Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Znaczna poprawa zyskowności Lotosu w I kw. 2017 roku. Kurs wystrzelił

© zhu difeng - Fotolia.com

Grupa Lotos w I kw. 2017 roku zarobiła na czysto 410,9 mln zł wobec 106 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Skokowo wzrosły też przychody grupy, które wyniosły 5 447,3 mln zł na tle 3 935,9 mln zł w porównywalnym okresie.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Lotos:

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody ze sprzedaży

5 447 295

3 935 947

Zysk ze sprzedaży

962 281

542 424

Zysk operacyjny

576 502

137 770

Zysk brutto

625 301

185 047

Zysk netto

410 875

105 970

Źródło: Lotos S.A.

 

Przychody Grupy Lotos wzrosły rok do roku o 38%, do 5 447,3 mln zł. Jest to wynikiem znacznych wzrostów sprzedaży w segmencie produkcji i handlu, gdzie sprzedaż wzrosła do 5 180,6 mln zł z poziomu 3 731,8 mln zł rok wcześniej. Wpływ na to miały przede wszystkim wyższe notowania produktów naftowych oraz wyższego kursu dolara do złotówki. Zysk operacyjny grupy wyniósł w I kw. tego roku 576,5 mln zł wobec 137,8 mln zł rok wcześniej. W tym zakresie również mocno przyczynił się segment produkcji i handlu, który wygenerował 404,3 mln zł zysku operacyjnego. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację według szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO) za I kw. 2017 roku, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 682,1 mln zł. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat porównując I kw. 2017 roku do I kw. 2016 roku nie widać wzrostu kosztów. Wręcz przeciwnie – koszty sprzedaży spadły do 284,9 mln zł z 303,9 mln zł, a koszty ogólnego zarządu wzrosły o 2 mln zł, do 108,9 mln zł.

 

Widoczna poprawa wyników zaszła w segmencie wydobywczym. Przychody w I kw. 2017 roku wyniosły 368,6 mln zł i były symbolicznie wyższe niż w IV kw. 2016 roku (366,8 mln zł), ale wyraźnie lepsze od I kw. 2016 roku (294,4 mln zł). W ślad za wzrostem sprzedaży poszła też zyskowność. Zysk na poziomie EBITDA w minionym kwartale wyniósł 265,5 mln zł wobec 230,9 w IV kw. 2016 roku i 150,7 mln zł w I kw. 2016 roku. Spółka uzasadnia wzrost zyskowności tego segmentu głównie wzrostem notowań ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wyższym kursem dolara.

 

W segmencie produkcji i handlu przychody w I kw. 2017 roku wyniosły 5 180,6 mln zł na tle 3 731,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 548,2 mln zł na tle 241,2 mln zł rdr. Wyższy poziom sprzedaży to efekt wyższych notowań produktów naftowych na rynkach światowych oraz wyższego średniokwartalnego kursu USD/PLN. I kw. 2017 roku wypadł jednak gorzej na tle IV kw. 2017 roku. Efektem tego jest przede wszystkim prowadzony od 3 marca tego roku postój remontowy, poniesione koszty remontu oraz niższy o 23% wolumen sprzedaży. Realizacja najważniejszej inwestycji Lotosu – Projektu EFRA, wynosi obecnie 68,2%.

 

W skonsolidowanym bilansie Grupy Lotos na koniec marca 2017 roku widać 1 mld zł środków pieniężnych. Z kolei suma zobowiązań oprocentowanych wyniosła 5,9 mld zł. Suma zobowiązań spadła o około 0,3 mld zł do 10,4 mld zł na tle wzrostu kapitałów własnych do 9,2 mld zł wobec 8,6 mld zł rok wcześniej. W przepływach pieniężnych w I kw. 2017 roku widać spadek generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 145,5 mln zł z porównywalnych 319,2 mln zł.

 

Grupa Lotos nie inwestowała w ostatnich kwartałach znacznych środków w uruchamianie nowych stacji benzynowych. Całkowita ich liczba na koniec marca bieżącego roku wyniosła 487 wobec 477 rok wcześniej. W strukturze stacji jest 300 własnych i 187 partnerskich.

 

Zaraportowane wyniki finansowe inwestorzy odebrali euforycznie. Kurs akcji Lotosu osiągnął nowe maksima i przekroczył poziom 60 zł. O godzinie 13:00 akcje zwyżkowały o 8%. Od października ubiegłego roku podrożały one o 120%. Na razie nie ma żadnych technicznych oznak słabnięcia trendu wzrostowego.

 

Lotos - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Lotos S.A.

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

Znaczna poprawa zyskowności Lotosu w I kw. 2017 roku. Kurs wystrzelił
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie