Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Spółka Ferro poprawiła wyniki w II kw. 2017 roku, kurs blisko maksimum

© slonme - Fotolia.com

Ferro, jeden z największych producentów i sprzedawców armatury sanitarnej i instalacyjnej poprawił wyniki finansowe w II kw. 2017 roku. Na zysku netto ciążyły jednak dodatkowe przychody z działalności finansowej. Mankamentem są również niskie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

85 817,7

81 576

5,2%

Wynik operacyjny

9 678,3

9 274,9

4,3%

Wynik brutto

10 891

8 981,9

21,3%

Wynik netto podmiotu dominującego

8 912

6 794,7

31,2%

Źródło: Ferro S.A.

 

W II kw. 2017 roku Ferro zwiększyło przychody o 5,2% rok do roku, do poziomu 85,8 mln zł. Zysk operacyjny odnotował nieco mniejszą dynamikę – 4,3% rdr, i wyniósł 9,7 mln zł. Na poziomie zysku brutto zaważyły przychody finansowe, które w II kw. bieżącego roku wyniosły 1,7 mln zł wobec 57,9 tys. zł przed rokiem. W efekcie saldo z działalności finansowej było dodatnie i wyniosło 1,2 mln zł wobec ujemnego przed rokiem na poziomie 293 tys. zł. Spowodowało to wzrost zysku brutto o 21,3% rdr, który wyniósł 10,9 mln zł. Spółka zamknęła kwartał z zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 8,9 mln zł, czyli o 31,2% większym niż przed rokiem. Przy poprawie wyników finansowych Ferro odnotowało pogorszenie przepływów operacyjnych. Wyniosły one w II kw. 2017 roku 1,3 mln zł wobec 18,7 mln zł rok temu.

 

Podobne tendencje odnotowano w całym I półroczu 2017 roku. Przychody wyniosły 178 mln zł (+9,6% rdr), zysk operacyjny 24 mln zł (+21,2% rdr), zysk brutto 26,2 mln zł (+40,% rdr), a zysk netto podmiotu dominującego 21,4 mln zł (+43,3% rdr). Przepływy z działalności operacyjnej były ujemne na poziomie 2,4 mln zł wobec dodatnich przed rokiem 14,3 mln zł.

 

W dniu 1 sierpnia 2017 roku spółka otrzymała od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej decyzję ostateczną w administracyjnym toku postępowania w sprawie nieprawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 rok. W związku z tym spółka uregulowała zobowiązanie podatkowe w wysokości 1 350,4 tys. zł, w tym odsetki w kwocie 210,7 tys. zł. Ferro w dalszym ciągu nie zgadza się z tą decyzją i zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka dodała, że na razie nie rozpoznała żadnych rezerw na zobowiązania wynikające z toczącego się postępowania sądowego. 

 

Ewentualne utrzymanie powyższej decyzji UKS w postępowaniu sądowym mogłoby skutkować rozpoznaniem dodatkowego zobowiązania podatkowego również za lata 2015 i 2016 w kwocie 1 437,5 tys. zł plus odsetki oraz zwiększeniem zobowiązania z tytułu podatku dochodowego za 2017 r. w kwocie 318,3 tys. zł z uwagi na brak możliwości wykorzystania straty podatkowej – napisano w raporcie. Przypomnijmy, że w całym 2016 roku Ferro osiągnęło 29,1 mln zł zysku netto, a w 2015 roku było to 22,3 mln zł.

 

Na początku sesji po publikacji wyników kurs akcji Ferro zwyżkował do 4,5%, zbliżając się do historycznego maksimum na poziomie 17,70 zł. Jednak do godziny 11:30 zwyżki stopniały do około 0,7%. Najbliższe wsparcie wyznacza ostatni dołek w okolicach 14,20 zł.

 

Ferro – wykres kursu akcji
Ferro - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

Źródło: Ferro S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Spółka Ferro poprawiła wyniki w II kw. 2017 roku, kurs blisko maksimum