Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Alma składa wniosek o postępowanie sanacyjne i obniża prognozę wyników

© wideonet - Fotolia.com

W obliczu kłopotów finansowych i braku wyraźnej poprawy sytuacji w spółce, Alma Market podjęła decyzję o złożeniu wniosku w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego oraz kontynuacji planu restrukturyzacji. Obniżone zostały także prognozy wyników finansowych na 2016 rok.

 

W dniu wczorajszym, to jest 15 września 2016 roku, Alma Market opublikowała w raporcie bieżącym decyzję dotyczącą złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki w ramach procesu restrukturyzacji. Jak podano: "Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki oraz akcjonariuszy. Spółka podjęła decyzję o konieczności podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Spółki i uniknięcia ogłoszenia upadłości Spółki". Alma jest w trakcie procesu restrukturyzacji, a także poszukiwania gotówki w celu utrzymania płynności. W ostatnich dniach spółka aby ratować swoją sytuację finansową zdecydowała się między innymi na sprzedaż pakietu akcji Vistuli o wartości 17,2 mln zł, o czym pisaliśmy w tym miejscu.

 

Alma przeżywa duży kryzys od kilku lat, który nasilił się od 2014 roku, w którym to spółka wykazała stratę netto na poziomie 11,6 mln zł. Szczególnie złym okresem dla Almy był jednak rok 2015, kiedy zanotowała ona skonsolidowaną stratę netto w wysokości 145,6 mln zł, choć w dużej mierze było to spowodowane utworzeniem istotnych odpisów aktualizacyjnych oraz innymi zdarzeniami jednorazowymi. Już wtedy Alma podjęła decyzję o restrukturyzacji i przeglądzie swoich placówek oraz o zamknięciu nierentownych sklepów. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów, bowiem w I półroczu bieżącego roku spółka odnotowała kolejny raz stratę, tym razem w wysokości 12,5 mln zł, a jej przychody ze sprzedaży spadły o blisko 10%. Wyniki te nie zostały dobrze przyjęte przez rynek, a na domiar złego w sierpniu bieżącego roku, DM BOŚ podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania rekomendacji dla Almy w obliczu dużego ryzyka zdolności spółki do odzyskania rentowności jej podstawowej działalności. O tych wydarzeniach szerzej pisaliśmy w tym miejscu.

 

Dzisiaj rano (16.09.2016 r.) Alma opublikowała także korektę prognoz jednostkowych wyników finansowych na rok 2016. O blisko 30% obniżona została prognoza przychodów ze sprzedaży, która pierwotnie zakładała osiągnięcie 900 mln zł, a po korekcie jedynie 660 mln zł. Jednocześnie spółka odstąpiła od nowej prognozy wyniku netto, uzasadniając to faktem, że zależeć będzie on w dużym stopniu od przebiegu procesu sanacji. W założeniach na ten rok opublikowanych 21 marca 2016 roku zysk netto wynieść miał 7 mln zł. W komunikacie spółka uzasadniła dokonanie korekty w następujący sposób: 

 

"Zarząd spółki podjął decyzję o korekcie prognozowanych wyników mając na uwadze wielkość zrealizowanej sprzedaży w okresie 2 miesięcy trzeciego kwartału roku i poziom zrealizowanej sprzedaży w pierwszej połowie września 2016 roku oraz założenia zawarte w złożonym wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i założenia zawartego w nim wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Korekta została dokonana w oparciu o założenie, że zostaną w spółce wprowadzone znaczne zmiany w jej funkcjonowaniu i nie powstaną oraz nie ujawnią się okoliczności negatywne po dniu opublikowania prognoz i w związku z realizacją planu restrukturyzacyjnego.

W szczególności mogłoby to dotyczyć takich okoliczności jak :
- brak możliwości realizacji pełnych dostaw do obiektów handlowych ze względu na powstałe opóźnienia w płatnościach w wyniku obniżenia się wielkości sprzedaży i realizowanego w związku z tym zysku, a w konsekwencji powstałych opóźnień w płatnościach zobowiązań,
- koszty zamknięcia znacznej ilości nierentownych sklepów,
- sprzedaż aktywów Spółki po cenie niższej niż ich wartość godziwa."

 

Spółka przedstawiła także trzy podstawowe założenia będące podstawą korekty prognoz:

  • skuteczna poprawa rentowności sklepów, które pozostaną po zamknięcie sklepów nierentownych.
  • skuteczne przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych spółki.
  • sprzedaż aktywów Spółki, spłata kredytów bankowych i zdecydowanie obniżenie poziomu zadłużenia.

 

Alma zobowiązała się do ciągłego monitorowania możliwości realizacji prognozy oraz przekazywania do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących wszelkich zmian odbiegających o więcej niż 10% od wyżej wymienionej aktualnej prognozy.

 

Spadkom Almy od 2014 roku wydaje się nie być końca. Spółka, której walory jeszcze pod koniec 2013 roku kosztowały około 40 zł obecnie notowana jest poniżej 4 zł, co oznacza przecenę o ponad 90% w tym okresie. Na dzisiejszej sesji w pierwszym trzech godzinach notowań, po opublikowaniu informacji o postępowaniu sanacyjnym oraz korekcie prognozowanych wyników, Alma traci kolejne 6%, a za jedną akcję spółki zapłacić trzeba około 3,76 zł.

 

Alma Market - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Alma Market S.A. 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Alma składa wniosek o postępowanie sanacyjne i obniża prognozę wyników