Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

PKO BP nie zawodzi – wyniki po II kwartale zgodne z oczekiwaniami

© Tomasz Zajda – fotolia.pl

PKO BP opublikował wyniki za II kwartał 2017 roku. Odnotowano blisko 11-procentowy wzrost w zyskach z tytułu odsetek. Podobną tendencję można zauważyć w zysku z opłat i prowizji. Całkowity obraz skali poprawy zaburzają zdarzenia jednorazowe z zeszłego roku.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) II kw. 2017 roku II kw. 2016 roku Zmiana
Wynik z tytułu odsetek 2 114 1 909 10,7%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 733 667 9,9%
Wynik z działalności operacyjnej 1 131 1 128 0,3%
Wynik brutto 1 137 1 136 0,1%
Wynik netto 857 873 -1,8%

Źródło: PKO BP S.A.

 

W II kwartale PKO BP osiągnął wynik odsetkowy na poziomie 2 114 mln zł, wobec 1 909 mln zł z ubiegłego roku. Poprawa ta determinowana była prawie 10-procentowym wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego oraz portfela papierów wartościowych, przy nieznacznym wzroście kosztów odsetkowych. Podobną dynamikę wykazał zysk z prowizji i opłat, który wyniósł 733 mln zł, tym samym notując wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na taki wynik złożyły się wyższe przychody prowizyjne z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych (+35% rdr), wzrost przychodów z działalności maklerskiej i organizacji emisji (+61% rdr), a także 20-milionowy wzrost prowizji z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych, głównie z powodu ich zwiększonej sprzedaży.

 

Z kolei wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 1 131 mln zł, czyli zbliżonym do tego z zeszłego roku. Skala poprawy jest zmniejszona przez wpływ zdarzenia jednorazowego z czerwca 2016 roku, które wówczas mocno podbiło wynik. Było to rozliczenie transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc., co podniosło zysk z działalności operacyjnej o 418 mln zł. Udało się zneutralizować efekt wysokiej bazy poprzez podwyższenie pozostałych przychodów operacyjnych o 88 mln zł. Wzrost ten został w głównej mierze spowodowany zakończeniem realizacji projektu deweloperskiego i rozpoczęciem przekazywania lokali klientom w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej, co przyniosło wpływ w wysokości ok. 70 mln zł. Obniżeniu uległy również koszty z tej kategorii (-35% rdr). Należy również zauważyć, że jest to pierwszy kwartał po wprowadzeniu podatku od niektórych instytucji bankowych (tak zwany podatek bankowy), który jest w pełni porównywalny z analogicznym okresem ubiegłego roku, gdyż zmiany w tym zakresie wprowadzono w I kwartale 2016 roku. Ostatecznie zysk netto, który przypada akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 857 mln zł, co okazało się wynikiem blisko 2% niższym niż w ubiegłym roku.

 

PKO BP, zgodnie ze strategią, planuje do końca 2020 roku osiągnąć wartość wskaźnika ROE powyżej 10% oraz obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) poniżej poziomu 45%. Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie na koniec czerwca 2017 roku wartość tych wskaźników wyniosła odpowiednio 8,4% (-0,8 p.p. w ujęciu rok do roku) oraz 47,9% (-5,2 p.p. w ujęciu rok do roku).

 

Rynek dość powściągliwie zareagował na opublikowany raport. Kurs akcji spółki oscyluje wokół wczorajszego zamknięcia – na godzinę 11:30 inwestorzy byli skłonni zapłacić za jeden walor 35,96 zł czyli o 0,1% mniej niż wczoraj, tuż przed zakończeniem sesji. Pozytywnym sygnałem dla byków byłoby przebicie linii oporu w okolicach 37,77 zł.

 

PKO BP – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: PKO BP S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

PKO BP nie zawodzi – wyniki po II kwartale zgodne z oczekiwaniami