Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za trzeci kwartał 2017 r.

Temat czatu: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A.
za trzeci kwartał 2017 r.

Data: czwartek, 30 listopada, godz. 12:00

 

 

LW Bogdanka

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza 

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Krzysztof Szlaga

Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu
Pan Krzysztof Szlaga posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w miedzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych. Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit Spółka z o.o. jako Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005-2008 pracował jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o. W latach 2008-2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie 2010 -2012 obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A. Od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW Bogdanka S.A. Od 1 kwietnia 2016 objął w niej funkcję Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle ciężkim. Pan Krzysztof Szlaga włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

Kilka słów o Spółce:

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest najnowocześniejszą i najbardziej efektywną kopalnią węgla kamiennego w Polsce, będącą częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego. W 2016 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,0 mln ton.

Kopalnia Bogdanka zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Prezesem Zarządu LW Bogdanka SA, Krzysztofem Szlagą. Czat odbędzie się 30 listopada (czwartek) o godzinie 12:00. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Krzysztof Szlaga: Witam na czacie i zapraszam do zadawania pytań

 

Andrzej Białoskórski: Spółka ma bardzo niski poziom długu netto do EBITDA w porównaniu z konkurentami. Z czego to wynika? Czy w przyszłości może się to zmienić?

 

Krzysztof Szlaga: Niski poziom długu netto do EBITDA wynika ze znacznej poprawy pozycji gotówkowej spółki oraz optymalizacji nakładów inwestycyjnych w 2017 r.

 

Kierowca: Jaka kwota jest przedmiotem sporu w Sądzie Okręgowym w Lublinie w związku z ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe?

 

Krzysztof Szlaga: Na roszczenia z tyłu sporu z ZUS utworzono rezerwę której stan na 30.09.2017 wynosił 21.015 tys .zł. Sąd Apelacyjny wydał wyrok, w którym oddalił złożoną przez ZUS apelację.

 

MM_inwestor: Kiedy rozpocznie się wydobycie ze złoża Ostrów?

 

Krzysztof Szlaga: Wydobycie w oparciu o obecną infrastrukturę planowane jest już w 2020 r. Do tego czasu wykonywana będzie sieć niezbędnych wyrobisk przygotowawczych i udostępniających.

 

2Be: Czy można się spodziewać dywidendy za 2017 rok?

 

Krzysztof Szlaga: Działamy zgodnie ze strategią, Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy po szczegółowej analizie aktualnej sytuacji. Strategia przewiduje wypłatę dywidendy do 50% zysku netto.

 

LimaK: Z czego wynikała niższa produkcja i sprzedaż węgla w III kwartale?

 

Krzysztof Szlaga: Niższa produkcja i sprzedaż w III kwartale wynika z harmonogramu produkcji i dostaw do klientów. W trzech kwartałach sprzedaż i produkcja były wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

 

Jarosław: Kiedy może rozpocząć się wydobycie węgla ze złoża „Ostrów”? Na ile lat jest to projekt?

 

Krzysztof Szlaga: Tak jak pisałem wydobycie rozpocznie się od 2020 r. Przy zakładanym poziomie wydobycia, złoża wystarczy do 2065 r. W latach 2025-2030 planujemy pionowe udostępnienie złoża i budowę infrastruktury napowierzchniowej.

 

Sceptyk: Czy to prawda, że na polskim rynku istnieje niedobór węgla?

 

Krzysztof Szlaga: Na polskim rynku istnieje niewielki (ok. 2 mln ton) niedobór węgla, który uzupełniany jest importem.

 

K.K: Ile wyniesie capex w najbliższych latach?

 

Krzysztof Szlaga: Strategia Spółki zakłada średni, nominalny capex w latach 2016 - 2025 na poziomie ok 400 mln zł rocznie.

 

K.K: Jakie są obecnie prognozy dotyczące cen węgla w Polsce?

 

Krzysztof Szlaga: W przyszłym roku spodziewamy się kilkuprocentowego wzrostu cen węgla na rynku polskim.

 

Damian: Czy uzyskanie koncesji na zloze Ostrów wpłynie na roczny wolumen produkcji węgla?

 

Krzysztof Szlaga: Uzyskanie koncesji nie wpłynie na zwiększenie produkcji w ujęciu rocznym. W dalszym ciągu realizować będziemy przewidziany w Strategii scenariusz elastycznego rozwoju przewidujący średnie roczne wydobycie na poziomie 9,2 w latach 2017 -2025.

 

Slawbo: Ile obecnie zapasów węgla ma Bogdanka i jak to się ma do całego rynku?

 

Krzysztof Szlaga: Na koniec trzeciego kwartału mieliśmy 140 tys ton węgla zapasu. Obecnie na polskim rynku nie zalegają duże ilości zapasów tak jak to miało miejsce w latach 2015-2016. Według posiadanych przez nas danych poziom zapasów na rynku spadł o 50% w relacji rdr.

 

Mariusz Cichy: Inwestycja w ZPMW (Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla) zwiększyła moce produkcyjne spółki, jednak spółka ich nie wykorzystuje. Czy ta inwestycja przekłada się na jakość wydobycia bądź w jakiś inny sposób na obecną działalność Bogdanki?

