Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Mobilizacja akcjonariuszy mniejszościowych Komputronik w związku z ogłoszonym wezwaniem

© levelupart - Fotolia.com

13 kwietnia 2017 r. Marinera Invest Sp. z o.o. ogłosiła wezwanie do sprzedaży 4.507.987 akcji Komputronik SA stanowiących 46,03 proc. głosów po 6,5 zł za sztukę. Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów. Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą trwały od 23 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

 

Zamiary wzywającego

 

Jeśli w wyniku Wezwania Wzywający, wraz z Akcjonariuszami Większościowymi, osiągnie albo przekroczy próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Komputronik SA od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Jeśli zaś nie będzie w stanie go przeprowadzić rozważy ogłoszenie wezwania związanego ze zniesieniem dematerializacji akcji spółki. Po przeprowadzeniu procedury przymusowego wykupu lub wezwania związanego z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji Spółki, Wzywający łącznie z Akcjonariuszami Większościowymi zamierza przywrócić akcjom Spółki formę dokumentu i wycofać je z obrotu na GPW w Warszawie.

 

Inicjatywa akcjonariuszy mniejszościowych

 

Z powyższymi zamiarami Wzywającego nie zgadza się grupa inwestorów indywidualnych, którzy chcą zablokować plany wycofania akcji spółki Komputronik SA z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby tego dokonać muszą jednak zgromadzić odpowiednio liczną grupę akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie odpowiedzą na ogłoszone wezwanie. Zniesienie dematerializacji akcji (co jest równoznaczne z wycofaniem ich z obrotu na GPW w Warszawie) wymaga zgody walnego zgromadzenia wyrażonej uchwałą podjętą większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Jeżeli więc akcjonariusze chcą w sposób kategoryczny zablokować wycofanie akcji Komputronik SA z GPW, muszą posiadać co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu, na którym będzie podejmowana uchwała w tej sprawie.

 

Akcjonariusze mniejszościowi niezgadzający się na wyciśnięcie oraz wycofanie akcji z obrotu giełdowego mogą skontaktować się z grupą inicjatywną poprzez założony przez nią profil na facebook'u, a także poprzez adres e-mail:

porozumienie.komputronik@gmail.com

Zbyt niska cena w wezwaniu?

Wezwanie budzi spore kontrowersje również z powodu ceny oferowanej za akcje. W ocenie sporej grupy inwestorów indywidualnych cena oferowana w wezwaniu jest stanowczo zbyt niska. Formalnie jest ona zgodna z wymogami określonymi w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jak jednak zwracają oni uwagę jest ona trzy razy niższa od wartości księgowej akcji Komputronik SA. Jak wynika bowiem ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2016  do 31 grudnia 2016 r. wartość księgowa jednej akcji wynosi 18,97 zł.  W ocenie akcjonariuszy mniejszościowych cena ustalona w wezwaniu jest także zbyt niska biorąc pod uwagę relację zyskowności Spółki do jej wyceny.

 

Zapisy na akcje zaczynają sie dopiero 8 czerwca, a kończą 7 lipca 2017 r. jest więc jeszcze czas na podjęcie próby wypracowania porozumienia z Wzywającym w przedmiocie ogłoszonych przez niego planów. Liczna i zwarta grupa akcjonariuszy mniejszościowych mogła by być niewątpliwie ważnym partnerem do takich rozmów.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Mobilizacja akcjonariuszy mniejszościowych Komputronik w związku z ogłoszonym wezwaniem