spółkę raportu bieżącego z szacunkowymi danymi finansowymi notowania akcji Tauron nieznacznie spadają. Po godzinie 12 ich giełdowy kurs wynosił 2,77 zł, co wobec ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, ustalonej na poziomie 2,78 zł, oznaczało spadek o 0,36%.

 

Tauron Polska Energia – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Tauron podał szacunkowe wyniki finansowe za 2017 rok