Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Helio ze znaczną poprawą zysków w roku obrotowym 2015/2016

© M.studio - Fotolia.com

Helio pokazało znaczną poprawę zysków w roku obrotowym 2015/2016 (rok obrotowy trwa od lipca do czerwca). Czołowy importer i dystrybutor bakalii oraz lider w segmencie mas makowych zamknął rok z zyskiem netto na poziomie 4,1 mln zł.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

Rok obrotowy 2015/2016

Rok obrotowy 2014/2015

Przychody ze sprzedaży

137 502

98 822

Wynik brutto na sprzedaży

33 917

27 578

Wynik EBITDA

7 786

4 391

Wynik operacyjny

5 858

2 504

Wynik brutto

5 121

1 960

Wynik netto

4 064

1 563

Przepływy operacyjne

5 609

644

Źródło: Helio S.A.

 

W roku obrotowym 2015/2016 Helio wypracowało 137,5 mln zł przychodów wobec 98,8 mln zł przed rokiem, co jest wynikiem o 39,1% lepszym rok do roku. Jest to najlepszy wynik w historii spółki. Dodatkowo każdy kwartał roku obrotowego 2015/2016 również zaowocował w największe historyczne obroty. Wzrostowi sprzedaży towarzyszył 30% wzrost wolumenu sprzedaży – Helio sprzedało 10 tys. ton względem 7,7 tys. ton przed rokiem. Jednak ze względu na trudne warunki rynkowe – wysokie ceny bakalii i osłabienie złotego, a także silna presja rynkowa na marże, koszty sprzedanych produktów wzrosły do 103,6 mln zł, o 45,4% rdr, a więc bardziej niż przychody. Przełożyło się to na spadek marży brutto na sprzedaży z poziomu 27,9% do 24,7%.

 

Na poziomie zysku operacyjnego spółka pokazała większą marżę niż przed rokiem – 4,3% wobec 2,5%. Pozwolił na to między innymi wolniejszy wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu niż przychodów ze sprzedaży. Koszty te wzrosły rok do roku odpowiednio o 10,8% i 22,9%. Zysk operacyjny w roku obrotowym 2015/2016 wyniósł 5,9 mln zł i był większy o 133,9% większy niż przed rokiem. Z kolei zysk netto Helio wyniósł 4,1 mln zł wobec 1,6 mln zł przed rokiem, co przełożyło się na wzrost rentowności netto z 1,6% do 3%. Spółka pokazała także znaczny wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które wyniosły 5,6 mln zł i w znacznej części pokryły wynik EBITDA wobec 644 tys. zł przed rokiem.

 

Helio identyfikuje korzystne trendy konsumenckie panujące na rynku, w tym w szczególności mody na bakalie, zdrową, nisko przetworzoną żywność, a także mody na gotowanie w domu. Jednak utrzymujące się wysokie ceny surowców powodują, że sytuacja na rynku jest trudna. W celu ochrony przed niekorzystnymi czynnikami, spółka wykorzystywała swój potencjał handlowo-marketingowy, przeprowadzając liczne działania promocyjne, czy też rozszerzając współpracę z dotychczasowymi odbiorcami. W kontekście wysokich cen surowca i silnych presji cenowych, inwestycja w promocję marki spółki i utrwalanie jej wizerunku jako eksperta w zakresie zdrowych bakalii uznana została za działanie nieodzowne, mające na celu długoterminowe budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ponadto Helio unowocześniło swoją infrastrukturę produkcyjną, poprawiając efektywność operacyjną i elastyczność zarządzania procesami produkcyjno-logistycznymi. Na przestrzeni najbliższego roku spółka planuje kontynuować długoterminową strategię rozwoju organicznego, systematycznie umacniając swoją rynkową pozycję, rozbudowując infrastrukturę produkcyjną oraz zwiększając z roku na rok wartość księgową przedsiębiorstwa. Niezależnie od koncentracji na rozwoju organicznym, nie wyklucza jednak w dalszej perspektywie możliwości przejęć pozwalających uzyskać wymierne efekty synergii.

 

Po wybiciu ponad linię trendu spadkowego, a zarazem oporu na poziomie 5 zł, kurs akcji Helio dotarł do kolejnego poziomu wynikającego ze stref oporowych – 10 zł. Z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej dojście do ważnego oporu może rozpocząć ruch korekcyjny wzrostów rozpoczętych na początku roku, który może sprowadzić kurs akcji nawet do okolic 5 zł – najbliższego wsparcia.

 

Helio - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Helio S.A.

 

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

Niska wartość wskaźnika P/E może świadczyć o wysokim poziomie zysków spółek należących do danego sektora przy stosunkowo niskiej wycenie rynkowej ich akcji.

Zobacz więcej

Helio ze znaczną poprawą zysków w roku obrotowym 2015/2016
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie