Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za I kw. 2017 roku

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za I kw. 2017 roku

29 maja

godzina 12:00

LW Bogdanka SA

 

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google  

 

Na pytania internautów odpowiadał:

 

Krzysztof Szlaga, Prezes ZarząduKrzysztof Szlaga, Prezes Zarządu

Pan Krzysztof Szlaga posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w miedzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych. Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit Spółka z o.o. jako Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2610 – 2008 pracował jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie 2010 -2012 obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A. Od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW Bogdanka S.A. Od 1 kwietnia 2016 objął w niej funkcję Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle ciężkim. Pan Krzysztof Szlaga włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

 

Kilka słów o Spółce:

 

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest najnowocześniejszą i najbardziej efektywną kopalnią węgla kamiennego w Polsce, będącą częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego.  W 2016 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,0 mln ton. 

 

Kopalnia Bogdanka zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

 

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

 

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 


Zapis czatu inwestorskiego


Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z LW Bogdanka S.A., który odbędzie się 29 maja (poniedziałek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Krzysztof Szlaga: Dzień dobry. Zapraszam do zadawania pytań.

 

ShortPlayer: Czy sytuacja na polskim rynku węgla poprawiła się?

 

Krzysztof Szlaga: W IQ 2017 mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen miałów energetycznych rdr. o 0,2% ale z drugiej strony ze wzrostem o 2% w stosunku do IVQ 2016. Oznacza to że ceny węgla w Polsce uległy pewnej poprawie.

 

analityk: Co było głównym powodem poprawy wyników w I kw. 2017 roku?

 

Krzysztof Szlaga: Głównym powodem poprawy wyników za IQ była wysoka sprzedaż węgla jak i systematyczna praca na kosztach.

 

WEKSEL: Co oznacza wskaźnik UMCC?

 

Krzysztof Szlaga: Jest to jednostkowy koszt wydobycia pomniejszony o amortyzację. Prezentacja Strategii z 2013 roku zawiera szczegółowy sposób kalkulacji.

 

Marek Lubiński: Ile może wynieść produkcja węgla w 2017 roku?

 

Krzysztof Szlaga: Produkcję w 2017 r. planujemy na poziomie ok. 9 mln ton węgla. Jest to poziom zgodny z naszą strategią.

 

giełdoholik: Jak na działalność spółki wpływa działająca już Polska Grupa Górnicza?

 

Krzysztof Szlaga: Działalność PGG nie ma obecnie dużego wpływu na Bogdankę. Mamy obecnie zakontraktowaną zdecydowaną większość naszej produkcji. Tak jak wielokrotnie komunikowaliśmy dążymy do zakontraktowania 90% naszego wolumenu.

 

Wojtek Białoskórski: Czy w kolejnych okresach spółka oczekuje kontynuacji trendów z I kw. 2017 roku?

 

Krzysztof Szlaga: Tak jak już informowaliśmy w ciągu całego roku chcemy wyprodukować ok 9 mln ton węgla.

 

moix: Czy spółka zwiększyła nakłady inwestycyjne na maszyny górnicze wraz z poprawą sytuacji w branży?

 

Krzysztof Szlaga: Nakłady inwestycyjne w naszej spółce są powiązane z harmonogramem robót i zostały przedstawione w Strategii Spółki. Do 2025 r. planujemy przeznaczyć zgodnie ze scenariuszem elastycznego rozwoju ok 4 mld zl.

 

inwestor123: Gdzie może powstać elektrownia oparta na zgazowaniu węgla?

 

Krzysztof Szlaga: W ramach GK Enea prowadzony jest projekt mający na celu przygotowanie studium wykonalności dla bloku typu IGCC. Jedną z rozważanych lokalizacji są np. okolice Łęcznej (Stara Wieś)

 

CapitInv: Jak prognozuje Pan ceny węgla w średnim terminie? Czy utrzymają się na obecnych poziomach?

 

Krzysztof Szlaga: Na rynkach światowych na bazie kontraktów terminowych prognozujemy spadek w kierunku 65 USD za tonę (porty ARA). W Polsce minimalny wzrost choć na razie indeksy (PSCMI) nie pokazują tego trendu w zdecydowany sposób.

 

Stefan: Jak wygląda sprzedaż na Ukrainę w tym kwartale?

 

Krzysztof Szlaga: W I kwartale miała miejsce sprzedaż ok 100 tys. ton w kierunku ukraińskim.

 

Stefan: Czy Bogdanka będzie finansowo uczestniczyć w budowie instalacji zgazowania węgla? Jaki będzie koszt studium wykonalności?

 

Krzysztof Szlaga: Studium wykonalności prowadzone jest w ramach Enea S.A. i Bogdanka nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Rola Bogdanki w projekcie to przede wszystkim dostawa surowca i wsparcie w zakresie lokalnych uzgodnień.

 

giełdoholik: Jakie są Pana oczekiwania co do II połowy roku?

 

Krzysztof Szlaga: Stabilny poziom sprzedaży i produkcji (zgodnie z harmonogramem).

 

Ala: Jakie główne czynniki będą kształtowały poziom cen węgla w 2017 roku?

 

Krzysztof Szlaga: Poziom produkcji na rynku krajowym oraz poziom importu (w szczególności z Rosji).

 

wojciech: czy będziecie sponsorować Górnika niezależnie od ich wyników sportowych?

 

Krzysztof Szlaga: Oczywiście. Górnik to nie tylko "pierwsza drużyna" ale również akademia sportu czyli krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dzieci (mamy 427 dzieci w szkółce)

 

marcin.nowak211@gmail.com: Czy spółka dalej poszukuje nowych odbiorców węgla?

 

Krzysztof Szlaga: Cały czas penetrujemy rynek w celu maksymalizacji marży.

 

Stefan: Moje pytanie o Ukrainę dotyczyło bieżącego kwartału (drugiego). Czy coś teraz sprzedajecie/ kontraktujecie na Ukrainę?

 

Krzysztof Szlaga: W drugim kwartale nie planujemy znaczącej sprzedaży na Ukrainę.

 

Akul: Ile może jeszcze potrwać opracowanie technologii ICGG?

 

Krzysztof Szlaga: Planujemy, że studium wykonalności IGCC w ramach GK Enea będzie gotowe do końca roku.

 

Deb: Kiedy planowane jest pozyskanie koncesji na Ostrów?

 

Krzysztof Szlaga: Do końca roku.

 

niedzwiedziegora: Ile mogą wynieść oszczędności w 2017 roku związane z kontynuowaniem poprawy efektywności kosztowej?

 

Krzysztof Szlaga: Nie ujawniamy takich informacji. Zapraszam do lektury sprawozdania finansowego :)

 

wojciech: Czy to sprawda, że w ramach prac nad zgazowaniem wegla robione były próby z partnerem z Japonii?

 

Krzysztof Szlaga: Tak.

 

Heinrich: Czy PGG to istotny konkurent dla spółki?

 

Krzysztof Szlaga: PGG to lider rynkowy. Mamy 17% udziału w rynku węgla energetycznego. Dzisiaj na rynku węgla jest niedobór w związku z tym presja konkurencji nie jest silna.

 

ZK: Czy chcecie dalej zwiększać udziały rynkowe? Do jakiego poziomu?

 

Krzysztof Szlaga: Udziały rynkowe w branży wydobywczej to nie jest kluczowy element. Kluczowym elementem jest cena i wolumen a ten planujemy na poziomie ok 9 mln ton w 2017 r. a w perspektywie do 2025 roku średnio ok. 9,3

 

Adriano: Czy oczekuje Pan kontynuacji spadku zapasów na rynku? To dobrze czy źle dla spółki?

 

Krzysztof Szlaga: Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne państwa, dalszy spadek zapasów nie jest zjawiskiem pożądanym w systemie. Bogdanka ma 90% w kontraktach długoterminowych i się z nich wywiązuje.

 

Maciej: Jakie nakłady inwestycyjne są planowane w związku z projektem dot. zgazowania węgla?

 

Krzysztof Szlaga: Na razie trwają prace nad studium wykonalności i projekt prowadzony jest przez GK Enea.

 

mw_1: Jakie nakłady zostaną poniesione w związku z uruchomieniem wydobycia ze złoża Ostrów?

 

Krzysztof Szlaga: Łącznie z Połańcem w 2016 roku było to ok 2/3 sprzedaży.

 

ZK: Czy chcecie dalej zwiększać udziały rynkowe? Do jakiego poziomu?

 

Krzysztof Szlaga: Przede wszystkim skupiamy się na produkowanym wolumenie i pod to kontraktujemy.

 

Czarek: Za jaki procent sprzedaży węgla odpowiada obecnie Grupa Kapitałowa Enea?

 

Krzysztof Szlaga: Z Połańcem w 2016 roku było to 2/3 sprzedaży.

 

Mar: Jak ocenia Pan obecny kurs akcji?

 

Krzysztof Szlaga: Nie mogę oceniać kursu akcji.

 

Mar: Czy możliwy jest scenariusz przejęcia przez Eneę 100% Bogdanki?

 

Krzysztof Szlaga: Nie znam takich planów.

 

kornel: Jak podsumowałby Pan I kw. 2017 roku dla spółki? Jeżeli mógłby Pan rozwinąć trochę bardziej temat, byłbym wdzięczny ;)

 

Krzysztof Szlaga: Pracujemy w pełnym zakresie naszych obecnych mocy produkcyjnych. Skupiamy się na poprawie bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej. W dalszym ciągu prowadzimy proces integracji, tworząc wspólnie z elektrownią Kozienice i elektrownią Połaniec obszar wydobywczo wytwórczy.

 

Mar: Jak wpłyną na Was planowane remonty torów?

 

Krzysztof Szlaga: Jesteśmy w kontakcie z PLK i PKP Cargo przygotowując harmonogramy dostaw do naszych odbiorców. Na ten moment nie widzimy poważnych zagrożeń z tego tytułu.

 

Wittenbe: Z czego wynikał istotny spadek środków pieniężnych w relacji do końca 2016 roku?

 

Krzysztof Szlaga: Spłata zadłużenia z programu emisji obligacji w wysokości 300 mln zł w IQ.

 

KrzysiuA: Co będzie motorem napędowym przyszłych kwartałów?

 

Krzysztof Szlaga: Stawiamy na stabilizację poziomów produkcji i sprzedaży oraz dalszą poprawę efektywności.

 

bartek: Jak Zarząd odnosi się do planowanej inwestycji Prairie Mining? W jakim stopniu otwarcie kopalni Jan Karski wpłynie na wyniki Bogdanki?

 

Krzysztof Szlaga: Żadna spółka oprócz LWB nie złożyła jeszcze wniosku koncesyjnego na wydobycie Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

 

Maciej Walczak: Jakie inwestycje są kluczowe do dalszego rozwoju?

 

Krzysztof Szlaga: Pozyskanie koncesji Ostrów i systematyczne udostępnianie złóż pod przyszłe wydobycie oraz wykorzystanie synergii w obszarze wydobywczo wytwórczym.

 

Zen: Czy będziecie zwiększać zatrudnienie w tym roku?

 

Krzysztof Szlaga: Poziom zatrudnienia jest stabilny i na bieżąco uzupełniamy naturalne odejścia.

 

Czarek: Jakie Pana zdaniem jest obecnie największe zagrożenie dla spółki i jej wyników?

 

Krzysztof Szlaga: Ewentualne zagrożenie dla spółki w krótkim terminie mogłoby być związane z gwałtownym spadkiem ceny na rynku światowym (w tej chwili mało prawdopodobne). W średnim i długim terminie, kwestie związane z polityką klimatyczną, pakietem zimowym itd.

 

Krzysztof Szlaga: Dziękuję za pytania i do września :)

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Czat inwestorski: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za I kw. 2017 roku