Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Gobarto

© kucherav - Fotolia.com

30 listopada ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Gobarto S.A. (d. PKM Duda) w wezwaniu ogłoszonym przez

CEDROB S.A. W pierwszym okresie (do 16 grudnia) cena wynosi 6,70 zł za akcję, w drugim (od 17 grudnia) zostanie obniżona do 6,15 zł. Koniec zapisów planowany jest na 16 stycznia 2017 r.

 

CEDROB


Przedmiotem wezwania jest 9 452 078 akcji, stanowiących 34% udziałów w Gobarto.


Celem wezwania jest:

  • jeszcze większa integracja spółki z wzywającym, który obecnie posiada 66% akcji
  • wspieranie dalszego rozwoju spółki, w szczególności poprzez budowę zaplecza surowcowego
  • finansowanie programu inwestycyjnego spółki, w tym poprzez podwyższanie kapitału w drodze obejmowania kolejnych emisji akcji spółki

Ważne daty:

Data ogłoszenia wezwania:

9 listopada 2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje po cenie 6,70 zł:

30 listopada 2016 r.

Ostatni dzień przyjmowania zapisów po cenie 6,70 zł za akcję:

16 grudnia 2016 r.

Pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje po obniżonej cenie 6,15 zł:

17 grudnia 2016 r.

Planowany termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje:

16 stycznia 2017 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW:

19 stycznia 2017 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW:

20 stycznia 2017 r.

 

Jeśli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu akcji CEDROB osiągnie przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zamiarem wzywającego będzie przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych i wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

Często zadawane pytania:

Co trzeba zrobić, by odpowiedzieć na wezwanie?


Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem są przyjmowane przez IPOPEMA Securities S.A.


IPOPEMA Securities S.A. przyjmuje zapisy w siedzibie oraz przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:


IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa


Ważne, aby zgłoszenia dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A. najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do godziny 17.00.

 

Skąd wynika cena oferowana w wezwaniu?


Cena oferowana w pierwszym terminie zapisów, do 16 grudnia, to 6,70 zł za akcję, co daje 11,7%-procentową premię w porównaniu z ceną zamknięcia z 8 listopada 2016 r., 9,7%-procentową premię w porównaniu z 3-miesięczną średnią ceną rynkową oraz 8,9%-procentową premię w porównaniu z 6-miesięczną średnią ceną rynkową ważoną obrotami akcji Gobarto. W ocenie zarządu Gobarto, zaproponowana cena odpowiada wartości godziwej akcji.


Co czeka akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzą w wezwaniu?


Zamiarem wzywającego jest zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie ich z obrotu na GPW. Jeżeli w wezwaniu zostanie przekroczony próg 90% głosów na WZA, zamiarem wzywającego będzie najpierw przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie wycofanie spółki z giełdy. W innym przypadku, akcjonariusz zostanie z akcjami firmy, której celem będzie przeprowadzenie intensywnego, kapitałochłonnego i długofalowego programu inwestycyjnego, którego realizacja będzie się wiązać z koniecznością podwyższania kapitału spółki. Osoby lub podmioty, które zdecydują się pozostać w akcjonariacie będą w związku z tym mogły partycypować i uczestniczyć w dalszym rozwoju firmy.

 

Jakie są zamiary wzywającego względem rozwoju spółki?


Celem wzywającego jest wspieranie dalszego rozwoju spółki w szczególności poprzez budowę zaplecza surowcowego, które pozwoli uniezależnić spółkę od wahań cen i podaży żywca wieprzowego na rynku. Wzywający szacuje, iż w najbliższych kilku latach potrzeby kapitałowe spółki związane z budową zaplecza surowcowego wyniosą kilkaset mln zł. Wzywający zamierza aktywnie uczestniczyć w finansowaniu programu inwestycyjnego spółki, w tym poprzez podwyższanie kapitału w drodze obejmowania kolejnych emisji skcji spółki. Ponadto szywający po przeprowadzeniu wezwania zamierza doprowadzić do jeszcze większej integracji spółki z wzywającym.

 


 

Grupa CEDROB S.A. to największy producent mięsa w Polsce. Jest liderem w produkcji drobiu i wiodącym producentem trzody chlewnej. Gobarto S.A. (przed październikiem 2016 r. PKM Duda) należy do największych w Polsce firm zajmujących się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego, czyli wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny.

 


Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie  jest ofertą nabycia instrumentu finansowego w rozumieniu przepisów prawa ,nie jest także rekomendacją , poradą ani formą doradztwa dotyczącą obrotu instrumentami finansowymi. Ewentualne wykorzystanie niniejszej informacji następuje na wyłączne ryzyko odbiorcy.

 

Źródło: CEDROB S.A.

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

16.02.2018, Newsroom

Mercor z wyraźną poprawą wyników po trzech kwartałach

16.02.2018, Newsroom

Mercor z wyraźną poprawą wyników po trzech kwartałach

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 24,6%, a wynik operacyjny o 45,9%.

Zobacz więcej

Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Gobarto