Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Publiczna oferta Obligacji PCC Rokita S.A.

PCC Rokita SA jest jedną z większych spółek chemicznych w Polsce. Jej atutem jest bardzo rozbudowana oferta produktów, krojona na miarę potrzeb z niemal każdej dziedziny życia codziennego. To w skali kraju cecha unikalna w branży chemicznej.

 

Z powodu tak dużej dywersyfikacji odbiorców z różnych segmentów biznesowych (przemysł tworzyw sztucznych, włókiennictwo, chemia gospodarcza, budownictwo, meblarstwo, górnictwo, motoryzacja i wiele innych) spółka jest relatywnie odporna na zmienną koniunkturę na rynku, co wyraźnie widać w jej wynikach finansowych. PCC Rokita zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku w segmentach takich jak poliole i alkalia oraz jest liczącym się dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych.

 

W ofercie produktowej spółki znajduje się ponad 250 wyrobów, w tym:

 

 • poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz systemów poliuretanowych;
 • alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branży tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej;
 • produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

 

PCC Rokita od 2011 r. jest emitentem obligacji notowanych na regulowanym rynku Catalyst, a od czerwca 2014 r. jest również spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.


Strategicznym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC SE z siedzibą w Duisburgu, która posiada 84% udziału w kapitale i 90% w głosach na WZA. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 17 krajach.


Po pierwszym półroczu 2017 r. Grupa PCC Rokita osiągnęła bardzo dobre wyniki, uzyskując:

 • zysk netto na poziomie 75,2 mln zł (wzrost o 15,2% h/h)
 • zysk EBITDA na poziomie 119,2 mln zł (wzrost o 11,9% h/h)
 • przychody ze sprzedaży na poziomie 629,0 mln zł (wzrost o 14,6% h/h).

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną prezentacją wynikową Grupy PCC Rokita >> tutaj

Publiczna oferta Obligacji PCC Rokita SA:


 

 • W ramach programu emisji obligacji, PCC Rokita SA oferuje obligacje publiczne serii EC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5%, odsetki wypłacane są w okresach trzymiesięcznych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 6 lat od daty przydziału.
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Terminy przyjmowania zapisów: od 2-10 października 2017 roku.
 • Termin przydziału obligacji: 11 października 2017 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski BDM S.A.
 • Obligacje spółki PCC Rokita SA będą notowane na rynku Catalyst.

Strategia rozwoju Grupy PCC Rokita


 

Najważniejszym celem strategicznym PCC Rokita SA jest wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie poziomu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe produkty. W aspekcie geograficznym PCC Rokita SA zakłada wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększenie swojego udziału rynkowego w regionach, w których jest obecna oraz ekspansję na nowe, szybko rozwijające się rynki. Obecnie Spółka operuje przede wszystkim na wysoce rozwiniętych rynkach europejskich. W ramach ekspansji na szybko rozwijające się rynki azjatyckie, w pierwszym półroczu tego roku spółka sfinalizowała transakcje zakupu części udziałów spółki produkcyjnej IRPC Polyol w Tajlandii. Dodatkowo zostały podpisane umowy ze spółkami Grupy Petronas w celu rozpoczęcia przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.


Celem krótkoterminowej strategii rozwoju na lata 2017-2019 jest zbudowanie podstaw do dalszego wzrostu sprzedaży oraz poprawy rentowności operacyjnej, jednocześnie Spółka nie może zagwarantować, że działania podjęte w procesie realizacji strategii pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych efektów.


Dzięki opracowanej strategii rozwoju Emitent planuje uzyskanie następujących efektów w poszczególnych segmentach:

 • Segment Poliuretany – dodatkowe linie produkcyjne pozwolą na zwiększenie sprzedaży z uwagi na fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat moce produkcyjne były bliskie pełnego wykorzystania. Również planowane jest oferowanie nowych produktów, w tym do segmentu sztywnych pianek poliuretanowych, co będzie stanowić uzupełnienie oferty i doprowadzi do dalszego wzrostu przychodów i zysków. Ponadto Grupa planuje dalsze zwiększanie udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych w sprzedaży i do roku 2018 udział specjalistycznych polioli w przychodach powinien wzrosnąć z obecnych ponad 60% do 80%.
 • Segment Chloropochodne – konwersja technologii produkcji chloru na membranową przyniosła korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez ograniczanie energochłonności. Dzięki inwestycji zwiększone zostały także moce produkcyjne chloru, które przy użyciu 5 elektrolizerów wynoszą obecnie 153 tys. ton chloru rocznie. Spółka konsekwentnie rozbudowuje instalacje, co pozwoli na zwiększenie poziomu zdolności produkcyjnych w 2018 roku do 180 tys. ton chloru. Ponadto rozbudowa instalacji tlenku propylenu z obecnych 45 tys. ton rocznie do 50 tys. ton w 2017 roku pozwoli na dalsze zwiększenie rentowności operacyjnej.
 • Segment Inna działalność chemiczna – poszerzenie gamy produktów pozwoli wejść na nowe rynki oraz umożliwi wzrost przychodów i znaczny wzrost zysku operacyjnego. Rozbudowa zdolności produkcyjnych pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej i dalszy wzrost obrotów i rentowności. Ponadto Grupa planuje dalsze zwiększanie udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych w sprzedaży z obecnych 25% do 30% w 2018 roku.

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez KNF w dniu 15 maja 2017 roku, Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii EC opublikowane dnia 26 września 2017 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl oraz Oferującego www.bdm.pl.

 

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

 

Źródło: PCC Rokita SA

Zobacz również:

11.01.2018, Aktualności

Winter Capital Market Games 2018 – 9-11 marca w Czarnej Górze!

11.01.2018, Aktualności

Winter Capital Market Games 2018 – 9-11 marca w Czarnej Górze!

IV edycja Zimowych Igrzysk Rynku Kapitałowego odbędzie się w dniach 9-11 marca 2018 r. na terenie jednej z najnowocześniejszych stacji narciarskich w Czarnej Górze w Kotlinie Kłodzkiej.

Zobacz więcej

16.01.2018, Ze spółek

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Robyg. Co inwestor powinien zrobić, by się zapisać?

16.01.2018, Ze spółek

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Robyg. Co inwestor powinien zrobić, by się zapisać?

W dniu 1 grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Robyg SA („Robyg”), jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce.

Zobacz więcej

Publiczna oferta Obligacji PCC Rokita S.A.