Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Enel-Med ujawnia wyniki za 2016 rok. Spółka nastawia się na akwizycje

© Kurhan – fotolia.com

Grupa Kapitałowa Centrum Medyczne Enel-Med opublikowała raport okresowy dotyczący 2016 roku. Wypracowane wyniki są wyraźnie lepsze niż rok wcześniej. Jednocześnie spółka poinformowała, że zamierza w większym stopniu skupić się na akwizycjach.

 

W 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Centrum Medycznego Enel-Med wyniosły 273,7 mln zł w porównaniu do 234,7 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Wyraźny wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich pionach biznesowych spółki (Przychodnie, Diagnostyka, Szpitale), a także we wszystkich głównych kanałach sprzedaży (sprzedaż abonamentów medycznych, usług dla klientów indywidualnych i towarzystw ubezpieczeniowych).

 

W tym samym okresie wynik brutto na sprzedaży zwiększył się o 13,4% do poziomu 21,7 mln zł. Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł z 12,4 mln zł do 20,8 mln zł, a wynik na działalności operacyjnej z 0,9 mln zł do 4,4 mln zł. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w 2016 roku 1,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to niecałe 0,6 mln zł.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2016 r. 2015 r. Zmiana 2016/2015
Przychody ze sprzedaży  273 702 234 658   16,6%

Wynik brutto na sprzedaży

 21 699 19 130 13,4% 

Wynik EBITDA

 20 763 12 400 67,4% 
Wynik na działalności operacyjnej 4 359 878 396,5% 
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  1 833 557 229,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta.

 

Jak napisano w raporcie rocznym spółki, niezależnie od spodziewanych zawirowań na rynku publicznej służby zdrowia, Centrum Medyczne Enel-Med z możliwie zdywersyfikowaną działalnością medyczną i niewielkim zasilaniem z NFZ (3,3%) prowadzi konsekwentnie swoją politykę rozwoju. Dynamika sprzedaży abonamentów medycznych (13%), brak rotacji klientów oraz pozycja konkurencyjna skłaniają emitenta do inwestowania w kolejne przychodnie wielospecjalistyczne, głównie przeznaczone dla klienta B2B. Centrum Medyczne Enel-Med zamierza jednak w większym stopniu nastawić się na akwizycje.

 

Jednocześnie wobec stałego wzrostu rynku prywatnych usług medycznych i sukcesu marki Enel-Sport, spółka zamierza rozwijać Centra Ortopedii i Rehabilitacji, planując sukcesywne otwieranie tego typu placówek w kolejnych aglomeracjach. Z rozwojem Enel-Sport ma być także związany rozwój centrów diagnostyki obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem MRI. Ponadto, biorąc pod uwagę wyniki spółki i prognozy demograficzne, Grupa Centrum Medyczne Enel-Med widzi potrzebę inwestowania w opiekę senioralną, również w tym obszarze rozważając akwizycje. Spółka ma zamiar także stawiać na rozwój nowych technologii w zakresie telemedycyny i teleopieki. W szczególności ma to dotyczyć tzw. telewizyt, uruchomionych przez spółkę na przełomie roku 2016/2017 oraz monitorowania czynności życiowych pacjentów w ich miejscu zamieszkania. Jak przewiduje emitent, w przyszłości ten kanał może stanowić około 10% wszystkich konsultacji Centrum Medycznego Enel-Med.

 

Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na dynamiczny rozwój Grupy oraz umocnienie pozycji rynkowej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w kolejnych latach – napisał w liście skierowanym do akcjonariuszy Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Na reakcję inwestorów na opublikowane przez Centrum Medyczne Enel-Med wyniki finansowe trzeba poczekać do wtorku (18 kwietnia), bowiem dopiero wtedy odbędzie się kolejna sesja giełdowa. W czwartek (13 kwietnia) kurs zamknięcia notowań akcji spółki ustalony został na poziomie 9,6 zł.

 

Centrum Medyczne Enel-Med – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zobacz również:

18.04.2017, Aktualności

II edycja Podlaskiej Akademii Giełdowej

18.04.2017, Aktualności

II edycja Podlaskiej Akademii Giełdowej

Podlaska Akademia Giełdowa jest cyklem pięciu otwartych szkoleń poświęconych tematyce rynków finansowych. Prelegentami będą eksperci z takich instytucji jak np.: KNF, DM BOŚ, XTB czy mBank.

Zobacz więcej

21.04.2017, Newsroom

6 spółek, które wciąż szukają dna

21.04.2017, Newsroom

6 spółek, które wciąż szukają dna

Hossa, która rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku, zmieniła sytuację techniczną wielu spółek. Jednak nie objęła ona wszystkich spółek – niektóre z nich wciąż szukają swojego dna.

Zobacz więcej

Enel-Med ujawnia wyniki za 2016 rok. Spółka nastawia się na akwizycje