Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Nowe wpisy na Liście ostrzeżeń SII

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniu 4 kwietnia br. dokonało wpisu na Listę Ostrzeżeń SII czterech nowych podmiotów notowanych na rynku NewConnect. W przypadku jednej spółki doszło z kolei do wykreślenia jednego z dwóch kryteriów implikujących dotychczasowy wpis na Liście.

 

W dniu 31 marca br. Giełda Papierów Wartościowych podjęła kilka uchwał w sprawie nałożenie obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez kilka spółek działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. Uchwała dotyczyła spółek PCH Venture S.A., Runicom S.A., Equitier S.A. oraz Futuris S.A.. Dokumenty zgodnie z uchwałą GPW mają być opublikowane nie później niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie ww. uchwał, w formie raportu bieżącego. Wobec powyższego ww. spółki trafiły na Listę ostrzeżeń SII w związku ze spełnieniem się przesłanki wpisu wynikającej z kryterium „wymagana analiza sytuacji finansowej”. Ponadto wobec publikacji przez firmę Concept Liberty Group S.A. raportu za IV kwartał 2016 r., w przypadku tej spółki wykreślono jedną z dwóch dotychczasowych przesłanek obecności tego podmiotu na Liście SII, tj. „braku raportu śródrocznego”.

 

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie internetowej: www.sii.org.pl/listaostrzezen

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

Nowe wpisy na Liście ostrzeżeń SII