Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Alma Market z dużą stratą i ujemnym kapitałem własnym na koniec 2016 roku

© Romolo Tavani – fotolia.com

Alma Market opublikowała raport okresowy dotyczący 2016 roku. Jak można się było spodziewać, wyniki okazały się bardzo słabe – spółka poniosła dużą stratę netto, a jej kapitały własne stały się ujemne. Zarząd oczekuje podjęcia przez sąd decyzji o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.

 

Jednostkowe przychody ze sprzedazy za 2016 rok wyniosły 587,8 mln zł w porównaniu do 958,5 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Strata na poziomie operacyjnym wyniosła 56,7 mln zł, a na poziomie netto 197,8 mln zł. W 2015 roku było to odpowiednio 103,4 mln zł i 98,4 mln zł na minusie.

 

W konsekwencji dużej poniesionej straty netto znacząco obniżył się także kapitał własny spółki, który w porównaniu z końcem 2015 roku spadł o ponad 190 mln zł. O ile na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku jego wartość wynosiła jeszcze 85,1 mln zł na plusie, to na dzień 31 grudnia 2016 roku znalazł się on 85,4 mln zł na minusie. Oznacza to, że o taką właśnie kwotę zobowiązania ogółem przewyższyły sumę wszystkich aktywów spółki (ujemne aktywa netto). Nie wróży to dobrze wierzycielom, a tym bardziej akcjonariuszom Almy Market, którzy w postępowaniu upadłościowym znajdować się będą na samym końcu kolejki do dzielonego majątku firmy.

 

Wybrane dane finansowe spółki (tys. zł) 2016 r. 2015 r.
Przychody ze sprzedaży 587 840 958 487 
Wynik operacyjny (56 733) (103 435)
Wynik netto (197 818) (98 370)

Aktywa ogółem

259 225 499 818
Zobowiązania ogółem 344 643 394 846
Kapitał własny (85 417) 104 972

Źródło: Alma Market SA.

 

Pod koniec stycznia bieżącego roku zarządca masy sanacyjnej Alma Market złożył wniosek do sądu o umorzenie postępowania sanacyjnego, a 10 lutego sąd wydał postanowienie o jego umorzeniu, które nie uprawomocniło się jednak z uwagi na fakt, że do sądu wpłynęło zażalenie wierzyciela na to postanowienie.

 

Spółka nie posiada zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Przyczyny tego stanu rzeczy zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu i sprawozdaniu finansowym Spółki oraz były przedstawiane na bieżąco w raportach bieżących przez Spółkę. Obecnie Spółka oczekuje na uprawomocnienie się umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego i na podjęcie przez sąd upadłościowy decyzji o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki w związku z brakiem zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań – poinformowano w raporcie.

 

O ile w pierwszej połowie 2016 roku Spółka realizował ogłoszone przez siebie plany, co potwierdzały także opublikowane wyniki za ten okres, to po załamaniu się płynności finansowej w sierpniu 2016 roku i złożeniu przez ówczesny Zarząd we wrześniu 2016 roku wniosku do Sądu o wszczęcie postepowania sanacyjnego, na skutek rozwleczenia tego procesu, sprawy Spółki skomplikowały się – napisał w liście skierowanym do akcjonariuszy Rafał Dyląg, Prezes Zarządu Alma Market.

 

W środę, na pierwszej sesji po publikacji wyników finansowych kurs akcji Alma Market od rana świeci na czerwono. Około południa warszawscy inwestorzy skłonni byli płacić za jeden walor spółki około 1,05 zł w porównaniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego ustalonej na poziomie 1,12 zł.

 

Alma Market – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Alma Market z dużą stratą i ujemnym kapitałem własnym na koniec 2016 roku