Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Wawel po wynikach za III kwartał

© Grafvision – fotolia.com

Wawel opublikował wyniki finansowe za III kwartał bieżącego roku. Zysk netto spółki podwoił się w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, jednak wpływ na to miało odnotowane zdarzenie jednorazowe.

 

W trzecim kwartale 2017 roku przychody netto ze sprzedaży firmy Wawel wyniosły 146 mln zł w porównaniu do 151,1 mln zł wypracowanych rok wcześniej, co oznacza spadek o 3,4%. Jak informowała wcześniej spółka, zmniejszenie jej sprzedaży w 2017 roku wynika z ograniczenia współpracy z kluczowym partnerem handlowym, czyli z Biedronką.

 

W tym samym okresie wynik EBITDA producenta słodyczy zbliżył się do poziomu 33,2 mln zł wobec 31,3 mln zł wykazanych w trzecim kwartale 2016 roku, a wynik EBIT spadł rok do roku o 0,8% do poziomu 25,2 mln zł. Wynik netto firmy Wawel wyniósł 47,8 mln zł, co stanowi poprawę aż o 116%. Była to jednak konsekwencja zdarzenia jednorazowego odnotowanego w wynikach finansowych spółki za trzeci kwartał 2017 roku – rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny w kwocie ponad 27 mln zł.

 

Jak wynika z konsensusu PAP, giełdowi analitycy oczekiwali, że przychody netto ze sprzedaży spółki za trzeci kwartał 2017 roku wyniosą 149,2 mln zł, wynik EBITDA 28,8 mln zł, a wynik EBIT 22,4 mln zł.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) III kwartał 2017 r.

III kwartał 2016 r.

Zmiana r/r
Przychody netto ze sprzedaży 146 042  151 133 -3,4% 
Wynik EBITDA  33 150  31 300 5,9% 
Wynik EBIT  25 200  25 393 -0,8% 
Wynik netto  47 773  22 107 116,1% 

Źródło: Wawel SA.

 

Łącznie po trzech kwartałach 2017 roku przychody netto ze sprzedaży firmy Wawel wyniosły 413,2 mln zł w porównaniu do 439,1 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie wynik EBITDA spadł rok do roku o 0,9% do poziomu 80,4 mln zł, a wynik EBIT o 3,8% do poziomu 61,8 mln zł. Zysk netto zwiększył się za to o 36% i wyniósł 79,7 mln zł (choć jeszcze raz warto wspomnieć o jednorazowym zdarzeniu odnotowanym w trzecim kwartale 2017 roku).

 

W opublikowanym raporcie okresowym firma Wawel wskazała, że nadal trudno jest precyzyjnie ocenić skalę zmniejszenia jej sprzedaży w całym 2017 roku, a współpraca z kluczowym partnerem handlowym jest kontynuowana w ograniczonym zakresie. Wśród innych zagrożeń i czynników ryzyka wymieniono także wahania cen podstawowych surowców do produkcji oraz wystąpienie niekorzystnych dla spółki zmian kursów walutowych (głównie EUR, USD, GBP), co w konsekwencji może wpłynąć na wzrost kosztów zakupu surowców z importu.

 

Dodatkowo zwrócono uwagę, że w związku z ciągle niestabilną sytuacją polityczną i ekonomiczną na Ukrainie istnieje ryzyko w działalności spółki „Lasoszczi” (jednostka stowarzyszona, w której Wawel posiada 48,5% udziałów). W związku z powyższym Zarząd Wawel nie wyklucza w kolejnych okresach sprawozdawczych dokonania odpisu wartości posiadanych udziałów oraz udzielonych pożyczek spółce „Lasoszczi”, których łączna wartość księgowa na dzień 30 września 2017 roku wynosiła 4,4 mln zł.

 

W poniedziałek, na pierwszej giełdowej sesji po publikacji raportu okresowego, giełdowe notowania akcji Wawel kształtują się na poziomie zbliżonym do kursu odniesienia, tj. 970 zł.

 

Wawel – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Wawel po wynikach za III kwartał