Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Mercator Medical na drodze skokowego wzrostu mocy produkcyjnych

© kustvideo - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Mercator Medical przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil działalności
  2. Analiza finansowa 
  3. Plany strategiczne i ocena perspektyw
  4. Podsumowanie raportu

1. Profil działalności

Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Spółka posiada zakład produkcyjny w Tajlandii, który ma wydajność około 110 mln sztuk rękawic miesięcznie. Obecnie trwa proces rozbudowy fabryki, a wartość całej inwestycji szacowana jest na około 119 mln zł. Grupa sprzedaje swoje produkty i towary w ponad 50 krajach. W ofercie spółki oprócz jednorazowych rękawic medycznych, lateksowych, syntetycznych czy chirurgicznych, znajdziemy też między innymi opatrunki medyczne, odzież medyczną czy też obłożenie pola operacyjnego. W 2013 roku spółka debiutowała na GPW.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Mercator Medical

 

Większościowym akcjonariuszem Mercatora jest Wiesław Żyznowski, który wraz z kontrolowanym przez siebie w 100% podmiotem Anabaza Ltd, posiada niemal 63% udziałów w kapitale zakładowym oraz dysponuje około 73% udziału w ogólnej liczbie głosów. Powyżej progu 5% jest tylko jeden podmiot finansowy - Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wśród drobnych akcjonariuszy jest 31% akcji, a w swoich ostatnich upublicznionych raportach o portfelach inwestycyjnych akcje posiadały jeszcze instytucje finansowe jak OFE Pekao, TFI Aviva Investors Poland SA czy TFI Skarbiec. Warto zauważyć, że Prezes Żyznowski systematycznie dokupuje akcje spółki, zarówno podczas ostatniej emisji, jak również na rynku, podczas sesji giełdowych.

2. Analiza finansowa

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

III kw. 2016 r.

III kw. 2015 r.

I-III kw. 2016 r.

I-III kw. 2015 r.

Przychody ze sprzedaży netto

68 128

63 081

197 095

165 300

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

5 414

5 004

14 192

12 512

Wynik netto

5 104

2 490

12 323

8 232

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

8 079

2 277

10 806

-569

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-1 276

-1 036

-10 039

-11 099

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

-5 640

-1 253

-797

10 557

Źródło: Mercator Medical S.A.


Mercator na przestrzeni ostatnich lat poprawia zarówno przychody jak i zyski. W samym III kw. 2016 roku przychody wzrosły do 68,1 mln zł z 63,1 mln zł w okresie porównywalnym rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o 8% rdr, do 5,4 mln zł, ale znacznie większą różnicę widać na poziomie zysku nettu, który wyniósł 5,1 mln zł na tle 2,5 mln zł rok wcześniej. Skąd wzięła się aż taka różnica? Otóż w III kw. 2015 roku spółka odnotowała ujemne przychody finansowe w kwocie -123 tys. zł oraz wysokie koszty finansowe dochodzące do 2,2 mln zł. Te pozycje w III kw. 2016 roku wyniosły odpowiednio +0,7 mln zł oraz -0,5 mln zł. Za wysokość przychodów finansowych w 2015 roku odpowiadały głównie ujemna wycena instrumentów pochodnych, a w 2016 roku dodatnie różnice kursowe. Dla firm działających na wielu rynkach i w różnych walutach, notowanie dodatnich i ujemnych różnic kursowych wraz z pozytywnym lub negatywnym saldem wynikającym z polityki ich zabezpieczeń poprzez instrumenty pochodne jest rzeczą naturalną. W takich sytuacjach na znaczeniu rośnie wynik na poziomie operacyjnym, a ten w przypadku Mercatora rośnie z kolejnymi okresami.

 

Biorąc pod uwagę pierwsze trzy kwartały 2016 roku widać jeszcze większą dynamikę wzrostów sprzedaży rdr niż w samym III kw. 2016 roku. Przychody w tym dłuższym okresie wyniosły 197,1 mln zł wobec 165,3 mln zł w I-III kw. 2015 roku. Wzrósł też zarówno zysk operacyjny do 14,2 mln zł z 12,5 mln zł i zysk netto do 12,3 mln zł z 8,2 mln zł rok wcześniej. W tym przypadku również podobny wpływ (jak w samym III kw.) na wynik netto miały różnice kursowe. W roku 2015 spółka Mercator Medical wypracowała na poziomie skonsolidowanym 227 mln zł przychodów, 23 mln zł wyniku EBITDA i 10 mln zł zysku netto. Liczne przewagi konkurencyjne i skuteczną strategię potwierdza wysoka

Pełna treść artykułu dostępna po zalogowaniu się i opłaceniu 50 punktów.

Zaloguj się Zarejestruj się

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Mercator Medical na drodze skokowego wzrostu mocy produkcyjnych