Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

W czym są lepsi inwestorzy z Singapuru

© aiisha - Fotolia.com

Mimo że terytorialnie mały, ale gospodarczo Singapur jest potęgą. Sukces osiągnął na przestrzeni 50 lat. Pod wieloma względami może być przykładem dla Polski. Także w zakresie rynku kapitałowego. Czego możemy nauczyć się od inwestorów na singapurskiej giełdzie?

 

Odpowiedź znajdziemy w ciekawym raporcie opublikowanym w zeszłym roku w Singapurze. Przygotowany został na podstawie odpowiedzi 171 inwestorów indywidualnych i 33 instytucjonalnych. Ukazane są różnice w podejściu – do sprawozdawczości finansowej, audytu i ładu korporacyjnego.

Sprawozdanie finansowe to podstawa

Dla singapurskich inwestorów sprawozdania finansowe są kluczowym źródłem informacji. 94% inwestorów instytucjonalnych i 81% indywidualnych ocenia sprawozdania jako bardzo ważne lub ważne źródło. Wskazują, że czasami użyteczność może być ograniczona – przeładowanie informacji lub objaśnienia zbyt mało przejrzyste.

Różnią się pod względem zakresu przy podejmowaniu decyzji. Obie grupy polegają na ilościowych danych – przychód netto, przepływy pieniężne, dywidenda. Ale tylko inwestorzy instytucjonalni w większym stopniu biorą pod uwagę jakościowe dane – transakcje z jednostkami powiązanymi, wartości szacunkowe, politykę rachunkowości.
Inwestorzy instytucjonalni poświęcają więcej czasu na analizę sprawozdania finansowego i w większym stopniu biorą pod uwagę wskaźniki finansowe.

 

Instytucjonalni

 

Indywidualni

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

6%

0%

3%

36%

55%

roczny raport zarządu

7%

3%

22%

31%

37%

6%

0%

0%

9%

85%

roczne sprawozdanie finansowe

4%

1%

14%

37%

44%

6%

0%

6%

30%

58%

komunikaty spółki

2%

0%

19%

40%

39%

6%

0%

6%

21%

67%

konferencje prasowe spółki / bezpośrednie spotkania

12%

3%

33%

31%

21%

15%

6%

43%

21%

15%

walne zgromadzenie udziałowców

9%

8%

25%

31%

27%

6%

3%

49%

24%

18%

raporty analityków

4%

5%

39%

33%

19%

6%

27%

49%

15%

3%

maklerzy

9%

15%

45%

22%

9%

6%

18%

40%

24%

12%

prasa, internet, media społecznościowe

1%

9%

32%

45%

13%

Tabela – źródła informacji dla inwestorów.

Audyt = zaufanie

Badanie sprawozdania finansowego zwiększa zaufanie inwestorów. Nawet pięciokrotnie w porównaniu, gdy nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Gdy biegły rewident ma problem ze sprawozdaniem finansowym – wyda inną opinię niż „bez zastrzeżeń” jest to znak ostrzegawczy dla inwestorów.
Inwestorzy mają świadomość znaczenia niezależności biegłego rewidenta dla jakości badania. Wysokość opłaty za badanie i inne usługi, długość czasu współpracy z biegłym i firmą audytorską mają znaczenie.

 

Instytucjonalni

 

Indywidualni

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

0%

6%

12%

55%

27%

długość współpracy spółki z firmą audytorską

8%

5%

26%

43%

18%

0%

6%

27%

43%

24%

długość współpracy spółki z biegłym rewidentem z firmy audytorskiej

8%

4%

24%

43%

21%

0%

9%

15%

52%

24%

suma opłat za badania dla firmy audytorskiej lub innych firm w sieci

8%

7%

23%

43%

19%

0%

6%

15%

24%

55%

suma opłat za usługi inne niż badania dla firmy audytorskiej lub innych firm w sieci

8%

5%

29%

39%

19%

0%

6%

18%

40%

36%

rodzaj usług innych niż badania świadczonych przez firmę audytorską lub inne firmy w sieci

8%

5%

27%

38%

22%

 Tabela – czynniki jakie biorą inwestorzy pod uwagę przy ocenie niezależności audytora.

Zarządzanie też ma znaczenie

Inwestorzy instytucjonalni w porównaniu do indywidualnych częściej analizowali zasady ładu korporacyjnego spółki przed podjęciem decyzji – 76% do 54%.
Obie grupy inwestorów przy ocenie ładu korporacyjnego spółki koncentrują się na kwalifikacjach/ doświadczeniu członków rady, wynagrodzeniu członków rady/ kadry zarządzającej, zarządzaniu ryzykiem i kontroli wewnętrznej.
Ogólnie jednak inwestorzy instytucjonalni są bardziej dociekliwi w ocenie ładu korporacyjnego spółki.

 

Instytucjonalni

 

Indywidualni

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

Nie używam

Nieważne

W pewnym stopniu ważne

Ważne

Bardzo ważne

15%

46%

27%

9%

3%

różnorodność płci w radzie*

15%

41%

29%

10%

5%

3%

9%

52%

30%

6%

liczba członków rady

11%

15%

37%

28%

9%

3%

0%

12%

46%

39%

liczba niezależnych członków rady

6%

9%

26%

43%

16%

3%

0%

15%

52%

30%

długość kadencji członków rady

8%

7%

28%

40%

17%

3%

0%

12%

39%

46%

kwalifikacje/ doświadczenie członków rady

4%

2%

17%

41%

36%

3%

6%

9%

27%

55%

wynagrodzenie członków rady/ kadry zarządzającej

4%

2%

23%

42%

29%

3%

3%

18%

40%

36%

kwestie dot. komitetów audytu

7%

1%

25%

45%

22%

3%

0%

18%

40%

39%

zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna

6%

1%

16%

44%

33%

3%

0%

30%

43%

24%

audyt wewnętrzny

6%

2%

25%

44%

23%

Tabela – czynniki jakie biorą inwestorzy pod uwagę przy ocenie ładu korporacyjnego.

 

* Rada – jako pojęcie jest używane w odniesieniu do systemu anglosaskiego, gdzie ma ona funkcje nadzorcze i zarządcze w odróżnieniu do rozwiązań w Polsce, gdzie jest podział na radę nadzorczą i zarząd.

 


Autor jest urzędnikiem w Ministerstwie Finansów. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W jego zainteresowaniach zawodowych pozostają m.in. zagadnienia związane z ładem korporacyjnym i regulacją działalności rynków finansowych. Informacje i opinie zawarte w artykule są jego własne i w żadnym zakresie nie mogą być utożsamiane z Ministerstwem Finansów.

 

Źródła:
Raport opracowany wspólnie przez władze publiczne, organizację zawodową i środowiska akademickie w Singapurze jest dostępny w j. angielskim na stronie:  https://www.acra.gov.sg/Into_the_Minds_of_Investors/

Zobacz również:

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

SII Poleca webinar Rafała Glinickiego „Wolumen - energia, która rządzi ceną”. Wtorek, 23 stycznia, godz. 19:00

Zobacz więcej

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

Co ciekawe, to nie jest pierwszy taki przypadek na polskiej giełdzie.

Zobacz więcej

W czym są lepsi inwestorzy z Singapuru