Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Rawlplug utrzymuje dobre przychody mimo złej sytuacji na rynku

© pavelkubarkov - Fotolia.com

W raporcie okresowym z dnia 10.11.2016 producent narzędzi i mocowań budowlanych Rawlplug zaprezentował wyniki finansowe za III kw. 2016 roku. Przychody oraz zyski uległy niewielkiej poprawie, poza zyskiem operacyjnym, który był niższy rok do roku.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) III kw. 2016 roku III kw. 2015 roku rdr
Przychody ze sprzedaży 184 791 182 976 1,0%
Zysk brutto ze sprzedaży 62 334 59 138 5,4%
Zysk operacyjny 17 160 17 513 -2,0%
Zysk brutto 14 823 14 083 5,3%
Zysk netto 10 714 10 556 1,5%
Przepływy z działalności operacyjnej 27 350 19 247 42,1%

Źródło: Rawlplug S.A.

 

Przychody ze sprzedaży spółki w III kw. 2016 roku wzrosły z roku na rok ze 183 mln zł do 184,7 mln. O 2% zmalał natomiast zysk operacyjny osiągając poziom 17,2 mln zł. Zysk brutto wzrósł do 14,8 mln zł (wzrost o 5,3% rdr), zaś zysk netto akcjonariuszy podmiotu dominującego do 10,7 mln zł (wzrost o 1,5% rdr). Znacząco poprawiły się przepływy z działalności operacyjnej notując 42%-towy wzrost.

W kwartałach I-III 2016 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 551,8 mln zł (wzrost o 10,5% rdr), zysk z działalności operacyjnej 52 mln zł (wzrost o 40,5% rdr). Zysk brutto wyniósł 43,9 mln zł (wzrost o 47,6% rdr), zaś zysk netto 37 mln zł (wzrost o 48,7%).

Sytuację na rynku krajowym spółka uznaje za niezadowalającą, ze względu na słaby popyt w branży budownano-montażowej w III kw. 2016 roku. W tym okresie zostało jednak podjęte wiele działań aktywujących sprzedaż (np. intensywne aktywności w obszarze merchandisingu oraz wdrażanie nowego systemu ekspozycji produktów), co doprowadziło do wzrostu sprzedaży w omawianym okresie o blisko 2%, co przy słabnącym popycie spółka uznaje za duży sukces. Koniunktura na rynkach eksportowych grupy zachowywała się korzystnie, poza rynkiem brytyjskim, ze względu na Brexit i osłabienie funta.  

W październiku tego roku Rawlplug zlikwidował swoją spółkę zależną działającą w Chorwacji Koelner d.o.o. Spółka ta ze względu na nieistotność nie podlegała konsolidacji, a od stycznia 2011 roku nie prowadziła działalności handlowej. Rawlplug utworzył odpisy aktualizujące na aktywa w spółce zależnej w poprzednich okresach sprawozdawczych. Likwidacja Koelner nie miała więc wpływu na bieżący wynik jednostkowy spółki jak również na skonsolidowany wynik grupy Kapitałowej.

W wrześniu producent zawiesił też działalność spółki zależnej działającej w Portugalii - Rawlplug Portugal, z powodu niezadowalających wyników finansowych oraz braku realizacji założonych celów biznesowych. Jednorazowe koszty zawieszenia działalności spółki wyniosły około 200 tys. euro i one z kolei miały wpływ na skonsolidowany wynik netto grupy za III kw. 2016 roku.

 

W tym artykule opisywaliśmy także półroczne wyniki Rawlpluga. Grupa poprawiła wtedy znacząco pozycje wynikowe, co przyczyniło się do 12%-towej zwyżki na jej walorach. Przychody spółki wyniosły w I półroczu 2016 roku 367 mln zł, wynik EBITDA 47,5 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej niemal podwoił się do poziomu 21,9 mln zł.


Notowania Rawlplugu znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Poziom 11,47 zł wyznaczony na podstawie ostatniego szczytu stanowi opór dla kursu. Poziomem wsparcia jest natomiast cena 10,18 zł. Dwa dni temu doszło do jej testowania przez kurs, jednak nie została ona przekroczona. Notowania wciąż jednak są blisko tego poziomu, możliwe więc, że dojdzie do kolejnej próby.

 

Rawlplug - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Rawlplug S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Rawlplug utrzymuje dobre przychody mimo złej sytuacji na rynku