Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy TAURON za I półrocze 2017 r.

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Omówienie wyników Grupy TAURON za I półrocze 2017 r.

18 sierpnia

godzina 15:30

Tauron

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-FinansowychMarek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastere Spécialisé en Banque et Ingéniere Financiere oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów (The Wharton School, University of Pennsylvania, Imperial College London, School of Professional Development) oraz zarządzania. Jest w trakcie uzyskania certyfikatu CIMA (posiada dyplom Advanced Diploma in Management Accounting).


Manager z wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach akcyjnych na stanowiskach w randze członka zarządu. Ekspert w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi. Posiada doświadczenie zawodowe w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), finansowaniu inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.


W latach 1999-2005, jako doradca w BRE Corporate Finance S.A., odpowiedzialny był za projekty due dilligence i wyceny spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą) m. in. dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Koksowni Przyjaźń, KK "Zabrze" i WZK "Victoria", ZGH Bolesław w Bukownie, Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A., spółki Orzeł Biały S.A. W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, członka zarządu – dyrektora ekonomiczno-finansowego, prezesa zarządu – dyrektora generalnego.


W latach 2008-2015 był związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W latach 2008-2009, jako wiceprezes zarządu – dyrektor finansowy w Polskim Koksie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych (2009-2012) w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. uczestniczył w procesie debiutu giełdowego JSW S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako zastępca prezesa zarządu – dyrektor ds. ekonomicznych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, gdzie zajmował się przygotowaniem Biznes Planu, strukturyzacją finansowania oraz pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia, opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością. W latach 2015-2016 Prezes Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej S.A., zajmował się także pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 

W tym miejscu możesz pobrać prezentację wyników finansowych Grupy TAURON

za I półrocze 2017 r.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 18 sierpnia (piątek) o godz. 15:30. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Szanowni Państwo, witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za I półrocze 2017 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

 

Błażej Banaszak: Dlaczego na emisję obligacji zdecydowano się w Londynie, a nie w Polsce?

 

Marek Wadowski: TAURON zdecydował się na emisję euroobligacji notowanych na rynku londyńskim mając na celu dywersyfikację bazy inwestorów, która umożliwia poprawę pozycji negocjacyjnej, obniżenie kosztów finansowania oraz dostęp do szerszej bazy inwestorów w przypadku konieczności ewentualnego dalszego sięgania po dług. Okresem zapadalności euroobligacji jest 10 lat, co jest trudne do osiągnięcia na rynku polskim.

 

Niko: Z czego wynika niższa marża na energii elektrycznej i niższa cena sprzedaży energii?

 

Marek Wadowski: Niższa marża energii elektrycznej wynika z niższych cen sprzedaży, które zależą od rynku. Efekt spadku ceny został częściowo zrekompensowany przez wzrost wolumenu sprzedanej energii, nie było to jednak możliwe w pełni.

 

Niko: Kto i w jaki sposób ustala stawki za usługi dystrybucyjne? Skąd się wziął istotny ich wzrost w I półroczu 2017 roku (+7% do odbiorców końcowych)?

 

Marek Wadowski: Stawki dystrybucyjne dla poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych są zatwierdzane co roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wysokość stawki za usługi dystrybucyjne jest uzależniona przede wszystkim od poziomu ponoszonych kosztów. W 2017 roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem opłaty przejściowej (o 70%) oraz wprowadzeniem nowej opłaty OZE, co m.in. znalazło odzwierciedlenie w 7 proc. wzroście stawki dystrybucyjnej.

 

Góral: Czy z uwagi na powodzenie ostatniej emisji i dużą nadsubskrypcję, w najbliższej przyszłości TAURON planuje kolejne emisje euroobligacji?

 

Marek Wadowski: Nie przewidujemy w najbliższym czasie kolejnej emisji euroobligacji. Nasze dostępne finansowanie to obecnie kwota ponad 5 mld zł, co w najbliższym okresie zabezpiecza potrzeby Grupy TAURON.

 

Pablitto: Ile zapasów węgla znajduje się obecnie w Tauronie?

 

Marek Wadowski: Na koniec drugiego kwartału zapasy węgla wynosiły 140 tys. ton. W ciągu pół roku spadły o ponad 270 tys. ton.

 

akrapme: Jaki wpływ na wyniki Grupy Tauron mają ceny węgla? Czy zwyżki cen węgla są ogółem dla Tauronu pozytywne czy negatywne?

 

Marek Wadowski: Podstawową kategorią wpływającą na wyniki TAURON jest clean dark spread, czyli różnica pomiędzy ceną sprzedaży energii a kosztami paliwa. Jeśli wzrost kosztów paliwa (węgla) znajdzie odzwierciedlenie we wzroście ceny energii, ogólny wpływ wzrostu cen węgla na wyniki Grupy TAURON będzie pozytywny.

 

Zbity miś: Co najbardziej wpłynęło na poprawę wyniku segmentu Wydobycie?

 

Marek Wadowski: Kluczowym czynnikiem był wzrost wolumenu produkcji, co zdecydowanie obniżyło jednostkowy koszt wydobycia przy zachowaniu dyscypliny kosztowej.

 

Finansista: Na jakim etapie jest obecnie realizacja projektu budowy bloku w Jaworznie? Czy uda się to zakończyć do 2019 roku?

 

Marek Wadowski: Na koniec II kw. 2017 zaawansowanie prac wynosiło 39%. Zakładamy, że blok zostanie oddany do użytkowania w listopadzie 2019 roku.

 

Lubos: Jaki poziom wydatków inwestycyjnych planowany jest na II półrocze 2017 roku i kolejne lata?

 

Marek Wadowski: Przewidujemy, że nakłady inwestycyjne w drugim półroczu przekroczą 2,5 mld zł. W kolejnych dwóch latach CAPEX wyniesie ok. 4 mld zł rocznie. Po zakończeniu projektu w Jaworznie należy spodziewać się istotnego spadku nakładów inwestycyjnych.

 

Owner: Czy ze względu na dobre wskaźniki realizacji programu poprawy efektywności przewidują Państwo większe oszczędności niż te, które zostały zaplanowane na lata 2016-2018?

 

Marek Wadowski: Obecnie realizowany PPE jest trzecim programem tego typu. Dotychczasowe zrealizowaliśmy z nadwyżką. Należy jednak pamiętać, że każdy kolejny program jest coraz trudniejszy. Przewidujemy, że obecny program zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami. Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby zrealizowane oszczędności były wyższe.

 

Dywidendowiec: Jakie są przewidywania dotyczące wysokości wskaźnika długu netto do EBITDA w II półroczu 2017?

 

Marek Wadowski: W drugim półroczu wskaźnik długu netto do EBITDA wzrośnie, niemniej jednak pozostanie na bezpiecznym poziomie poniżej 3.0x.

 

Akto: EBITDA segmentu Wydobycie, choć widać było dużą poprawę w II kw., patrząc na całe półrocze znowu znalazł się na minusie. Czy można liczyć, że w przyszłości zacznie ten segment być zyskowny?

 

Marek Wadowski: Drugi kwartał pokazał, że segment Wydobycie może być rentowny. Kluczowym czynnikiem decydującym o rentowności tego segmentu jest wolumen wydobycia. Koncentrujemy się zatem na zwiększaniu wolumenu przy zachowaniu dyscypliny kosztowej.

 

Owner: Na jakim etapie są rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju na temat zaangażowania w budowę bloku w Elektrowni Jaworzno?

 

Marek Wadowski: W chwili obecnej przygotowujemy się do procesu due dilligence oraz opracowania dokumentacji projektowej.

 

LokalnyInwestor: Czy skutkiem wypowiedzenia umów długoterminowych na zakup energii i praw majątkowych przez Tauron faktycznie może być zapłata wysokich odszkodowań? O jakich kwotach potencjalnie można mówić? Jakie jest prawdopodobieństwo konieczności zapłacenia takich odszkodowań?

 

Marek Wadowski: Według nas wypowiedzenia zawartych umów są prawnie skuteczne i z tego powodu zdaniem Spółki nie należą się żadne odszkodowania naszym byłym kontrahentom. Zgodnie z posiadanymi opiniami prawnymi prawdopodobieństwo konieczności zapłaty odszkodowań jest bardzo niskie, dlatego Spółka nie tworzyła na ten cel rezerw.

 

Niko: Czy realizacja inicjatyw strategicznych przebiega zgodnie z planem?

 

Marek Wadowski: Realizacja inicjatyw strategicznych w I półroczu 2017 roku przełożyła się na wartość 480 mln zł, co stanowi 14% (szczegóły przedstawione są na slajdzie 26). Jest to zgodne z naszymi założeniami.

 

Szczepek: Jaki wpływ dla Grupy Tauron miałoby uruchomienie rynku mocy? Kiedy się można spodziewać, że to nastąpi?

 

Marek Wadowski: Według naszych założeń wartość rynku mocy będzie oscylowała wokół 4 mld zł rocznie. Zakładamy, że z tego tytułu TAURON może uzyskać przychody rzędu kilkuset milionów zł rocznie. Spodziewamy się, że pierwsza aukcja będzie miała miejsce pod koniec 2018 roku, a pierwsze wpływy pojawią się w 2021 roku.

 

Tyski: Dzień dobry, czy dobre wyniki za pierwsze półrocze 2017 r w segmencie dystrybucji przełożą się na wyższy wynik ebit w tym segmencie za cały rok 2017? Czy przewidujecie wzrost rentowności w tym segmencie w 2018 r.? Dziękuję

 

Marek Wadowski: Wyższe wyniki Dystrybucji w I półroczu 2017 będą miały pozytywny wpływ na wyniki segmentu oraz całej GK TAURON. Wyniki tego segmentu w roku 2018 zależą w dużej mierze od podejścia regulatora do zatwierdzanej corocznie taryfy na usługi dystrybucyjne. W chwili obecnej nie jest możliwe określenie poziomu rentowności tego segmentu z uwagi na brak zatwierdzonej taryfy.

 

Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za III kwartał 2017 roku.

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

15.12.2017, Felietony

Ostatnie dni na wpłatę na IKE, IKZE i na optymalizację podatkową w 2017 roku

15.12.2017, Felietony

Ostatnie dni na wpłatę na IKE, IKZE i na optymalizację podatkową w 2017 roku

Koniec roku blisko, zostało dosłownie kilka dni, aby pomyśleć o podatkach, które za 2017 rok będziemy płacili w kwietniu, jak również o emeryturze na którą przejdziemy za kilka lub kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Zobacz więcej

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy TAURON za I półrocze 2017 r.