Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

© Minerva Studio - Fotolia.com

Ostatnie cztery tygodnie to już kolejny okres z rzędu, który inwestorzy, zwłaszcza ci skupiający się na mniejszym parkiecie, nie mogą zaliczyć do zbyt udanych. Kurs zamknięcia NCIndex w dniu 11 sierpnia 2017 roku ukształtował się na poziomie 314,16 pkt, odnotowując tym samym spadek o 2,48% w czasie ostatnich czterech tygodni. Stratę zanotowały również sWIG80 oraz mWIG40, które zamknęły się na poziomie odpowiednio: 15.402,94 pkt (spadek o 3,37%) oraz 4.831,47 pkt (spadek o 1,75%). Nieco lepsze nastroje panują wśród osób inwestujących w największe polskie spółki. Indeks WIG20 w przeciągu ostatnich czterech tygodni zanotował wzrost o 0,91% tj. z poziomu 2.350,43 pkt do 2.371,72 pkt.

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 17 lipca do 11 sierpnia 2017 r. osiągnęła poziom 85,33 mln zł, co świadczy o niższej o 21,84% aktywności inwestorów względem poprzednich czterech tygodni, gdy obroty wyniosły 109,18 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 lipca 2016 r. – 11 sierpnia 2017 r. 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 14 lipca – 11 sierpnia 2017 r.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 136 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 93 spółek pozostały bez zmian, natomiast 173 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Star Fitness S.A. – na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ informacje o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, zmianie strategii działalności oraz publikacji prognoz finansowych, transakcjach na akcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz o zmianach stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta;
  • GC Investment S.A. w upadłości układowej - na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: informacja o prawomocnej zmianie trybu postępowania upadłościowego z postępowania układowego na postępowanie likwidacyjne oraz publikacja ogłoszenia o zwołaniu ZWZ;
  • GeoTrekk S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 roku.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 14 lipca– 11 sierpnia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

STARFIT

110,27

GCINVEST

88,24

GEOTREKK

84,62

AEDES

66,67

ATHOS

60,15

ALEJA

52,63

SPARKVC

44,44

MILKPOL

43,84

PROPERTYF

41,94

M4B

41,18

PRESENT24

38,73

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Termo2Power S.A., Bit Evil S.A. oraz Bloober Team S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 17 lipca– 11 sierpnia 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

TERMO2PWR

8 064,47

BITEVIL

7 227,70

BLOOBER

6 630,91

FARM51

6 087,74

MGAMES

3 700,17

STARFIT

3 387,93

UNIFIED

3 198,59

PILAB

2 306,84

RAJDY4X4

2 211,05

ALEJA

1 932,39

BIOMASS

1 817,01

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Eurocent S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ: informacje o podpisaniu umów cesji wierzytelności (w postaci udzielonych pożyczek gotówkowych) przez Emitenta oraz spółkę zależną, odstąpienie od umów ramowej współpracy zawartych z GODEBT 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny oraz publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 roku;
  • Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Prefabet - Białe Błota S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ: upomnienie Spółki przez GPW w związku z naruszeniem trybu i warunków publikacji raportu rocznego, otrzymanie wypowiedzenia umowy od Autoryzowanego Doradcy na pozyskanie finansowania i wprowadzenie do obrotu na NewConnect oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego oraz publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 roku;
  • EastSideCapital S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ informacje o zmianach w Radzie Nadzorczej Emitenta, ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz publikacja raportu okresowego za II kwartał 2017 roku;

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie od 14 lipca do 11 sierpnia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

EUROCENT

-64,56

PREFABET

-54,55

EASTSIDE

-49,75

71MEDIA

-48,24

ERNE

-48,22

GRJAGUAR

-42,86

RAJDY4X4

-38,64

GEOTERM

-37,50

IFM

-37,50

HETAN

-33,33

ADMIRAL

-33,33

 

Opracowanie:

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 17 lipca do 11 sierpnia 2017 roku