Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Feerum znacząco poprawia wyniki finansowe w I kw. 2017 r.

© jcg_oida - Fotolia.com

Grupa Feerum zanotowała w I kw. 2017 r. wzrost przychodów o 74% w ujęciu rok do roku. Przy sprzedaży o wartości 19,5 mln zł spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 2 mln zł.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Feerum:

 

 Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody ze sprzedaży

19 507

11 202

Zysk brutto ze sprzedaży

4 503

2 101

Zysk na działalności operacyjnej

2 378

525

Zysk brutto

2 314

489

Zysk netto

2 039

326

Źródło: Feerum S.A.

 

Tak duży wzrost przychodów ze sprzedaży nie wynikał z rozpoczęcia realizacji dużego kontraktu w Tanzani, który został zawarty pod koniec 2016 roku. Za 82% przychodów zanotowanych w pierwszych trzech miesiącach tego roku, odpowiadała sprzedaż krajowa. Pozostała część przychodów pochodziła z eksportu do Litwy i Ukrainy. Zysk operacyjny wzrósł do 2,4 mln zł wobec 0,5 mln zł rok wcześniej, co jest pochodną utrzymaniu na podobnym poziomie jak rok wcześniej kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Dzięki prowadzeniu działalności w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, spółka korzysta ze zwolnień w tym zakresie. Dzięki temu wykazany podatek dochodowy stanowił niespełna 12% zysku brutto, który wyniósł w I kw. br. 2,3 mln zł, a zysk netto 2 mln zł.

 

W bilansie spółki warto zwrócić uwagę na rosnącą pozycję „środki pieniężne”, które na koniec marca 2017 r. miały wartość 6,5 mln zł. Suma aktywów obrotowych wzrosła w ciągu roku do 63,3 mln zł z 57 mln zł rok wcześniej. W pasywach suma zobowiązań wzrosła w wolniejszym tempie - z 62 mln zł do 63,2 mln zł. Wartość wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 25,4 mln zł. W rachunku przepływów pieniężnych warto podkreślić wzrost przepływów z działalności operacyjnej, które w I kw. 2017 roku wyniosły 10,7 mln zł wobec 0,3 mln zł rok wcześniej. Spółka nie wykazała praktycznie wpływów lub wydatków na działalności inwestycyjnej, a część wygenerowanych środków (5,9 mln zł) przeznaczyła na spłatę kredytów i pożyczek.

 

Wracając do afrykańskiego kontraktu przewiduje on realizację umowy w ciągu 18 miesięcy od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń, a jego wartość opiewała na 33,14 mln usd. Feerum ma między innymi wyprodukować silosy, zapewnić ich transport do Tanzanii, a także przeprowadzić ich montaż, zapewnić szkolenia ich obsługi oraz wybudować obiekty magazynowe. Dzięki tej umowie, w kolejnych kwartałach należy spodziewać się wzrostu przychodów Feerum. Spółka podała, że jej portfel zamówień ma wartość 186,4 mln zł.

 

„Na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji zakontraktowane zamówienia na produkty Grupy na okres 2017/2018 wynoszą około 186,4 mln PLN i obejmują 33 umowy, natomiast potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 53,3 mln PLN, z kolei portfel z terminem realizacji 2017-2019 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 246 mln PLN. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki dominującej przewiduje, że wyniki roku 2017 będą znacznie wyższe w stosunku do wartości zrealizowanych w roku 2016” – napisano w raporcie Feerum.


Opublikowany raport finansowy nie wywołał fali wzrostów akcji Feerum. Na wykresie w długim terminie widać trend spadkowy, gdyż od początku 2014 roku kurs spadł z około 30 zł do obecnie około 17 zł. Inwestorzy muszą mieć na uwadze bardzo niską płynność handlu tymi akcjami na GPW. Wsparciem w krótkim terminie jest poziom około 15 zł, a oporem linia trendu spadkowego przebiegająca obecnie w okolicy 18,2 zł.

 

Feerum - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: Feerum S.A.

Zobacz również:

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

Analitycy Domu Analiz SII wydali dla akcji CDRL rekomendację "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową ustaloną na poziomie 42,62 zł. W momencie wydania rekomendacji giełdowy kurs tych walorów wynosił 32 zł, co oznacza potencjał wzrostu równy 33,2%.

Zobacz więcej

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

W IV kw. 2017 roku spółce PlayWay udało się utrzymać momentum wynikowe z III kw. W relacji kwartał do kwartału zyski okazały się nieco mniejsze, jednak już w porównaniu do IV kw. 2016 roku widać znaczną poprawę.

Zobacz więcej

Feerum znacząco poprawia wyniki finansowe w I kw. 2017 r.
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie