Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Wyniki Lotosu za II kw. dobrze przyjęte przez rynek

© Sandor Jackal – fotolia.pl

Grupa Lotos opublikowała raport zawierający dane finansowe z II kwartału 2017 roku. Zbiór najważniejszych wyników zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) II kw. 2017 roku II kw. 2016 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 5 454,9 4 969,0 9,8%
EBIT 172,9 550,6 -68,6%
EBITDA 383,6 810,3 -52,7%
Oczyszczony EBIT LIFO 137,3 -12,0 -
Oczyszczona EBITDA LIFO 690,0 542,7 27,1%
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 157,5 225,8 -30,3%

Źródło: Lotos S.A.

 

Grupa Kapitałowa Lotos wykazała w II kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 5 454,9 mln złotych, co jest wynikiem o 9,8% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a jego zdecydowaną większość wypracował najważniejszy w spółce segment produkcji i handlu. Lotos podaje, że od kwietnia do czerwca rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie 2 217,0 tys. ton, przy pełnym wykorzystaniu zdolności przerobowych, poza okresem planowanego postoju remontowego, który zakończył się 14 kwietnia. Koszty bezpośrednie związane z tym postojem wyniosły 176 mln zł. Dodatkowo zanotowano wzrost poziomu modelowej marży rafineryjnej o 10% w ujęciu rok do roku, co pozytywnie wpłynęło na wypracowanie w II kwartale 2017 roku oczyszczonego zysku EBITDA w tym segmencie – 473,5 mln zł (+32,5% rdr). Marża została wsparta premią lądową w sprzedaży paliw na krajowym rynku, w efekcie ograniczenia tzw. „szarej strefy” w handlu paliwami. Spółka podkreśla również fakt wzrostu konsumpcji paliw płynnych w Polsce w II kwartale o 18,8% w ujęciu rok do roku. Lotos wykorzystał rynkową szansę w postaci ożywionego popytu zwiększając wolumen sprzedaży benzyn w kraju o 26% rdr.

 

Segmentowi wydobywczemu sprzyjało otoczenie rynkowe: ceny ropy naftowej i gazu ziemnego wzrosły odpowiednio o 8,8% i 7,7% w ujęciu rok do roku. Z kolei negatywny wpływ na oczyszczony wynik EBITDA miało obniżenie się o 3,9% rdr wolumenu sprzedaży na skutek niższego wydobycia węglowodorów w Lotos Norge. Ostatecznie oczyszczony zysk EBITDA tego segmentu ukształtował się na poziomie 212,8 mln złotych, czyli zanotował wzrost o blisko 10% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Pomimo poprawy oczyszczonych wyników LIFO, zysk operacyjny wyniósł zaledwie 172,9 mln zł wobec 550,6 mln zł z II kwartału ubiegłego roku, co oznacza spadek o blisko 69%. Dodać należy, że są to wartości nieporównywalne ze względu na zaburzenia wynikające ze zdarzeń jednorazowych (między innymi odpis na 69,6 mln zł w II kw. 2017 roku i rozwiązanie odpisu na 327,4 mln zł w II kw. 2016 roku). Wynik operacyjny został częściowo skompensowany przez dodatnie saldo na działalności finansowej, które ukształtowało się na poziomie 95 mln zł wobec salda ujemnego z końca II kwartału ubiegłego roku równemu 154 mln zł. Wpływ na to miały między innymi pozytywne efekty wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających (+106,4 mln zł). Dzięki tym zdarzeniom jednorazowym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł nieco wolniej niż zysk operacyjny, by ostatecznie w prezentowanym kwartale osiągnąć kwotę 157,5 mln zł, tym samym zaliczając spadek o 30,3% rdr.

 

Optymistyczną informacją jest wysoki poziom zaawansowania kluczowego projektu inwestycyjnego Grupy Lotos, tj. projektu EFRA. Jak podano w raporcie na 30 czerwca 2017 roku całkowity postęp wyniósł 76,8%, a zakończenie prac inwestycyjnych jest planowane na I połowę 2018 roku.

 

Pierwsza sesja giełdowa po opublikowaniu wyników finansowych Grupy Lotos rozpoczęła się wzrostem notowań. Na godzinę 12:00 inwestorzy są skłonni płacić za jeden walor spółki 51,03 zł, co oznacza wzrost ceny o blisko 3% w porównaniu z wczorajszym zamknięciem. Od marca tego roku kurs akcji spółki porusza się w trendzie bocznym, a nie najgorsze wyniki finansowe na chwilę odsunęły wizję wybicia dołem z kanału.

 

Lotos – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Lotos S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Wyniki Lotosu za II kw. dobrze przyjęte przez rynek