Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Oponeo.pl po publikacji wyników za pierwsze półrocze 2017 roku

© m.mphoto – fotolia.com

Spółka Oponeo.pl przekazała do publicznej wiadomości wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. W czwartek, na pierwszej giełdowej sesji po ujawnieniu raportu okresowego, notowania dystrybutora opon i felg nieznacznie spadają.

 

W całym I półroczu 2017 roku Grupa Oponeo.pl wypracowała 296,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 239,7 mln zł wykazanych rok wcześniej, co oznacza wzrost rok do roku o 23,7%. Przychody ze sprzedaży w kraju zwiększyły się przy tym o 29,3% i wyniosły 219,3 mln zł, a przychody ze sprzedaży zagranicznej wzrosły o 10,2% do poziomu 77,2 mln zł. Poprawa ta wynika przede wszystkim z większego wolumenu sprzedanych opon, który w I półroczu 2017 roku wyniósł 1,21 mln sztuk wobec 0,94 mln sztuk sprzedanych w analogicznym okresie rok wcześniej. W strukturze sprzedaży opon zdecydowanie największy udział przypadł na opony letnie, których sprzedano łącznie 1,05 mln sztuk (przyrost rok do roku o 29,2%), natomiast sprzedaż opon zimowych wyniosła 93,4 tys. sztuk (przyrost rok do roku o 17,9%).

 

Po pierwszym półroczu bieżącego roku skonsolidowany wynik operacyjny spółki wyniósł 5,58 mln zł w porównaniu do 14,78 mln zł wykazanych rok wcześniej, co oznacza spadek o 62%. Mocno obniżył się także zysk zysk netto Grupy Oponeo.pl, który znalazł się na poziomie 8,84 mln zł wobec 13,21 mln zł wypracowanych w I półroczu 2016 roku. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że istotny na to wpływ miała jednorazowa transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsębiorstwa Elektroda.pl, która o kwotę 12,49 mln zł podwyższyła pozostałe przychody operacyjne Oponeo.pl w I kwartale 2016 roku. Z drugiej strony, wynik netto spółki za I półrocze 2017 roku podwyższyły nieco odnotowane w tym okresie wyższe niż rok wcześniej przychody finansowe z tytułu różnic kursowych (0,9 mln zł) oraz z tytułu otrzymanych bonusów i dyskont za wcześniejsze płatności zobowiązań za zakupiony towar (2,15 mln zł).

 

Patrząc na wyniki za sam drugi kwartał 2017 roku, zauważyć można wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej o 8,6%. Jednocześnie jednak wynik EBITDA Grupy Oponeo.pl obniżył się o 10,1% i wyniósł 9,1 mln zł, a wynik na działalności operacyjnej spadł o 12,8% do poziomu 8 mln zł. Tłumaczyć to można wzrostem kosztów operacyjnych, w tym zwiększeniem wydatków na marketing. Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przekroczył natomiast 9,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 8,6 mln zł.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) II kw. 2017 r. II kw. 2016 r. Zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 161 845 148 987 8,6%
Wynik EBITDA  9 123 10 146 -10,1%
Wynik na działalności operacyjnej  8 008 9 187  -12,8%
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  9 725 8 628  12,7%

Źródło: Oponeo.pl.

 

Jak podano w raporcie, Grupa Oponeo.pl zamierza w najbliższym okresie kontynuować rozpoczęte projekty, w tym: rozwój sprzedaży opon i felg na polskim rynku (m.in na bazie współpracy z warsztatami samochodowymi), intensyfikację sprzedaży na rynkach zagranicznych (w marcu bieżącego roku rozpoczęto działalność sklepu internetowego na Węgrzech) czy rozwój sprzedaży części samochodowych przy wykorzystaniu potencjału portalu Autocentrum.pl. Ponadto giełdowa spółka planuje zwiększać sprzedaż rowerów i ich akcesoriów (w ramach działalności firmy Dadelo), a także udoskonalać procesy logistyczne służące poprawie jakości świadczonych usług.

 

W czwartek, na pierwszej giełdowej sesji po publikacji półrocznego raportu okresowego, notowania akcji Oponeo.pl od rana nieznacznie spadają. Około godz. 11 warszawscy inwestorzy skłonni byli płacić za jeden walor tej spółki około 48,8 zł w porównaniu do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego ustalonego na poziomie 49,39 zł.

 

Oponeo.pl – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Oponeo.pl po publikacji wyników za pierwsze półrocze 2017 roku