Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Robyg. Co inwestor powinien zrobić, by się zapisać?

W dniu 1 grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Robyg SA („Robyg”), jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce.


Okres zapisów w wezwaniu kończy się 2 lutego 2018 r. W ramach Wezwania, akcjonariuszom Robyg zaoferowana została cena 3,55 zł za każdą akcję Robyg. Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Pekao Investment Banking.


Poniżej znajdują się przydane informacje dla inwestorów chcących odpowiedzieć na Wezwanie.

Kluczowe informacje o wezwaniu:

 • Bricks Acquisitions Limited oferuje 3,55 zł za akcję Robyg, co oznacza:
  • premię 12.3% wobec ceny zamknięcia na sesji 30 listopada 2017 r.,
  • odpowiednio 9,9% i 8,9% wobec średniego kursu akcji Robyg na GPW ważonego wolumenem obrotu za 3 i 6 miesięcy do dnia 30 listopada 2017r.,
  • 18,3% wobec ceny emisyjnej ustalonej na 3,00 zł za akcję w ramach ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego przeprowadzonego na podstawie uchwały emisyjnej z dnia 6 czerwca 2017 r.,
  • 42,6% wobec ceny zamknięcia na sesji 12 maja 2015 r., tj. w przededniu opublikowania przez ROBYG informacji o rozpoczęciu poszukiwania inwestora strategicznego celem ustabilizowania struktury właścicielskiej i zapewnienia trwałego wzrostu.
 • Okres przyjmowania zapisów rozpoczął się 2 stycznia 2018 r. i skończy się 2 lutego 2018 r.
 • Wezwanie obejmuje wszystkie wyemitowane akcje Robyg, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Zarząd Robyg wydał pozytywną opinię na temat wezwania
 • Wezwanie dojdzie do skutku po spełnieniu warunków wskazanych w treści Wezwania, w tym objęciu zapisami w Wezwaniu co najmniej 66% ogólnej liczby akcji Robyg
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bricks Acquisitions kontroli nad Robygiem

Ważne daty w Wezwaniu:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 2 stycznia 2018 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 15:00 czasu środkowoeuropejskiego 2 lutego 2018 r.
 • Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 7 lutego 2018 r.
 • Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 9 lutego 2018 r.

 

Wzywający zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami Wezwania

Często zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest opinia zarządu Robyg a na temat Wezwania?

Zarząd Robyg wydał pozytywną opinię o Wezwaniu i przytoczył wycenę przygotowaną przez Ipopema, zgodnie z którą cena za akcje oferowana przez wzywającego w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki. Co więcej, kluczowi menedżerowie ROBYG: Oscar Kazanelson – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Alex Goor – Przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg Construction oraz Artur Ceglarz – Dyrektor Finansowy, łącznie posiadający 10,2% akcji Robyg, nieodwołalnie zobowiązali się, na warunkach określonych w umowie, do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w ramach Wezwania


Co inwestor powinien zrobić, żeby sprzedać swoje akcje w wezwaniu?
Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Pekao Investment Banking. Inwestor może złożyć zapis w Wezwaniu na trzy sposoby. Pierwszy to złożyć zapis bezpośrednio w siedzibie Pekao Investment Banking (S.A. ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek A02-091 Warszawa). Drugi - wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru lub przesyłkę kurierską na adres Pekao Investment Banking.


Należy zaznaczyć, że list lub przesyłkę należy nadać w takim terminie, aby dotarły do siedziby Podmiotu Pośredniczącego najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. w dniu 2 lutego 2018 r., lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w wypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów, do godziny 15:00 czasu warszawskiego.


Po trzecie, inwestor może złożyć zapis w jednym z blisko 100 Punktów Usług Maklerskich („PUM”) Domu Maklerskiego Pekao i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.


Lista Punktów Usług Maklerskich („PUM”) Domu Maklerskiego Pekao i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. do pobrania (PDF)


Jak udziałowcy Robyg mogą się skontaktować z Pekao?

Kontakt z Centralnym Domem Maklerskim Pekao:
Tel: 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub +48 22 591 24 90 (opłata według taryfy operatora)
e-mail: infocdm@cdmpekao.com.pl


Kontakt z Domem Maklerskim Pekao:
Tel: 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub +48 22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora)
e-mail: dm@pekao.com.pl

Przydane linki:

Treść Wezwania ogłoszona 1 grudnia 2017 r.

Zmiana treści Wezwania, ogłoszona 22 grudnia 2017 r.
Komunikat o spełnieniu warunku Wezwania z dnia 3 stycznia 2018 r.


 

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał został przygotowany przez spółkę Bricks Acquisitions Limited wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji dokonania zapisów na sprzedaż, zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Robyg S.A. („Robyg”). Niniejszy materiał nie stanowi również rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Robyg lub spółek z grupy kapitałowej Robyg .


Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Robyg jest dokument wezwania w polskiej wersji językowej, ogłoszony w dniu 1 grudnia 2017 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej wraz z późniejszymi zmianami z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz komunikatem o spełnieniu warunku z dnia 3 stycznia 2018 r.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Robyg. Co inwestor powinien zrobić, by się zapisać?