 

Krzysztof Szlaga: Spółka wykorzystuje w pełni nowe moce produkcyjne ZPMW po uruchomienia wydobycia z pola Stefanów. Stąd obecnie osiągane poziomy produkcji ponad 9 mln ton. Oczywiście mamy również większe możliwości sterowania jakością produkowanego węgla.

 

Marek B: Czy jest to możliwe, aby Bogdanka istotnie zwiększyła swój udział rynkowy w sprzedaży węgla energetycznego?

 

Krzysztof Szlaga: Obecnie Bogdanka nie planuje zwiększania mocy produkcyjnych ponad poziomy przewidziane w strategii. Ewentualna zmiana naszego udziału w rynku może wynikać ze zmiany poziomów produkcji innych spółek węglowych.

 

fan: Czy w przyszłym roku będą podejmowane dzialania związane ze złożem k6/k7?

 

Krzysztof Szlaga: W kwestii k6/k7 toczą się postępowania administracyjne. W dalszym ciągu zakładamy, że w przyszłości będzie to obszar naszej działalności.

 

MM_inwestor: Jaki jest status projektu dotyczącego zgazowania węgla?

 

Krzysztof Szlaga: Projekt zgazowania węgla jest projektem prowadzonym przez Grupę Enea. Trwają prace nad studium wykonalności. Rolą Bogdanki jest zapewnienie surowca dla przyszłej instalacji, na co jesteśmy gotowi.

 

Radek1: Jakie są planowane inwestycje w Bodgance?

 

Krzysztof Szlaga: Planujemy realizować inwestycje związane z utrzymaniem poziomu produkcji i udostępnieniem Ostrowa z bieżącej infrastruktury. W perspektywie 2025 - 2030 planujemy udostępnienie pionowe (szyb) Ostrowa, na który nakłady szacujemy na poziomie 1,2 - 1,3 mld zł.

 

ber.mok1980@poczta.onet.pl: Jak Pana zdaniem w najbliższych latach będzie kształtował się popyt na węgiel energetyczny?

 

Krzysztof Szlaga: W najbliższych latach popyt na węgiel energetyczny w Polsce będzie stabilny, na poziomie zbliżonym do obecnego.

 

ber.mok1980@poczta.onet.pl: Jak Pana zdaniem w najbliższych latach będzie kształtował się popyt na węgiel energetyczny?

 

Krzysztof Szlaga: W najbliższych latach popyt na węgiel energetyczny w Polsce będzie stabilny, na poziomie zbliżonym do obecnego.

 

Marzenka: Jak na rynek wpłynęło powstanie Polskiej Grupy Energetycznej? Czy jest to istotny konkurent dla Bogdanki?

 

Krzysztof Szlaga: Z perspektywy LWB nie widzimy istotnych zmian. Lokujemy praktycznie całą produkcję u dotychczasowych kontrahentów - blisko 100% to energetyka zawodowa i przemysłowa.

 

Absztyfikant: Jakie działania zamierza podejmować spółka, aby wydłużyć żywotność kopalni?

 

Krzysztof Szlaga: Wciąż planujemy pozyskać dodatkowe obszary koncesyjne jak również pracujemy nad rozszerzeniem zasobów w ramach obecnego obszaru koncesyjnego (Puchaczów V).

 

analityk: Jak z perspektywy czasu oceniacie Państwo wejście w skład GK Enea i współpracę w ramach tej grupy kapitałowej? Jakie przyniosło to efekty? Jak duża jest tutaj synergia i optymalizacja kosztów?

 

Krzysztof Szlaga: Udział w Grupie zapewnia nam stabilność w zakresie dostaw węgla do naszych głównych odbiorców (Kozienice, Połaniec, Białystok). Korzystamy również z synergii w zakresie logistyki dostaw i ich planowania.

 

Promyczek: Czy może Pan podsumować doniesienia z Chin na temat wydobycia węgla i ich ewentualnego wpływu na ceny surowca?

 

Krzysztof Szlaga: Chiny są największym producentem i konsumentem węgla na świecie. Wielkość wydobycia wśród największych producentów determinuje ostatecznie światową cenę węgla. Należy zatem oczekiwać stabilizacji światowych cen węgla na poziomie 65-70 USD za tonę, które mają ograniczony wpływ na ceny krajowe.

 

analizer: W jaki sposób spółka zamierza poprawić efektywność?

 

Krzysztof Szlaga: Spółka stale pracuje nad poprawą efektywności poprzez optymalizację kosztów i capexu, koncentrację produkcji i wzrost wydajności robót chodnikowych.

 

Krzysztof Szlaga: Dziękuję za wszystkie zadane pytania i zapraszam do kontaktu z działem Relacji Inwestorskich.

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

14.12.2017, Newsroom

Dawne Briju z decyzją Urzędu Skarbowego – zaległy podatek VAT oceniono na 7,7 mln zł

14.12.2017, Newsroom

Dawne Briju z decyzją Urzędu Skarbowego – zaległy podatek VAT oceniono na 7,7 mln zł

Spółka otrzymała wynik kontroli wydany przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Urząd zakwestionował transakcje z trzema kontrahentami.

Zobacz więcej

Czat inwestorski: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za trzeci kwartał 2017 r.