Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

5 spółek, które mocno poprawiły wyniki w I kw. 2017 roku

© den-belitsky - Fotolia.pl

Wybraliśmy pięć spółek, które mocno poprawiły wyniki w I kw. 2017 roku i mają szansę kontynuować dobrą passę w kolejnych okresach.

Newag

Newag zadebiutował na giełdzie w 2013 roku. Pierwsze lata od debiutu nie były dla spółki najlepsze, szczególnie pod względem osiąganych zysków i rentowności, a szczególnie słaby okazał się 2016 rok. Poniższe wykresy pokazują wyniki finansowe osiągane przez spółkę.

 

Newag
Źródło: Newag S.A.

 

W następujący sposób spadek wyników spółka tłumaczyła w raporcie rocznym za 2016 rok: Czynnikiem, który w roku 2016 wpłynął istotnie na działalność Grupy była luka inwestycyjna związana z późnym uruchomieniem środków z UE z perspektywy budżetowej 2014 - 2020. Po bardzo słabym pod względem ilości ogłaszanych postępowań 2015 roku (zaledwie 4 przetargi na dostawę łącznie 20 sztuk nowych EZT, z czego 3 postępowania na łącznie 19 sztuk wygrał Emitent) w 2016 można było zaobserwować wzrost liczby zamówień na dostawę nowego taboru kolejowego (6 postępowań na łącznie 69 nowych EZT, z czego 4 postępowania na łącznie 45 sztuk wygrał Emitent). Nadal jednak nie był to poziom z lat 2014-2015. Należy też pamiętać, że dostawy pojazdów ze wspomnianych wyżej 4 postępowań, w większości przypadną na lata 2017 – 2018.

 

O wiele lepiej dla Newagu wypadł I kw. 2017 roku, w którym spółka poprawiła przychody o 122,4% rok do roku, a straty zamieniła na zyski. Wybrane pozycje wynikowe przedstawia tabela poniżej.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody

164 965

74 190

Wynik brutto na sprzedaży

30 533

2 418

EBITDA

22 855

-3 978

EBIT

14 950

-10 909

Wynik brutto

11 772

-12 422

Wynik netto

9 945

-15 243

Przepływy operacyjne

44 925

-41 220

Źródło: Newag S.A.

 

Newag - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Wielton

Kolejny dobry kwartał odnotował Wielton, jednak w przypadku tej spółki trzeba wspomnieć o zmianie metody konsolidacji francuskiej Fruehauf (Wielton posiada 65,31% udziałów w podmiocie). Do I kw. 2016 roku spółka stosowała konsolidację metodą praw własności i w rachunku zysków i strat wykazywała udział w zysku Fruehauf. Od II kw. 2017 roku zmieniono tę metodę na konsolidację pełną, a więc w uproszczeniu spółka sumuje całe wyniki spółki zależnej. Stąd między innymi wzrost przychodów w I kw. 2017 roku o 117% rok do roku (Wielton pokazał 170 mln zł przychodów Freuhauf). II kw. 2017 roku będzie pod tym względem w pełni porównywalny. Opisane zabiegi mają charakter księgowy i nie mają związku z działalnością czysto operacyjną.

 

W wynikach Wieltonu za I kw. 2017 roku widać, że głównym motorem napędowym jest sprzedaż zagraniczna, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnianej Fruehauf. W Polsce sprzedaż zwiększyła się o 6,5% rok do roku, do poziomu 120,9 mln zł. Zysk operacyjny bez uwzględnienia Fruehauf wyniósł 11,8 mln zł wobec 11,5 mln zł przed rokiem. W tym miejscu należy ponownie wrócić do zmiany metody konsolidacji – w I kw. 2016 roku spółka wykazała w wyniku operacyjnym 2,8 mln zł zysku netto Fruehauf (co stanowiło 65,31% należące do Wieltonu), podczas gdy w I kw. 2017 roku było to 9,9 mln zł (100% wyniku operacyjnego Fruehauf, co wynika z metody konsolidacji pełnej). Porównywalną wielkość stanowi zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego, który wyniósł 14,3 mln zł i był większy o 42,7% rdr.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

rdr

Przychody

380 132

175 201

117,0%

Wynik brutto na sprzedaży

50 747

27 453

84,9%

EBITDA

28 278

18 696

51,3%

EBIT

21 728

14 253

52,4%

Wynik brutto

22 866

12 615

81,3%

Wynik netto podmiotu dominującego

14 251

9 986

42,7%

Przepływy operacyjne

40 352

31 483

28,2%

Źródło: Wielton S.A.

