Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Spółka Ferro poprawiła wyniki w II kw. 2017 roku, kurs blisko maksimum

© slonme - Fotolia.com

Ferro, jeden z największych producentów i sprzedawców armatury sanitarnej i instalacyjnej poprawił wyniki finansowe w II kw. 2017 roku. Na zysku netto ciążyły jednak dodatkowe przychody z działalności finansowej. Mankamentem są również niskie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

85 817,7

81 576

5,2%

Wynik operacyjny

9 678,3

9 274,9

4,3%

Wynik brutto

10 891

8 981,9

21,3%

Wynik netto podmiotu dominującego

8 912

6 794,7

31,2%

Źródło: Ferro S.A.

 

W II kw. 2017 roku Ferro zwiększyło przychody o 5,2% rok do roku, do poziomu 85,8 mln zł. Zysk operacyjny odnotował nieco mniejszą dynamikę – 4,3% rdr, i wyniósł 9,7 mln zł. Na poziomie zysku brutto zaważyły przychody finansowe, które w II kw. bieżącego roku wyniosły 1,7 mln zł wobec 57,9 tys. zł przed rokiem. W efekcie saldo z działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 1,2 mln zł wobec ujemnego przed rokiem na poziomie 293 tys. zł. Spowodowało to wzrost zysku brutto o 21,3% rdr, który wyniósł 10,9 mln zł. Spółka zamknęła kwartał z zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 8,9 mln zł, czyli o 31,2% większym niż przed rokiem. Przy poprawie wyników finansowych Ferro odnotowało pogorszenie przepływów operacyjnych. Wyniosły one w II kw. 2017 roku 1,3 mln zł wobec 18,7 mln zł rok temu.

 

Podobne tendencje odnotowano w całym I półroczu 2017 roku. Przychody wyniosły 178 mln zł (+9,6% rdr), zysk operacyjny 24 mln zł (+21,2% rdr), zysk brutto 26,2 mln zł (+40,% rdr), a zysk netto podmiotu dominującego 21,4 mln zł (+43,3% rdr). Przepływy z działalności operacyjnej były ujemne na poziomie 2,4 mln zł wobec dodatnich przed rokiem 14,3 mln zł.

 

W dniu 1 sierpnia 2017 roku spółka otrzymała od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej decyzję ostateczną w administracyjnym toku postępowania w sprawie nieprawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 rok. W związku z tym spółka uregulowała zobowiązanie podatkowe w wysokości 1 350,4 tys. zł, w tym odsetki w kwocie 210,7 tys. zł. Ferro w dalszym ciągu nie zgadza się z tą decyzją i zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka dodała, że na razie nie rozpoznała żadnych rezerw na zobowiązania wynikające z toczącego się postępowania sądowego. 

 

Ewentualne utrzymanie powyższej decyzji UKS w postępowaniu sądowym mogłoby skutkować rozpoznaniem dodatkowego zobowiązania podatkowego również za lata 2015 i 2016 w kwocie 1 437,5 tys. zł plus odsetki oraz zwiększeniem zobowiązania z tytułu podatku dochodowego za 2017 r. w kwocie 318,3 tys. zł z uwagi na brak możliwości wykorzystania straty podatkowej – napisano w raporcie. Przypomnijmy, że w całym 2016 roku Ferro osiągnęło 29,1 mln zł zysku netto, a w 2015 roku było to 22,3 mln zł.

 

Na początku sesji po publikacji wyników kurs akcji Ferro zwyżkował do 4,5%, zbliżając się do historycznego maksimum na poziomie 17,70 zł. Jednak do godziny 11:30 zwyżki stopniały do około 0,7%. Najbliższe wsparcie wyznacza ostatni dołek w okolicach 14,20 zł.

 

Ferro – wykres kursu akcji
Ferro - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

Źródło: Ferro S.A.

Zobacz również:

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

Analitycy Domu Analiz SII wydali dla akcji CDRL rekomendację "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową ustaloną na poziomie 42,62 zł. W momencie wydania rekomendacji giełdowy kurs tych walorów wynosił 32 zł, co oznacza potencjał wzrostu równy 33,2%.

Zobacz więcej

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

W IV kw. 2017 roku spółce PlayWay udało się utrzymać momentum wynikowe z III kw. W relacji kwartał do kwartału zyski okazały się nieco mniejsze, jednak już w porównaniu do IV kw. 2016 roku widać znaczną poprawę.

Zobacz więcej

Spółka Ferro poprawiła wyniki w II kw. 2017 roku, kurs blisko maksimum
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie