Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Duże zmiany na Liście ostrzeżeń SII

30 kwietnia 2017 r. upłynął termin publikacji raportów rocznych dla spółek publicznych których akcje notowane są na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  W związku z nieopublikowaniem raportów rocznych w wymaganym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła obrót akcjami ośmiu emitentów:  Lark.pl S.A., MNI S.A., B.A.C.D. S.A., Hawe S.A., Budopol-Wrocław S.A., Mediatel S.A., B3System S.A. oraz Gravon Capital S.A. Notowania ich akcji na dzień publikacji niniejszego artykułu pozostają zawieszone. 

Ośmiu emientów z GPW
nie publikuje raportu rocznego

Następna grupa wpisów na Listę ostrzeżeń SII związana jest z nieopublikowaniem przez spółki publiczne opinii biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Wpisy te dotyczą czterech podmiotów: Integer S.A., Inpost S.A., PC Guard S.A. oraz Hyperion S.A. 

 

W przypadku pięciu kolejnych emitentów audytorzy przeprowadzili badanie sprawozdań finansowych, jednakże odstąpili od sporządzenia opinii o nich. Pod kryterium "odmowy wydania opinii biegłego rewidenta" na Liście ostrzeżeń SII pojawiły siię wpisy dotyczące następujących podmiotów: Petrolinvest S.A., Ideon S.A., Sco-Pak S.A., Drewex S.A. i Regnon S.A.

 

Ponadto na Listę ostrzeżeń SII wpisana została spółka Admiral Boats S.A. w związku ze złożeniem przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości. 

 

Na NewConnect raport roczny do 30 maja

 

Kolejny wzomożony okres publikacji raportów rocznych przypadnie na końcówkę maja. Zarząd GPW w Warszawie skrócił bowiem z sześciu do pięciu miesięcy termin publikacji raportów rocznych dla spółek, których akcje notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Emitentom z NewConnect zostało już tylko 21 dni na publikację przedmiotowych raportów.

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Duże zmiany na Liście ostrzeżeń SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie