Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Roczny wynik Getin Noble Bank na plusie. Pomogły zdarzenia jednorazowe

© Antonio – fotolia.pl

Getin Noble Bank opublikował raport okresowy dotyczący 2016 roku. Jednostkowy wynik netto okazał się wyraźnie wyższy niż rok wcześniej, choć ponownie pomogły zdarzenia jednorazowe. Na poziomie skonsolidowanym odnotowano stratę.

 

Wynik z tytułu odsetek Getin Noble Banku wzrósł rok do roku o 10,6% do poziomu 1,28 mld zł, a poprawa zrealizowana została głównie w efekcie istotnego ograniczenia kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się o prawie 20% w porównaniu z 2015 rokiem (m.in. spadek oprocentowania i kosztów pozyskania depozytów, niższe koszty związane z emisją własnych dłużnych papierów wartościowych). Jednocześnie znacząco spadł jednak wynik z tytułu prowizji i opłat, który w 2016 roku wyniósł 59 mln zł w porównaniu do 266 mln zł rok wcześniej.

 

Jednostkowy wynik netto Getin Noble Banku był w 2016 roku 109 mln zł na plusie w porównaniu do 12,8 mln zł wykazanych rok wcześniej. Pomimo znaczącego spadku kosztów działania banku, tj. z poziomu 1,13 mld zł do 0,81 mld zł, dodatni wynik netto, podobnie jak rok wcześniej, udało się jednak osiągnąć w dużej mierze dzięki zdarzeniom jednorazowym. Wśród nich wymienić można przede wszystkim sprzedaż udziałów Getin Leasing (165,6 mln zł) oraz pakietu akcji Noble Funds TFI (44 mln zł), a także zbycie pakietu akcji spółki BIK (48,3 mln zł) i zysk z rozliczenia transakcji dotyczącej finalizacji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. (22,4 mln zł).

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe (tys. zł) 2016 r. 2015 r.

Zmiana

2016/2015

Wynik z tytułu odsetek 1 279 647 1 156 759 10,6%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 58 977  266 077 (77,8%)
Wynik pozostały 337 840 146 140 131,2%
Koszty działania 807 900 1 128 927 (28,4%)
Podatek od instytucji finansowych 38 273 0 -
Wynik netto  109 003 12 786  752,5%

Źródło: Getin Noble Bank SA.

 

Na poziomie skonsolidowanym wynik z tytułu odsetek Getin Noble Banku wyniósł w 2016 roku 1,3 mld zł w porównaniu do 1,2 mld zł wykazanych rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat zmniejszył się natomiast o 61% do poziomu 126 mln zł.

 

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był w 2016 roku 42,3 mln zł na minusie w porównaniu do 44,2 mln zł zysku wypracowanego rok wcześniej, i to pomimo spadku kosztów działania o 28%, tj. z poziomu 1,19 mld zł do 0,86 mld zł. Z jednej strony jest to konsekwencja spadku wyniku pozostałego, między innymi na skutek ujętego w 2015 roku wyniku z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej (Getin Leasing) w kwocie 134,6 mln zł. Jednocześnie w ubiegłym roku wyraźnie zwiększyły się odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, tj. z poziomu 430 mln zł do 659,6 mln zł, a dodatkowo wynik Getin Noble Banku obciążony został podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 38,3 mln zł.

 

Jak wynika z raportu okresowego, na koniec grudnia 2016 roku wartość brutto portfela kredytowego Getin Noble Banku wynosiła 50,1 mld zł, z czego kredyty hipoteczne miały wartość 32,1 mld zł. Na ten sam moment wyceny kredyty denominowane i indeksowane we frankach szwajcarskich przekraczały 13 mld zł, co stanowiło około 41% kredytów hipotecznych Getin Noble Banku. Łączny współczynnik kapitałowy banku znajdował się natomiast na poziomie 15,7% wobec 14,1% na koniec grudnia 2015 roku.

 

W czwartek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji wyników finansowych, kurs akcji Getin Noble Bank nieznacznie spada. Około południa inwestorzy skłonni byli płacić za jedną akcję około 2,05 zł w porównaniu do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego na poziomie 2,07 zł.

 

Getin Noble Bank – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

Wśród największych spółek notowanych na GPW producent serii gier o Wiedźminie zastąpi informatyczną firmę Asseco Poland.

Zobacz więcej

Roczny wynik Getin Noble Bank na plusie. Pomogły zdarzenia jednorazowe
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie