Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy TAURON za I kwartał 2017 r.

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Omówienie wyników Grupy TAURON

za I kwartał 2017 r.

11 maja

godzina 15:00

Tauron

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-FinansowychMarek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastere Spécialisé en Banque et Ingéniere Financiere oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów (The Wharton School, University of Pennsylvania, Imperial College London, School of Professional Development) oraz zarządzania. Jest w trakcie uzyskania certyfikatu CIMA (posiada dyplom Advanced Diploma in Management Accounting).


Manager z ponad 9-letnim doświadczeniem w dużych spółkach akcyjnych na stanowiskach w randze członka zarządu. Ekspert w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi. Posiada doświadczenie zawodowe w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), finansowaniu inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.


W latach 1999-2005, jako doradca w BRE Corporate Finance S.A., odpowiedzialny byłza projekty due dilligence i wyceny spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą) m. in. dla Jastrzębskiej Spółki Węgowej S.A., Koksowni Przyjaźń,KK "Zabrze" i WZK "Victoria", ZGH Bolesław w Bukownie, Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A., spółki Orzeł Biały S.A. W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, członka zarządu – dyrektora ekonomiczno-finansowego, prezesa zarządu – dyrektora generalnego.


W latach 2008-2015 był związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W latach 2008-2009, jako wiceprezes zarządu – dyrektor finansowy w Polskim Koksie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych (2009-2012) w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. uczestniczył w procesie debiutu giełdowego JSW S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako zastępca prezesa zarządu – dyrektor ds. ekonomicznych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) brałudział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, gdzie zajmował sięprzygotowaniem Biznes Planu, strukturyzacją finansowania oraz pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia, opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością. W latach 2015-2016 Prezes Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej S.A., zajmował siętakże pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 

W tym miejscu możesz pobrać prezentację wyników finansowych Grupy TAURON
za I kwartał 2017 r.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 11 maja (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Szanowni Państwo, Witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za I kwartał 2017 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

 

Zbitymiś: Co miało największy wpływ na dość dobre wyniki Taurona w I kwartale ?

 

Marek Wadowski: W pierwszym kwartale 2017 r. mieliśmy do czynienia z następującymi zdarzeniami jednorazowymi: rozwiązanie rezerwy w wysokości 190 mln zł związanych z projektem w Stalowej Woli, 75 mln zł dodatnich różnic kursowych, niskie koszty umorzenia zielonych certyfikatów (wpływ na wynik: 60 mln zł) i rozliczenie darmowych uprawnień do emisji 1,7 mln ton CO2 z roku 2016 (wpływ na wynik: 31 mln zł). Zdarzenia te nie będą miały wpływu na wynik kolejnych kwartałów 2017 roku, stąd uważamy, że wynik EBITDA w roku 2017 powinien być zbliżony do wyniku z 2016 roku.

 

profesjonalista: Jakie wyniki generuje kopalnia Brzeszcze przy obecnych cenach węgla?

 

Marek Wadowski: W pierwszym kwartale 2017 r. kopalnia Brzeszcze wyprodukowała 225 tys. ton węgla, o 115 tys. ton więcej r/r. Pomimo tego wynik osiągnięty na produkcji węgla jest gorszy o kilkanaście mln zł. Główną przyczyną był wzrost kosztów robót przygotowawczych. W kolejnych kwartałach przewidujemy znaczący wzrost wolumenu produkcji i poprawę wyniku. Osiągnięty przez Brzeszcze wynik wskazuje, iż w segmencie Wydobycie konieczna jest ciągła dyscyplina kosztowa i produkcyjna.

 

werk: Z czego wynika ponad podwojenie EBITDA Segmentu Sprzedaż?

 

Marek Wadowski: Wynika to przede wszystkim z rozwiązania rezerwy związanej z projektem ECSW. Szczegółowe informacje na temat wyników segmentu Sprzedaż znajdują się na str. 12 załączonej prezentacji.

 

ShortPlayer: Jakie nakłady zostały już przeznaczone na kopalnię Brzeszcze i jakie jeszcze są planowane?

 

Marek Wadowski: Do tej pory przeznaczyliśmy ok. 100 mln zł na rzeczowe nakłady inwestycyjne ZG Brzeszcze. W latach 2016-2018 planujemy łączne nakłady na poziomie ok. 250 mln zł.

 

Buffet: Jak wygląda dzisiaj realizacja programu poprawy efektywności?

 

Marek Wadowski: Do tej pory zrealizowaliśmy 48% oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Oszczędności w poszczególnych segmentach przedstawiamy na str. 16 prezentacji wynikowej.

 

Energetyczny Inwestor: Jak w I kw. 2017 roku kształtowały się ceny energii? Czy podtrzymuje Pan wypowiedź z poprzedniego czatu, że w 2017 roku mogą być one na zbliżonym poziomie do 2016 roku?

 

Marek Wadowski: W I kwartale 2016 roku ceny energii były na poziomie wyższym niż w I kwartale 2017 roku. Powodem tego były niskie temperatury i niska generacja farm wiatrowych w I kwartale 2016 roku. Porównując ceny za cały 2017 i 2016 rok spodziewam się, że będą one na poziomie zbliżonym.

 

Andrzej: Czy pana zdaniem segment wydobycia zdoła wyjść na plus w tym roku?

 

Marek Wadowski: Segment Wydobycie powinien wygenerować dodatni wynik na poziomie EBITDA. Warunkiem tego jest zwiększenie poziomu wydobycia do ok. 7 mln ton (co jest planowane) oraz dyscyplina kosztowa.

 

shorttermism: W I kw. spółka znacznie zwiększyła przepływy operacyjne. Z czego to wynikało?

 

Marek Wadowski: Główne przyczyny wzrostu OCF są następujące: zapłata niższego podatku dochodowego (o ok. 180 mln zł r/r) oraz zmniejszenie stanu zapasów węgla (o ok. 280 tys. ton).

 

Analityk: Jak ocenia Pan obecną sytuację finansową Tauronu?

 

Marek Wadowski: Pomimo tego, że I kwartał 2017 roku był wyjątkowo dobry, należy wskazać na wyzwania jakie stoją przed Grupą Kapitałową TAURON: rosnące wymagania w zakresie regulacji jakościowej w obszarze dystrybucji (SAIDI, SAIFI, czas przyłączenia) oraz coraz wyższe obciążenia związane z kosztami CO2 i presja na wzrost cen węgla. Chciałbym podkreślić, że aby TAURON był podmiotem stabilnym finansowo niezbędna jest ciągła dyscyplina kosztowa.

 

fundamentalista: Dług netto do EBITDA jest na poziomie z I kw. 2016 roku. Czy spółka będzie dążyć do dalszego obniżania tego wskaźnika?

 

Marek Wadowski: Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach wskaźnik ten będzie wykazywał tendencję wzrostową, jest to spowodowane przede wszystkim realizacją inwestycji w El. Jaworzno III. Spółka będzie dążyła do utrzymania wskaźnika na bezpiecznym poziomie, działania podejmowane w tym zakresie będą zależały przede wszystkim od generowanego poziomu EBITDA i postępu w realizacji inwestycji.

 

Jaworzno4: dzień dobry, jak ocenia Pan perspektywy Ebit w dystrybucji w 2017 r.? Jak się wydaje wyniki tego segmentu są kluczowe dla całej grupy

 

Marek Wadowski: Jak wskazywaliśmy przy publikacji wyników za rok 2016, perspektywa segmentu Dystrybucja w tym roku powinna być stabilna.

 

reaktent: Czy prace związane z wdrożeniem rynku mocy są kontynuowane?

 

Marek Wadowski: Prace nad rynkiem mocy cały czas trwają. Projekt ustawy o rynku mocy jest obecnie na etapie prac rządowych, jednocześnie trwają uzgodnienia z Komisją Europejską. Liczymy na to, że do końca 2017 roku poznamy finalny kształt przyjętych rozwiązań.

 

Energetyk007: Co dalej z inwestycjami? Czy udaje się ograniczyć je tak jak zapowiadaliście to w nowej strategii?

 

Marek Wadowski: W zakresie inwestycji realizujemy przyjętą strategię zakładającą ich ograniczenie. Szczegółowe informacje na temat realizowanego programu inwestycyjnego znajdują się na str. 14 i 15 prezentacji.

 

pmazurek@poczta.onet.pl: Jakie inwestycje podejmuje spółka w obszarze OZE? Czy planowane są istotne zwiększenia mocy w tym segmencie?

 

Marek Wadowski: Jak sygnalizowaliśmy wcześniej, kierunkowe decyzje w tej kwestii uzależniamy od otoczenia regulacyjnego i rynkowego. Na bieżąco monitorujemy sytuację w tym zakresie.

 

Moderator: Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za I półrocze 2017 roku.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy TAURON za I kwartał 2017 r.