 

W I kw. 2017 roku Wielton sprzedał w Polsce 1 065 naczep drogowych, co pozwoliło na osiągnięcie 16,9% w rynku (na podstawie liczby rejestracji). We Francji, za pośrednictwem Fruehauf, spółka osiągnęła sprzedaż naczep i przyczep drogowych na poziomie 1 401, co przełożyło się na 22% udział w rynku. Motorem napędowym wyników w II kw. bieżącego roku ma być stabilny portfel zleceń w Polsce, stabilny rynek francuski z potencjałem do dalszych wzrostów, utrzymująca się tendencja wzrostowa na rynku włoskim, a także dynamiczny wzrost rejestracji pojazdów w Rosji przy zwiększonej sprzedaży Grupy Wielton na tym rynku (dla spółki jest to wciąż relatywnie mały rynek, sprzedaż w I kw. 2017 roku wyniosła 153 naczepy drogowe).

 

Wielton - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Benefit Systems

Wśród spółek, które mocno poprawiły wyniki kwartalne, nie sposób nie wspomnieć o Benefit Systems, który od debiutu w 2011 roku rośnie w tempie dwucyfrowym. I kw. 2017 roku był kolejnym udanym kwartałem, w którym spółce udało się zwiększyć przychody o 28,1% rok do roku, przy jednoczesnej poprawie marży (marża zysku netto wyniosła 6,4%, co było wynikiem o 1,6 p.p. lepszym niż przed rokiem). Wyniki spółki szerzej komentowaliśmy w tym miejscu, dlatego poniżej tylko przypominamy w tabelce wybrane dane finansowe.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

220 490

172 081

28,1%

Wynik brutto na sprzedaży

Marża brutto na sprzedaży

46 432

21,1%

31 838

18,5%

45,8%

2,6 p.p.

EBITDA

Marża EBITDA

25 404

11,5%

15 570

9,0%

63,2%

2,5 p.p.

EBIT

Marża EBIT

18 308

8,3%

10 222

5,9%

79,1%

2,4 p.p.

Wynik brutto

Marża brutto

17 656

8,0%

10 635

6,2%

66,0%

1,8 p.p.

Wynik netto

Marża netto

14 053

6,4%

8 316

4,8%

69,0%

1,6 p.p.

 

Benefit Systems - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Atal

Atal jest jednym z liderów wzrostów w branży deweloperskiej. Wyniki za I kw. 2017 roku są tego potwierdzeniem. Spółka zwiększyła przychody o 68,5% rok do roku, do poziomu 198,8 mln zł. Zyski rosły jeszcze szybciej – zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 39,7 mln zł, czyli o 81,6% więcej niż w I kw. 2016 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

rdr

Przychody

198 752

117 959

68,5%

Wynik brutto na sprzedaży

56 973

32 515

75,2%

EBIT

50 893

27 763

83,3%

Wynik brutto

49 509

26 773

84,9%

Wynik netto

39 705

21 866

81,6%

Przepływy operacyjne

52 606

-28 802

 

Źródło: Atal S.A.

 

W I kw. 2017 roku Atal sprzedał 676 lokali, czyli o 34% więcej rok do roku. Liczba przekazanych lokali wyniosła 501, o 39% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka opublikowała prognozy finansowe na 2017 rok, które zakładają osiągnięcie zysku netto w przedziale 175-190 mln zł, kontraktację na poziomie 2 700 – 2 900 lokali i liczbę przekazań 2 500 – 2 700.

 

Rezultaty wypracowywane przez spółkę potwierdzają jej dobrą kondycję oraz dopasowanie oferty do potrzeb klientów. ATAL pozostaje liderem branży pod względem rentowności prowadzonych projektów deweloperskich z marżą brutto na poziomie 28,67%. Unikatowy model biznesowy umożliwia natomiast dalsze umacnianie wiodącej pozycji na 7 największych rynkach mieszkaniowych w kraju. Rosnąca kontrakcja oraz dyscyplina kosztowa pozwalają nam na optymizm względem następnych okresów sprawozdawczych – skomentował Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

 

Atal - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

KRUK

Na początku czerwca bieżącego roku przygotowaliśmy obszerny raport analityczny na temat KRUKa i to do niego odsyłamy po więcej informacji: KRUK – przed spółką zapowiada się kolejny rekordowy rok. Komentarz w tym miejscu niech pełnią dwie poniższe tabelki i wykres.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

rdr

Przychody

254 228

160 675

58,2%

EBITDA

125 253

73 488

70,4%

EBITDA gotówkowa

201 860

142 422

41,7%

Wynik operacyjny

121 262

70 245

72,6%

Wynik brutto

81 580

60 089

35,8%

Wynik netto

80 116

60 910

31,5%

Źródło: KRUK S.A.

 

KRUK
Źródło: KRUK S.A.

 

Źródło: stooq.pl

 

Kruk - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

5 spółek, które mocno poprawiły wyniki w I kw. 2017 roku