Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

CCC na historycznych maksimach po publikacji półrocznego raportu

© MoustacheGirl – fotolia.pl

Jedna z dwudziestu największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych – CCC – opublikowała raport za pierwsze półrocze 2017 roku. Polski dystrybutor i producent obuwia poprawił swoje wyniki finansowe.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) I półrocze 2017 r. I półrocze 2016 r. Zmiana
Przychody ze sprzedaży 1 846,2 1 394,6 32,4%
Wynik brutto na sprzedaży 938,4 733,8 27,9%
Wynik na działalności operacyjnej 163,9 130,8 25,3%
Wynik brutto 129,8 125,3 3,6%
Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 105,2 109,5 -3,9%

Źródło: CCC S.A.

 

W I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 1 846 mln zł, co w porównaniu z zeszłym rokiem stanowi wzrost o 32,4%. Poprawa ta determinowana była rozwojem działalności i ekspansją na poszczególnych rynkach detalicznych, w szczególności w naszym kraju. Największym rynkiem pozostaje Polska, odpowiadając za około połowę całkowitych przychodów spółki. Przychody w kraju zwiększyły się o 20,3% rdr. Kolejne pod względem wielkości – Europa Środkowo-Wschodnia oraz Europa Zachodnia – wygenerowały odpowiednio w tej pozycji 370,9 mln zł (+20,5% rdr) i 180,3 mln zł (+39,1% rdr). Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na m kw. – w ciągu ostatniego półrocza wyniosła ona 3,33 tys. zł na m kw., wobec 3,24 tys. zł na m kw. w I półroczu 2016 roku. Dobrze radzi sobie również kanał e-commerce, który w ciągu ostatniego roku ponad dwukrotnie zwiększył przychody ze sprzedaży.

 

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 938,4 mln zł,  tym samym poprawiając wynik z ubiegłego roku o 27,9%. Spółka tłumaczy wolniejszą dynamikę wzrostu w porównaniu z przychodami poprzez zwiększenie kosztu własnego sprzedaży (+37,4% rdr), na co wpływ miała zmiana w strukturze kanałów sprzedażowych. Spowodowało to nieznaczne obniżenie pierwszej marży – spadek o 1,8 p.p. względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Z kolei wolniejszą dynamikę wzrostu zysku z działalności operacyjnej spółka tłumaczy poprzez zwiększenie kosztów funkcjonowania sklepów, co jest skutkiem wzrostu powierzchni handlowej. Spory przyrost zanotowano w największych nominalnie pozycjach: kosztach najmu oraz kosztach wynagrodzeń personelu. Zmiana wyniosła odpowiednio 26,0% oraz 26,3%. W ujęciu łącznym koszt funkcjonowania sklepu na metr kwadratowy zwiększył się nieznacznie – w czerwcu 2017 roku współczynnik ten wyniósł 1,19 tys. zł na m kw., a rok wcześniej 1,14 tys. zł na m kw. Wskaźnik ten jest najkorzystniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś największy koszt ponoszony jest w Europie Zachodniej. 

 

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych powiększyło wynik z działalności operacyjnej o 2,9 mln zł – w ubiegłym roku było to 15,9 mln zł. Głównym powodem zmiany stały się ujemne różnice kursowe w wysokości 12 mln zł. Ostatecznie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 163,9 mln zł, tym samym zaliczając wzrost o 25,3% rdr.

 

Na działalność finansową po stronie kosztowej również miał wpływ wynik na różnicach kursowych, który osiągnął wartość 16,7 mln zł i był o 16,4 mln zł większy względem roku poprzedniego. Pozostałymi pozycjami determinującymi działalność finansową stały się odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje zapłacone oraz pozostałe koszty finansowe. Po ich uwzględnieniu wartość zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ustalono na poziomie 105,2 mln zł, co stanowi spadek o blisko 4% rdr.

 

Osiągnięte wyniki w ujęciu kwartalnym okazały się lepsze od oczekiwań rynku. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się po II kwartale przychodów równych 1 127,0 mln zł, zysku z działalności operacyjnej na poziomie 168,7 mln zł oraz zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 128,3 mln zł. Wyniki ujawnione przez spółkę, poza przychodami, okazały się lepsze od oczekiwań. Różnica względem konsensusu wyniosła odpowiednio -0,2%, 7,0% oraz 15,4%.

 

Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rozpoczął się dla CCC luką wzrostową, która wywindowała kurs akcji na nowe, historyczne maksima. Na otwarciu inwestorzy byli skłonni zapłacić za jeden walor spółki 269,50 zł. W trakcie sesji do gry zaczęły wkraczać niedźwiedzie, stąd cena zaczęła spadać, by tuż przed godziną 12:30 przekroczyć wartość zamknięcia z dnia poprzedniego. W szerszej perspektywie widać, że kurs akcji kontynuuje wielomiesięczny trend wzrostowy. 

 

CCC – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: CCC S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

CCC na historycznych maksimach po publikacji półrocznego raportu