Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

JSW notuje stratę w III kw. za sprawą zdarzeń jednorazowych

© adam88xx - Fotolia.com

Wyniki finansowe JSW w III kw. 2016 roku zostały obniżone o 186 mln zł przez zdarzenia jednorazowe. Bez uwzględniania tych zdarzeń spółka odnotowała zysk już na poziomie działalności operacyjnej. Poniżej w tabeli przedstawiamy wybrane pozycje wynikowe JSW.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł)

III kw. 2016 r.

III kw. 2015 r.

I-III kw. 2016 r.

I-III kw. 2015 r.

Przychody ze sprzedaży

1 670,0

1 695,1

4 563,6

5 196,8

Wynik brutto na sprzedaży

232,5

21,3

421,4

-32,1

Wynik EBITDA

60,1

364,5

360,9

379,5

Wynik operacyjny

-142,7

29,2

-281,4

-651,8

Wynik brutto

-159,3

0,2

-388,5

-758,2

Wynik netto podmiotu dominującego

-139,0

0,9

-288,1

-623,4

Źródło: JSW S.A.

 

W III kw. 2016 roku przychody JSW wyniosły 1 670 mln zł i były mniejsze o 1,5% rok do roku. Patrząc przez pryzmat 9 miesięcy 2016 roku, kiedy przychody spadły o 12,2% rdr, widoczne jest wyhamowanie ujemnej dynamiki. W okresie I-III kw. 2016 roku produkcja węgla w JSW wyniosła 12 681,5 tys. ton (+6,7% rdr), a sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych 8 674,8 tys. ton (+10,2% rdr). Spółka od początku roku notuje wzrost cen sprzedaży węgla, szczególnie w III kw. 2016 roku. Cena węgla koksowego wzrosła z 80 USD/t w II kw. 2016 roku do 85 UST/t w III kw. 2016 roku (+6,3%), a cena węgla energetycznego odpowiednio z 52 USD/t do 56 USD/t (+7,7%).

 

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w III kw. 2016 roku 232,5 mln zł wobec 21,3 mln zł przed rokiem. Różnica wynika ze spadku kosztów. Koszty rodzajowe były mniejsze o 18,8% rdr, a to głównie za sprawą mniejszej amortyzacji (202,8 mln zł, -39,5% rdr) i świadczeń na rzecz pracowników (715 mln zł, -18,7% rdr). Na poziomie zysku operacyjnego JSW odnotowało 142,7 mln zł straty, jednak wynik EBITDA był dodatni nawet z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych. One-offy obniżyły wynik w III kw. 2016 roku o 186 mln zł i wynikały ze sprzedaży akcji SEJ S.A. i WZK Victoria S.A. Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych EBITDA wyniosła 246,1 mln zł. Z kolei wyniki w III kw. 2015 roku zostały podwyższone między innymi o 207,9 mln zł dodatkowych przychodów z tytułu rozwiązania rezerw na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

 

W okresie I-III kw. 2016 roku JSW wypracowało 377,1 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej wobec 555,6 mln zł przed rokiem. Łączna zmiana stanu środków pieniężnych była dodatnia i wyniosła 72,6 mln zł wobec ujemnej wartość przed rokiem na poziomie 226,2 mln zł. Przepływy bieżącego okresu zostały wsparte dodatkowymi wpływami ze sprzedaży akcji spółek PEC, SEJ i WZK Victoria, które zasiliły JSW kwotą 612,2 mln zł. Na koniec III kw. 2016 roku stan środków pieniężnych i ekwiwalentów wyniósł 423 mln zł.

 

„Jesteśmy w trakcie procesu restrukturyzacji. W obliczu zagrożenia utraty płynności finansowej musieliśmy podjąć bardzo trudne decyzje związane m.in. z przekazaniem Ruchu Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz ze zbyciem części naszych aktywów koksowniczych i energetycznych. To pozwoliło ustabilizować sytuację płynnościową spółki. Istotnym czynnikiem stabilizującym sytuację było również podpisanie w sierpniu br. Porozumienia z Obligatariuszami Spółki. Obecnie koncentrujemy się na realizacji programu restrukturyzacji. Realizujemy również kilka kluczowych projektów inwestycyjnych, które mają pozwolić na funkcjonowanie Grupy w długim horyzoncie czasu i zabezpieczyć miejsca pracy. Inwestycje te mają doprowadzić do zwiększenia udziału wysokiej jakości węgla koksowego w naszej produkcji. Obecnie odczuwamy też pozytywne skutki wzrostu cen węgla, jednak na razie trudno ocenić, na ile to trwała tendencja” - skomentował Tomasz Gawlik, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

 

Po publikacji wyników do godziny 13:00 kurs akcji JSW rósł nawet o 8,5%, wyznaczając nowe lokalne maksimum. Od początku roku kurs akcji porusza się w bardzo silnym trendzie wzrostowym i na razie na wykresie trudno doszukiwać się sygnałów zwiastujących jego osłabienie. Jednak w dłuższym terminie tak silnie nachylona linia trendu wzrostowego jest praktycznie nie do utrzymania.

 

JSW - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: JSW S.A.

Zobacz również:

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

18.01.2018, Aktualności

SII Poleca: Webinar Rafała Glinickiego „Wolumen – energia, która rządzi ceną”

SII Poleca webinar Rafała Glinickiego „Wolumen - energia, która rządzi ceną”. Wtorek, 23 stycznia, godz. 19:00

Zobacz więcej

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

18.01.2018, Newsroom

Spółka z NewConnect zainwestuje w technologię blockchain

Co ciekawe, to nie jest pierwszy taki przypadek na polskiej giełdzie.

Zobacz więcej

JSW notuje stratę w III kw. za sprawą zdarzeń jednorazowych