Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Mobilizacja akcjonariuszy mniejszościowych Komputronik w związku z ogłoszonym wezwaniem

© levelupart - Fotolia.com

13 kwietnia 2017 r. Marinera Invest Sp. z o.o. ogłosiła wezwanie do sprzedaży 4.507.987 akcji Komputronik SA stanowiących 46,03 proc. głosów po 6,5 zł za sztukę. Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów. Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą trwały od 23 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

 

Zamiary wzywającego

 

Jeśli w wyniku Wezwania Wzywający, wraz z Akcjonariuszami Większościowymi, osiągnie albo przekroczy próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Komputronik SA od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Jeśli zaś nie będzie w stanie go przeprowadzić rozważy ogłoszenie wezwania związanego ze zniesieniem dematerializacji akcji spółki. Po przeprowadzeniu procedury przymusowego wykupu lub wezwania związanego z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji Spółki, Wzywający łącznie z Akcjonariuszami Większościowymi zamierza przywrócić akcjom Spółki formę dokumentu i wycofać je z obrotu na GPW w Warszawie.

 

Inicjatywa akcjonariuszy mniejszościowych

 

Z powyższymi zamiarami Wzywającego nie zgadza się grupa inwestorów indywidualnych, którzy chcą zablokować plany wycofania akcji spółki Komputronik SA z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby tego dokonać muszą jednak zgromadzić odpowiednio liczną grupę akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie odpowiedzą na ogłoszone wezwanie. Zniesienie dematerializacji akcji (co jest równoznaczne z wycofaniem ich z obrotu na GPW w Warszawie) wymaga zgody walnego zgromadzenia wyrażonej uchwałą podjętą większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Jeżeli więc akcjonariusze chcą w sposób kategoryczny zablokować wycofanie akcji Komputronik SA z GPW, muszą posiadać co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu, na którym będzie podejmowana uchwała w tej sprawie.

 

Akcjonariusze mniejszościowi niezgadzający się na wyciśnięcie oraz wycofanie akcji z obrotu giełdowego mogą skontaktować się z grupą inicjatywną poprzez założony przez nią profil na facebook'u, a także poprzez adres e-mail:

porozumienie.komputronik@gmail.com

Zbyt niska cena w wezwaniu?

Wezwanie budzi spore kontrowersje również z powodu ceny oferowanej za akcje. W ocenie sporej grupy inwestorów indywidualnych cena oferowana w wezwaniu jest stanowczo zbyt niska. Formalnie jest ona zgodna z wymogami określonymi w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jak jednak zwracają oni uwagę jest ona trzy razy niższa od wartości księgowej akcji Komputronik SA. Jak wynika bowiem ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2016  do 31 grudnia 2016 r. wartość księgowa jednej akcji wynosi 18,97 zł.  W ocenie akcjonariuszy mniejszościowych cena ustalona w wezwaniu jest także zbyt niska biorąc pod uwagę relację zyskowności Spółki do jej wyceny.

 

Zapisy na akcje zaczynają sie dopiero 8 czerwca, a kończą 7 lipca 2017 r. jest więc jeszcze czas na podjęcie próby wypracowania porozumienia z Wzywającym w przedmiocie ogłoszonych przez niego planów. Liczna i zwarta grupa akcjonariuszy mniejszościowych mogła by być niewątpliwie ważnym partnerem do takich rozmów.

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Mobilizacja akcjonariuszy mniejszościowych Komputronik w związku z ogłoszonym wezwaniem
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie