Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

IMS obniża prognozy na 2016 rok

© fredmantel - Fotolia.com

Zarząd IMS w raporcie bieżącym z dnia 16.11.2016 przekazał informację o korekcie prognozowanych wyników finansowych za 2016 rok. Nowa prognoza zakłada zysk netto mniejszy o milion zł. Spółka uznaje to jednak za wydarzenie jednorazowe i podtrzymuje swoją politykę dywidendową na kolejne lata.

 

Prognozowane pozycje wynikowe (w mln zł) Skorygowana prognoza na 2016 r. Oryginalna prognoza na 2016 r. 2015 r.
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 42,5 46,2 42,1
EBIT 6,3 8,2 8,8
EBITDA 9,6 11,5 12,0
Zysk netto 5,0 6,0 6,9

 

Przychody ze sprzedaży zostały skorygowane z 46,2 mln zł do 42,5 mln zł. Dla porównania w 2015 roku wyniosły one 42,1 mln. Prognozowany zysk operacyjny został obniżony z 8,2 mln zł do 6,3 mln. Osiągnięcie takiego zysku będzie oznaczało spadek o 28,4% rok do roku. Nowa prognoza zakłada zysk EBITDA na poziomie 9,6 mln zł (spadek o 20% rdr) oraz zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 5 mln zł (spadek o 27,5% rdr).

 

Obniżenie prognoz wynika z niższych od spodziewanych przychodów reklamowych. Zarząd IMS podtrzymuje jednocześnie opublikowane prognozy średnioterminowe na lata 2017 – 2019. Zakładają one zysk EBITDA w tych latach na poziomie odpowiednio: 13,5 mln zł, 16,5 mln zł, 20 mln zł. Ilość nowych lokalizacji abonamentowych ma zostać zwiększona do 3 000 w 2019 roku. Spółka zakłada, że rentowność netto wyniesie 16% w 2017 roku, 18% w 2018 roku i 22% w 2019 roku.

 

W ocenie zarządu niższe od oczekiwanych w roku 2016 przychody z tytułu usług reklamowych to jednorazowe wydarzenie niestanowiące trwałego trendu i nie majace istotnego wpływu na wyniki w przyszłych okresach, w dużej mierze dzięki stale rosnącej liczbie lokalizacji abonamentowych. Zarząd Emitenta wskazuje, że podobna sytuacja (korekta prognoz) miała miejsce w roku 2012. Raportem z dnia 9 listopada 2012 roku Spółka skorygowała prognozy na 2012 rok także z powodu słabszych od oczekiwań przychodów reklamowych. Nie przeszkodziło to jednak w dynamicznym wzroście przychodów i zysków Grupy IMS w latach 2013 – 2015 oraz realizacji bądź przekraczania prognoz wyników publikowanych na każde z tych lat.

 

Zarząd IMS podtrzymuje także w roku 2016 i latach kolejnych, realizację polityki dywidendy obowiązującej w Grupie, która mówi o corocznym rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu do wypłaty co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

 

Na skutek opublikowanego raportu notowania akcji IMS spadły od początku sesji o 12,4%. Przecena prawie całkowicie pochłonęła wzrosty z października, na razie nie ma jednak przesłanek o tym, aby stanowiła zagrożenie dla długoterminowego trendu wzrostowego. Drogę do dalszych spadków mogłoby otworzyć przekroczenie przez cenę linii wsparcia na poziomie 2,53 zł oraz linii trendu wzrostowego.

 

IMS - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: IMS S.A.

Zobacz również:

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

Zadaniem nowego podmiotu – Domu Analiz SII – będzie dostarczanie pokrycia analitycznego emitentów, którzy do tej pory nie cieszyli się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych.

Zobacz więcej

IMS obniża prognozy na 2016 rok
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie