Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Bumech ze stratą i uwagami biegłego rewidenta

© bibi - Fotolia.com

Bumech opublikował w piątek w nocy przesunięte na 30 września sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku. Biegły rewident przedstawił liczne zastrzeżenia do sprawozdania jednostkowego, raport do sprawozdania skonsolidowanego nie został opublikowany ze względu na włamanie do siedziby spółki.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I półrocze 2016 roku

I półrocze 2015 roku

Przychody ze sprzedaży

52 841

65 865

Wynik EBITDA

10 151

17 124

Wynik operacyjny

4 556

11 253

Wynik brutto

592

7 605

Wynik netto

-484

4 295

Przepływy operacyjne

-4 605

12 882

Źródło: Bumech S.A.

 

W I półroczu 2016 roku przychody Bumechu wyniosły 52,8 mln zł wobec 65,9 mln zł przed rokiem (-19,8% rok do roku). Spadły głównie przychody z usług górniczych (44,9 mln zł wobec 52,8 mln zł), a także z produkcji wyrobów gumowych (2,6 mln zł wobec 3,7 mln zł, jednym z elementów strategii Bumechu było rozpoczęcie produkcji masowej kuł gumowych). Największy udział w przychodach miały: LW Bogdanka (31,8%), JSW (20,7%) oraz KHW (15,1%). Przychody osiągnięte zagranicą wyniosły 1,3 mln zł wobec 1,6 mln zł przed rokiem.

 

Na pozostałych przedstawionych pozycjach Bumech odnotował słabsze wyniki. Jest to efektem mniejszych przychodów, bilansu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (906 tys. zł wobec 3 mln zł), większych kosztów finansowych (4 mln zł wobec 3,8 mln zł), a także podatku dochodowego (1,1 mln zł wobec 3,3 mln zł). W efekcie Bumech zamknął I półrocze ze stratą na poziomie 484 tys. zł wobec 4,3 mln zł zysku przed rokiem. Spółka miała ujemne przepływy operacyjne w wysokości 4,6 mln zł, na skutek mniejszych zysków, a także spłaty krótkoterminowych zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (zmniejszyły przepływy o 14,3 mln zł).

 

Bumech poinformował, że w dniu 30 września 2016 roku około godziny 1:00 w nocy miało miejsce włamanie do siedziby spółki, które spowodowało brak możliwości pracy (między innymi uszkodzenie firmowego serwera). Z tego względu spółka nie opublikowała raportu biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania.

 

„W związku z powyższym informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikujemy raport okresowy za I półrocze 2016 roku z Raportem Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego, jednakże bez Raportu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdyż brak możliwości pracy na zgromadzonych danych oraz systemach informatycznych, uniemożliwił nam dokonanie stosownych korekt w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Audytora” - przedstawiono w raporcie bieżącym.

 

W raporcie biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego wskazane są liczne zastrzeżenia. Dotyczą one takich kwestii jak aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyceny umów o usługi w ramach rozliczeń międzyokresowych kosztów, utraty wartości aktywów, a także braku ujawnień w niektórych zagadnień. Z pełną treścią raportu biegłego do jednostkowego sprawozdania finansowego można zapoznać się w tym miejscu. W tym samym miejscu można pobrać także komentarz zarządu Bumechu, a także opinię rady nadzorczej spółki co do zastrzeżeń biegłego rewidenta.

 

Kurs akcji Bumechu zniżkuje już od dwóch sesji. W skrajnym momencie przecena w ciągu tych sesji sięgnęła ponad 24%. Obecnie cena oscyluje wokół ostatniego wsparcia na poziomie poprzedniego dołka, a zarazem linii kanału spadkowego. Utrzymanie tego wsparcia powinno pozwolić co najmniej na odreagowanie ostatniej przeceny, zgodnie z klasyczną analizą techniczną.

 

Bumech - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Bumech S.A.

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

20.03.2018, Newsroom

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

Niska wartość wskaźnika P/E może świadczyć o wysokim poziomie zysków spółek należących do danego sektora przy stosunkowo niskiej wycenie rynkowej ich akcji.

Zobacz więcej

Bumech ze stratą i uwagami biegłego rewidenta
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie