Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Raiffeisen ma czas na giełdowy debiut do połowy maja przyszłego roku

© gustavofrazao – fotolia.com

Komisja Nadzoru Finansowego dała Raiffeisenowi kolejne kilka miesięcy na giełdowy debiut. Organ nadzoru chce, aby akcje Raiffeisen Bank Polska pojawiły się w obrocie na warszawskim parkiecie najpóźniej 15 maja 2018 roku.

 

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami Komisji Nadzoru Finansowego walory tej spółki miały zostać wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie najpóźniej do 30 czerwca 2017 roku. I choć pod naciskiem organu nadzoru w pierwszym półroczu przygotowania do IPO ruszyły, ostatecznie do debiutu nie doszło. Jak tłumaczono w komunikatach, przyczyną zawieszenia oferty był brak wystarczającej liczby inwestorów chętnych do objęcia akcji po cenie oczekiwanej przez austriackiego właściciela banku – Raiffeisen Bank International. W konsekwencji na początku lipca KNF opublikowała komunikat, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie niepowodzeniem sprzedaży akcji Raiffeisen Bank Polska. Ponadto poinformowała w nim, że będzie dążyć do pełnego wyjaśnienia okoliczności, ze względu na które inwestor zdecydował się nie wykonywać złożonego zobowiązania, powodów zaistnienia takich okoliczności oraz na ile były one zależne lub niezależne od inwestora. 

 

Wczoraj późnym wieczorem Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kolejne swoje stanowisko dotyczące przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska. Organ nadzoru ponownie zwrócił w nim uwagę na niewykonanie jednego z kluczowych zobowiązań inwestorskich złożonych przez Raiffeisen Bank International. Mimo to KNF postanowiła powstrzymać się od wszczęcia stosownych postępowań administracyjnych prowadzących do nałożenia z tego tytułu sankcji w postaci zakazu wykonywania prawa głosu i nakazu sprzedaży akcji.

 

Mając (...) na uwadze, iż osiągnięcie skutku w postaci wprowadzenia kolejnego z 10 największych banków krajowych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest istotną wartością z perspektywy prawidłowego i bezpiecznego rozwoju rynku bankowego, zaś natychmiastowe zastosowanie sankcji (w postaci zakazu wykonywania prawa głosu i nakazu sprzedaży akcji) mogłoby osłabić efektywność procesu realizacji pierwszej oferty publicznej (IPO), KNF powstrzyma się od wszczęcia stosownych postępowań administracyjnych prowadzących do zastosowania sankcji – napisano w komunikacie.

 

Organ nadzoru postawił jednak austriackiemu właścicielowi warunek: akcje Raiffeisen Bank Polska mają zostać wprowadzone do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2018 roku.

 

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła podjęcie realnych działań mających na celu poprawę atrakcyjności oferty publicznej akcji Raiffeisen, dla przykładu poprzez:

  • rozważenie realizacji oferty w drodze emisji nowych, a nie poprzez sprzedaż posiadanych przez RBI akcji Banku, co upewniłoby potencjalnych inwestorów o długoterminowym zaangażowaniu RBI w RBPL, zapewniłoby RBPL dodatkowy kapitał i byłoby korzystne m.in. w aspekcie deklarowanego również przez RBI rozwoju Banku,
  • zwiększenie liczby oferowanych akcji, w odpowiedzi na wyrażane przez potencjalnych inwestorów obawy, że niska płynność ograniczy możliwości ich wyjścia z inwestycji,
  • skierowanie oferty również do inwestorów indywidualnych, co powinno zwiększyć zainteresowanie IPO RBPL i płynność akcji po debiucie,
  • zapewnienie lepszej komunikacji z rynkiem, do którego będzie kierowana oferta.

 

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

23.03.2018, Newsroom

Getback z listem intencyjnym przed decyzją w sprawie emisji akcji

23.03.2018, Newsroom

Getback z listem intencyjnym przed decyzją w sprawie emisji akcji

Zarząd Getback zwrócił się do akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału spółki w dwóch transzach.

Zobacz więcej

Raiffeisen ma czas na giełdowy debiut do połowy maja przyszłego roku
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie