Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Quercus obejmie akcje Bestu za 19 mln zł

© phonlamaiphoto - Fotolia.com

Best wyemituje 690 652 nowych akcji po cenie emisyjnej 27,5 zł za łączną kwotę 18,99 mln zł. Emisja akcji serii G będzie ofertą prywatną skierowaną do FIZ QUERCUS Multistrategy.

 

Kapitał zakładowy firmy Best dzieli się na 22 216 177 akcji. Nowo wyemitowane akcje stanowią 3,1% kapitału. Nowa emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W komunikacie bieżącym zarząd spółki w następujący sposób tłumaczy tę decyzję:

 

„Emisja Akcji Serii G przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Pozbawienie akcjonariuszy Emitenta prawa poboru Akcji Serii G w całości leży w interesie Emitenta i jest uzasadnione korzyściami płynącymi z zaangażowania się w Spółkę nowych akcjonariuszy, zwiększenia jej rozpoznawalności, zwiększenia płynności akcji Spółki, a także szybkością i sprawnością podwyższenia kapitału zakładowego z wykorzystaniem instytucji kapitału docelowego. Ponadto zwiększenie kapitałów własnych Spółki, dzięki środkom pieniężnym pozyskanym z emisji Akcji Serii G poprawi wskaźniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej BEST, co w konsekwencji przełoży się na korzystniejsze warunki emisji obligacji planowane w przyszłości przez Emitenta.”

 

Best należy do spółek na GPW z bardzo małym udziałem free float-u. Drobni akcjonariusze posiadają tylko 2,34% udziału w kapitale zakładowym. Głównym akcjonariuszem spółki jest Krzysztof Borusowski z udziałem 82,96% oraz Marek Kucner z udziałem 11,46% w kapitale zakładowym. Biorąc pod uwagę akcje imienne, które są uprzywilejowane do głosu w stosunku 5:1, Krzysztof Borusowski dysponuje 86,91% głosów na Zgromadzeniu Walnym, a drugi znaczący akcjonariusz 11,10% głosów.

 

Przy obecnym kursie na poziomie 28,5 zł, Best jest wyceniony na 633 mln zł. Z roku na rok spółka odnotowuje coraz lepsze wskaźniki finansowe. W 2016 roku skonsolidowane przychody operacyjne wyniosły 210,3 mln zł, czyli wyższe o 50% rok do roku. Spłaty na portfelu wierzytelności osiągnęły poziom około 180 mln zł, co oznaczało wzrost o 30% rdr. Inwestycje na nowe portfele wierzytelności w ubiegłym roku miały wartość 258,3 mln zł, co pozwoliło pozyskać wierzytelności o wartości nominalnej 2,3 mld zł. Na koniec 2016 roku wartość nominalna zarządzanych przez Best wierzytelności wyniosła 12,8 mld zł. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 133,6 mln zł wobec 88,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto miał wartość 38,8 mln zł, ale był w dużej części obciążony odpisem na posiadane akcje Kredyt Inkaso w kwocie 69,3 mln zł. Z wyłączeniem tego odpisu, zysk netto w 2016 wyniósłby 108,1 mln zł wobec 82,2 mln zł w 2015 roku.

 

Kurs akcji Best-u jest w wyraźnym trendzie wzrostowym. Obecnie akcje są na historycznych szczytach. Linia trendu przebiega obecnie w okolicy 25,5 zł i wyznacza ważne wsparcie.

 

Best - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Best S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Quercus obejmie akcje Bestu za 19 mln zł