Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Publiczna oferta Obligacji PCC Rokita S.A.

PCC Rokita SA jest jedną z większych spółek chemicznych w Polsce. Jej atutem jest bardzo rozbudowana oferta produktów, krojona na miarę potrzeb z niemal każdej dziedziny życia codziennego. To w skali kraju cecha unikalna w branży chemicznej.

 

Z powodu tak dużej dywersyfikacji odbiorców z różnych segmentów biznesowych (przemysł tworzyw sztucznych, włókiennictwo, chemia gospodarcza, budownictwo, meblarstwo, górnictwo, motoryzacja i wiele innych) spółka jest relatywnie odporna na zmienną koniunkturę na rynku, co wyraźnie widać w jej wynikach finansowych. PCC Rokita zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku w segmentach takich jak poliole i alkalia oraz jest liczącym się dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych.


W ofercie produktowej spółki znajduje się ponad 250 wyrobów, w tym:

  • poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz systemów poliuretanowych;
  • alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branży tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej;
  • produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

 

PCC Rokita od 2011 r. jest emitentem obligacji notowanych na regulowanym rynku Catalyst, a od czerwca 2014 r. jest również spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 

Po III kwartale 2017 r. Grupa PCC Rokita osiągnęła bardzo dobre wyniki, uzyskując:

  • zysk netto na poziomie 100,8 mln zł (wzrost o 5,2% I-IIIQ/I-IIIQ)
  • zysk EBITDA na poziomie 170,7 mln zł (wzrost o 11,6% I-IIIQ/I-IIIQ)
  • przychody ze sprzedaży na poziomie 941,4 mln zł (wzrost o 15,6% I-IIIQ/I-IIIQ).

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną prezentacją wynikową Grupy PCC Rokita >>tutaj

 

Strategicznym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC SE z siedzibą w Duisburgu, która posiada 84% udziału w kapitale i 90% w głosach na WZA. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 17 krajach.

 

Publiczna oferta Obligacji PCC Rokita. Szczegóły na stronie www.pccinwestor.pl


Strategia rozwoju Grupy PCC Rokita


 

Najważniejszym celem strategicznym PCC Rokita SA jest wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie poziomu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe produkty. W aspekcie geograficznym PCC Rokita SA zakłada wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększenie swojego udziału rynkowego w regionach, w których jest obecna oraz ekspansję na nowe, szybko rozwijające się rynki. Obecnie Spółka operuje przede wszystkim na wysoce rozwiniętych rynkach europejskich. W ramach ekspansji na szybko rozwijające się rynki azjatyckie, w pierwszym półroczu tego roku spółka sfinalizowała transakcje zakupu części udziałów spółki produkcyjnej IRPC Polyol w Tajlandii. Dodatkowo zostały podpisane umowy ze spółkami Grupy Petronas w celu rozpoczęcia przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.


Celem krótkoterminowej strategii rozwoju na lata 2017-2019 jest zbudowanie podstaw do dalszego wzrostu sprzedaży oraz poprawy rentowności operacyjnej, jednocześnie Spółka nie może zagwarantować, że działania podjęte w procesie realizacji strategii pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych efektów.


Dzięki opracowanej strategii rozwoju Emitent planuje uzyskanie następujących efektów w poszczególnych segmentach:

 

  • Segment Poliuretany – dodatkowe linie produkcyjne pozwolą na zwiększenie sprzedaży z uwagi na fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat moce produkcyjne były bliskie pełnego wykorzystania. Również planowane jest oferowanie nowych produktów, w tym do segmentu sztywnych pianek poliuretanowych, co będzie stanowić uzupełnienie oferty i doprowadzi do dalszego wzrostu przychodów i zysków. Ponadto Grupa planuje dalsze zwiększanie udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych w sprzedaży i do roku 2018 udział specjalistycznych polioli w przychodach powinien wzrosnąć z obecnych ponad 60% do 80%.
  • Segment Chloropochodne – konwersja technologii produkcji chloru na membranową przyniosła korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez ograniczanie energochłonności. Dzięki inwestycji zwiększone zostały także moce produkcyjne chloru, które przy użyciu 5 elektrolizerów wynoszą obecnie 153 tys. ton chloru rocznie. Spółka konsekwentnie rozbudowuje instalacje, co pozwoli na kolejne zwiększenie poziomu zdolności produkcyjnych w 2018 roku do 180 tys. ton chloru. Dostawienie siódmego elektrolizera, przy założeniu braku ograniczeń popytowych mogłoby potencjalnie zwiększyć zdolności instalacji w przeliczeniu na ług do ponad 230 tys. ton/rok. Ponadto rozbudowa instalacji tlenku propylenu z obecnych 45 tys. ton rocznie do 50 tys. ton w 2017 roku pozwoli na dalsze zwiększenie rentowności operacyjnej.
  • Segment Inna działalność chemiczna – poszerzenie gamy produktów pozwoli wejść na nowe rynki oraz umożliwi wzrost przychodów i znaczny wzrost zysku operacyjnego. Rozbudowa zdolności produkcyjnych pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej i dalszy wzrost obrotów i rentowności. Ponadto Grupa planuje dalsze zwiększanie udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych w sprzedaży z obecnych 25% do 30% w 2018 roku.

 


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez KNF w dniu 15 maja 2017 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii ED opublikowane dnia 5.12.2017 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl.


Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

 

Źródło: PCC Rokita S.A.

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

14.12.2017, Newsroom

Dawne Briju z decyzją Urzędu Skarbowego – zaległy podatek VAT oceniono na 7,7 mln zł

14.12.2017, Newsroom

Dawne Briju z decyzją Urzędu Skarbowego – zaległy podatek VAT oceniono na 7,7 mln zł

Spółka otrzymała wynik kontroli wydany przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Urząd zakwestionował transakcje z trzema kontrahentami.

Zobacz więcej

Publiczna oferta Obligacji PCC Rokita S.A.