Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Roczny wynik Getin Noble Bank na plusie. Pomogły zdarzenia jednorazowe

© Antonio – fotolia.pl

Getin Noble Bank opublikował raport okresowy dotyczący 2016 roku. Jednostkowy wynik netto okazał się wyraźnie wyższy niż rok wcześniej, choć ponownie pomogły zdarzenia jednorazowe. Na poziomie skonsolidowanym odnotowano stratę.

 

Wynik z tytułu odsetek Getin Noble Banku wzrósł rok do roku o 10,6% do poziomu 1,28 mld zł, a poprawa zrealizowana została głównie w efekcie istotnego ograniczenia kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się o prawie 20% w porównaniu z 2015 rokiem (m.in. spadek oprocentowania i kosztów pozyskania depozytów, niższe koszty związane z emisją własnych dłużnych papierów wartościowych). Jednocześnie znacząco spadł jednak wynik z tytułu prowizji i opłat, który w 2016 roku wyniósł 59 mln zł w porównaniu do 266 mln zł rok wcześniej.

 

Jednostkowy wynik netto Getin Noble Banku był w 2016 roku 109 mln zł na plusie w porównaniu do 12,8 mln zł wykazanych rok wcześniej. Pomimo znaczącego spadku kosztów działania banku, tj. z poziomu 1,13 mld zł do 0,81 mld zł, dodatni wynik netto, podobnie jak rok wcześniej, udało się jednak osiągnąć w dużej mierze dzięki zdarzeniom jednorazowym. Wśród nich wymienić można przede wszystkim sprzedaż udziałów Getin Leasing (165,6 mln zł) oraz pakietu akcji Noble Funds TFI (44 mln zł), a także zbycie pakietu akcji spółki BIK (48,3 mln zł) i zysk z rozliczenia transakcji dotyczącej finalizacji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. (22,4 mln zł).

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe (tys. zł) 2016 r. 2015 r.

Zmiana

2016/2015

Wynik z tytułu odsetek 1 279 647 1 156 759 10,6%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 58 977  266 077 (77,8%)
Wynik pozostały 337 840 146 140 131,2%
Koszty działania 807 900 1 128 927 (28,4%)
Podatek od instytucji finansowych 38 273 0 -
Wynik netto  109 003 12 786  752,5%

Źródło: Getin Noble Bank SA.

 

Na poziomie skonsolidowanym wynik z tytułu odsetek Getin Noble Banku wyniósł w 2016 roku 1,3 mld zł w porównaniu do 1,2 mld zł wykazanych rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat zmniejszył się natomiast o 61% do poziomu 126 mln zł.

 

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był w 2016 roku 42,3 mln zł na minusie w porównaniu do 44,2 mln zł zysku wypracowanego rok wcześniej, i to pomimo spadku kosztów działania o 28%, tj. z poziomu 1,19 mld zł do 0,86 mld zł. Z jednej strony jest to konsekwencja spadku wyniku pozostałego, między innymi na skutek ujętego w 2015 roku wyniku z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej (Getin Leasing) w kwocie 134,6 mln zł. Jednocześnie w ubiegłym roku wyraźnie zwiększyły się odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, tj. z poziomu 430 mln zł do 659,6 mln zł, a dodatkowo wynik Getin Noble Banku obciążony został podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 38,3 mln zł.

 

Jak wynika z raportu okresowego, na koniec grudnia 2016 roku wartość brutto portfela kredytowego Getin Noble Banku wynosiła 50,1 mld zł, z czego kredyty hipoteczne miały wartość 32,1 mld zł. Na ten sam moment wyceny kredyty denominowane i indeksowane we frankach szwajcarskich przekraczały 13 mld zł, co stanowiło około 41% kredytów hipotecznych Getin Noble Banku. Łączny współczynnik kapitałowy banku znajdował się natomiast na poziomie 15,7% wobec 14,1% na koniec grudnia 2015 roku.

 

W czwartek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji wyników finansowych, kurs akcji Getin Noble Bank nieznacznie spada. Około południa inwestorzy skłonni byli płacić za jedną akcję około 2,05 zł w porównaniu do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego na poziomie 2,07 zł.

 

Getin Noble Bank – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

14.12.2017, Newsroom

Dawne Briju z decyzją Urzędu Skarbowego – zaległy podatek VAT oceniono na 7,7 mln zł

14.12.2017, Newsroom

Dawne Briju z decyzją Urzędu Skarbowego – zaległy podatek VAT oceniono na 7,7 mln zł

Spółka otrzymała wynik kontroli wydany przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Urząd zakwestionował transakcje z trzema kontrahentami.

Zobacz więcej

Roczny wynik Getin Noble Bank na plusie. Pomogły zdarzenia jednorazowe