Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Mobilizacja akcjonariuszy mniejszościowych Komputronik w związku z ogłoszonym wezwaniem

© levelupart - Fotolia.com

13 kwietnia 2017 r. Marinera Invest Sp. z o.o. ogłosiła wezwanie do sprzedaży 4.507.987 akcji Komputronik SA stanowiących 46,03 proc. głosów po 6,5 zł za sztukę. Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów. Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą trwały od 23 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

 

Zamiary wzywającego

 

Jeśli w wyniku Wezwania Wzywający, wraz z Akcjonariuszami Większościowymi, osiągnie albo przekroczy próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Komputronik SA od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Jeśli zaś nie będzie w stanie go przeprowadzić rozważy ogłoszenie wezwania związanego ze zniesieniem dematerializacji akcji spółki. Po przeprowadzeniu procedury przymusowego wykupu lub wezwania związanego z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji Spółki, Wzywający łącznie z Akcjonariuszami Większościowymi zamierza przywrócić akcjom Spółki formę dokumentu i wycofać je z obrotu na GPW w Warszawie.

 

Inicjatywa akcjonariuszy mniejszościowych

 

Z powyższymi zamiarami Wzywającego nie zgadza się grupa inwestorów indywidualnych, którzy chcą zablokować plany wycofania akcji spółki Komputronik SA z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby tego dokonać muszą jednak zgromadzić odpowiednio liczną grupę akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie odpowiedzą na ogłoszone wezwanie. Zniesienie dematerializacji akcji (co jest równoznaczne z wycofaniem ich z obrotu na GPW w Warszawie) wymaga zgody walnego zgromadzenia wyrażonej uchwałą podjętą większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Jeżeli więc akcjonariusze chcą w sposób kategoryczny zablokować wycofanie akcji Komputronik SA z GPW, muszą posiadać co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu, na którym będzie podejmowana uchwała w tej sprawie.

 

Akcjonariusze mniejszościowi niezgadzający się na wyciśnięcie oraz wycofanie akcji z obrotu giełdowego mogą skontaktować się z grupą inicjatywną poprzez założony przez nią profil na facebook'u, a także poprzez adres e-mail:

porozumienie.komputronik@gmail.com

Zbyt niska cena w wezwaniu?

Wezwanie budzi spore kontrowersje również z powodu ceny oferowanej za akcje. W ocenie sporej grupy inwestorów indywidualnych cena oferowana w wezwaniu jest stanowczo zbyt niska. Formalnie jest ona zgodna z wymogami określonymi w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jak jednak zwracają oni uwagę jest ona trzy razy niższa od wartości księgowej akcji Komputronik SA. Jak wynika bowiem ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2016  do 31 grudnia 2016 r. wartość księgowa jednej akcji wynosi 18,97 zł.  W ocenie akcjonariuszy mniejszościowych cena ustalona w wezwaniu jest także zbyt niska biorąc pod uwagę relację zyskowności Spółki do jej wyceny.

 

Zapisy na akcje zaczynają sie dopiero 8 czerwca, a kończą 7 lipca 2017 r. jest więc jeszcze czas na podjęcie próby wypracowania porozumienia z Wzywającym w przedmiocie ogłoszonych przez niego planów. Liczna i zwarta grupa akcjonariuszy mniejszościowych mogła by być niewątpliwie ważnym partnerem do takich rozmów.

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

12.12.2017, Ze spółek

Poznaj Mintos i skorzystaj ze specjalnej oferty powitalnej dla członków SII

12.12.2017, Ze spółek

Poznaj Mintos i skorzystaj ze specjalnej oferty powitalnej dla członków SII

Słyszeliście już o Mintos? Jest to internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Mintos to platforma online, która oferuje inwestorom indywidualnym łatwe i przejrzyste formy inwestowania w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe. Zwrot z inwestycji może wynieść nawet około 12% netto w skali roku.

Zobacz więcej

Mobilizacja akcjonariuszy mniejszościowych Komputronik w związku z ogłoszonym wezwaniem