Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Zysk netto Banku Pekao S.A. w I kw. 2017 roku niższy rok do roku, ale...

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Bank Pekao S.A. opublikował raport finansowy za I kw. 2017 roku. Wykazany wynik finansowy netto był wyraźnie niższy w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, jednak był on obciążony dodatkowymi kosztami.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku PEKAO S.A.:

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 r.

I kw. 2016 r.

Wynik z tytułu odsetek

1 115 027

1 069 738

Wynik z tytułu prowizji i opłat

573 482

562 172

Dochody z działalności operacyjnej

1 699 210

1 801 436

Zysk brutto

503 821

728 660

Zysk netto

349 792

573 478

Źródło: Bank PEKAO S.A.

 

Zysk netto grupy kapitałowej Pekao S.A. wyniósł w I kw. 2017 roku 349,8 mln zł. Wynik ten uwzględniał m.in. podatek od niektórych instytucji finansowych (125,2 mln zł) oraz jednorazowe obciążenie kosztami rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach opłat na rzecz BFG (178,4 mln zł). W komentarzu do wyników bank podkreślił, że istotny wpływ na osiągnięte wyniki miał znaczący wzrost wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych oraz dalszy postęp w optymalizacji kosztów i niższe koszty ryzyka. Zgodnie z raportem, porównywalny skonsolidowany zysk netto wyniósłby 675,9 mln zł i byłby wyższy o 83,9 mln zł (14,2%) od porównywalnego wyniku z I kw. 2016 roku (z wyłączeniem wyniku ze sprzedaży wierzytelności kredytowych). W obszarze kredytów klientów detalicznych odnotowano wzrost wolumenów kredytowych o 9,1% rdr, a w obszarze wolumenów korporacyjnych wzrost o 3,1% rdr. Z kolei depozyty detaliczne wzrosły o 10,7% rdr.


Zysk netto osiągnięty w I kw. 2017 r. był co prawda znacznie niższy niż rok wcześniej, ale okazał się o 7% wyższy od oczekiwań rynkowych (konsensus PAP). Wchodząc głębiej w rachunek zysków i strat, uzyskany w I kw. bieżącego roku wynik odsetkowy był zgodny z oczekiwaniami rynku, a wynik z prowizji był o 20% powyżej szacunków. Niższe o 11% od oczekiwań były odpisy z tytułu utraty wartości kredytów.


Nowo wprowadzony podatek bankowy stanowił koszt dla PEKAO S.A. w I kw. 2017 roku w wysokości 125,2 mln zł.

 

Patrząc na kluczowe wskaźniki finansowe w branży bankowej, na koniec I kw. 2017 roku grupa kapitałowa Pekao S.A. wykazała ROE na poziomie 6,1% (vs 9,7% rok wcześniej), marżę odsetkowo 2,8% (vs 2,7%), relację koszty/dochody na poziomie 45,5% (vs 44,7%), kredyty netto/depozyty 93,8% (vs 94,9%), współczynnik kapitałowy (Bazylea III) 17,8% (vs 18,4%). Spadła liczba osób zatrudnionych w grupie z 18 315 na koniec marca 2016 roku do 17 626 rok później. Liczba placówek skurczyła się w ciągu roku z 959 do 922.

 

Na konferencji prezes Pekao S.A. Luigi Lovaglio powiedział, że zysk banku w 2017 roku będzie zbliżony do wyniku z roku ubiegłego. Dla przypomnienia zysk netto w 2016 roku wyniósł 2 279,3 mln zł, a w 2015 roku 2 292,4 mln zł. Prezes podtrzymał prognozowaną wartość udzielonych nowych kredytów detalicznych w 2017 roku na poziomie 15 mld zł.

 

Kurs akcji Banku Pekao S.A. w dniu dzisiejszym nie wykazuje znaczącej reakcji na publikację raportu finansowego. O godzinie 12:00 spadał o 1,5% co odpowiadało spadkowi indeksu WIG Banki. Patrząc od strony technicznej na wykres akcji, widoczne jest potwierdzenie wyłamania z trendu spadkowego, który trwał dwa lata. Lokalny opór to ostatnie maksimum na poziomie 147,5 zł. Wsparciem są okolice 138 zł.

 

Pekao S.A. - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Pekao S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Zysk netto Banku Pekao S.A. w I kw. 2017 roku niższy rok do roku, ale...