Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Mobilizacja akcjonariuszy mniejszościowych Komputronik w związku z ogłoszonym wezwaniem

© levelupart - Fotolia.com

13 kwietnia 2017 r. Marinera Invest Sp. z o.o. ogłosiła wezwanie do sprzedaży 4.507.987 akcji Komputronik SA stanowiących 46,03 proc. głosów po 6,5 zł za sztukę. Wzywający zamierza w wyniku wezwania osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów. Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą trwały od 23 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

 

Zamiary wzywającego

 

Jeśli w wyniku Wezwania Wzywający, wraz z Akcjonariuszami Większościowymi, osiągnie albo przekroczy próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Komputronik SA od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Jeśli zaś nie będzie w stanie go przeprowadzić rozważy ogłoszenie wezwania związanego ze zniesieniem dematerializacji akcji spółki. Po przeprowadzeniu procedury przymusowego wykupu lub wezwania związanego z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji Spółki, Wzywający łącznie z Akcjonariuszami Większościowymi zamierza przywrócić akcjom Spółki formę dokumentu i wycofać je z obrotu na GPW w Warszawie.

 

Inicjatywa akcjonariuszy mniejszościowych

 

Z powyższymi zamiarami Wzywającego nie zgadza się grupa inwestorów indywidualnych, którzy chcą zablokować plany wycofania akcji spółki Komputronik SA z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby tego dokonać muszą jednak zgromadzić odpowiednio liczną grupę akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie odpowiedzą na ogłoszone wezwanie. Zniesienie dematerializacji akcji (co jest równoznaczne z wycofaniem ich z obrotu na GPW w Warszawie) wymaga zgody walnego zgromadzenia wyrażonej uchwałą podjętą większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Jeżeli więc akcjonariusze chcą w sposób kategoryczny zablokować wycofanie akcji Komputronik SA z GPW, muszą posiadać co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu, na którym będzie podejmowana uchwała w tej sprawie.

 

Akcjonariusze mniejszościowi niezgadzający się na wyciśnięcie oraz wycofanie akcji z obrotu giełdowego mogą skontaktować się z grupą inicjatywną poprzez założony przez nią profil na facebook'u, a także poprzez adres e-mail:

porozumienie.komputronik@gmail.com

Zbyt niska cena w wezwaniu?

Wezwanie budzi spore kontrowersje również z powodu ceny oferowanej za akcje. W ocenie sporej grupy inwestorów indywidualnych cena oferowana w wezwaniu jest stanowczo zbyt niska. Formalnie jest ona zgodna z wymogami określonymi w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jak jednak zwracają oni uwagę jest ona trzy razy niższa od wartości księgowej akcji Komputronik SA. Jak wynika bowiem ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2016  do 31 grudnia 2016 r. wartość księgowa jednej akcji wynosi 18,97 zł.  W ocenie akcjonariuszy mniejszościowych cena ustalona w wezwaniu jest także zbyt niska biorąc pod uwagę relację zyskowności Spółki do jej wyceny.

 

Zapisy na akcje zaczynają sie dopiero 8 czerwca, a kończą 7 lipca 2017 r. jest więc jeszcze czas na podjęcie próby wypracowania porozumienia z Wzywającym w przedmiocie ogłoszonych przez niego planów. Liczna i zwarta grupa akcjonariuszy mniejszościowych mogła by być niewątpliwie ważnym partnerem do takich rozmów.

Zobacz również:

17.10.2017, Aktualności

SII Poleca: Price Action Day, 21 października 2017 r.

17.10.2017, Aktualności

SII Poleca: Price Action Day, 21 października 2017 r.

Price Action Day to wydarzenie poświęcone metodzie analizy ceny Price Action na rynku walutowym, akcyjnym oraz kontraktów terminowych na indeksy i surowce, które już 21 października zagości w warszawskim hotelu Sofitel Victoria. Czterech ekspertów rynkowych przez cały dzień będzie prezentował inwestorom indywidualnym zagadnienia związane z popularną strategią Price Action bazującą na najpopularniejszych formacjach świecowych.

Zobacz więcej

18.10.2017, Newsroom

Energa zwiększyła w III kw. zysk EBITDA o 13,9% rdr

18.10.2017, Newsroom

Energa zwiększyła w III kw. zysk EBITDA o 13,9% rdr

Spółka opublikowała szacunkowe wyniki uzyskane w III kw. 2017 roku. Zysk EBITDA wyniósł 500 mln zł wobec 439 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 13,9%.

Zobacz więcej

Mobilizacja akcjonariuszy mniejszościowych Komputronik w związku z ogłoszonym wezwaniem