Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

JSW zawiera porozumienie z obligatariuszami, akcje drożeją o 25%

© TTstudio - Fotolia.com

W najnowszym komunikacie Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała o osiągniętym porozumieniu z obligatariuszami spółki –  PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Dotyczy ono dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,75 mln dolarów. Po wydaniu komunikatu do godziny 11:00 kurs JSW wystrzelił w górę o 24,64%.

W ramach zawartego Porozumienia, uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji zakładający obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o 5 lat, to jest do 2025 roku.

Porozumienie przewiduje rozszerzenie katalogu zdarzeń skutkujących obowiązkiem wcześniejszego wykupu obligacji oraz nałożenie na spółkę szeregu dodatkowych zobowiązań, w tym zobowiązań informacyjnych. Ponadto zakłada, że do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji, Zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie (aktualnym i prognozowanym) wskaźnika pokrycia obsługi długu (DSCR).

Zgodnie z Porozumieniem obligatariusze rezygnują z przysługujących im praw na podstawie tak zwanych opcji put, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji w przypadku niewyemitowania przez JSW obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych pozwalających na wykup całej kwoty Programu Emisji.

W ramach procesu rozmów z obligatariuszami JSW przedstawiła plan zawierający działania optymalizacyjne, które będą realizowane przez spółkę w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności. W czwartek plan został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą JSW. Należy do nich przekazanie części jednostek produkcyjnych: Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wraz z częścią załogi odpowiednio w drugim półroczu 2016 oraz w pierwszym kwartale 2017 do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zdaniem prezesa Tomasza Gawlika ma to dać oszczędności rzędu 436 mln zł. Prezes poinformował też, że celem JSW jest zwiększenie udziału węgla koksowego w strukturze produkcji spółki z 68% w 2015 roku do 85% w 2020 roku i 86% w 2025 roku. Służyć temu mają inwestycje strategiczne, zapewniające dostęp do złóż węgla koksowego. JSW szacuje te inwestycje w latach 2016-25 na około 900 mln zł. Dodatkowo JSW ma podjąć szereg działań oszczędnościowych zmierzających do obniżenia łącznych kosztów działalności Grupy Kapitałowej o około 1,6 mld PLN do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.

 

Zarząd JSW podjął także decyzję w zakresie dezinwestycji aktywów o charakterze niestrategicznym. Ponadto spółka planuje pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 roku na dalsze działanie Grupy Kapitałowej JSW, w tym znacznej części tego finansowania już w czwartym kwartale 2016 roku. JSW na bieżąco analizuje różne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne jak i equity.

 

Od otwarcia sesji do godziny 11:00 cena JSW wzrosła o prawie 25%. Kurs spółki do stycznia 2016 roku znajdował się w trendzie spadkowym, jednak po tym okresie nastał czas wzrostów trwający do dziś. Najbliższe wsparcia to okolice 30 zł, a poniżej 25 zł.

 

JSW - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: JSW S.A., PAP

Zobacz również:

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

Analitycy Domu Analiz SII wydali dla akcji CDRL rekomendację "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową ustaloną na poziomie 42,62 zł. W momencie wydania rekomendacji giełdowy kurs tych walorów wynosił 32 zł, co oznacza potencjał wzrostu równy 33,2%.

Zobacz więcej

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

23.04.2018, Newsroom

Udany koniec roku PlayWay. Spółka zarobiła w 2017 roku prawie 16 mln zł

W IV kw. 2017 roku spółce PlayWay udało się utrzymać momentum wynikowe z III kw. W relacji kwartał do kwartału zyski okazały się nieco mniejsze, jednak już w porównaniu do IV kw. 2016 roku widać znaczną poprawę.

Zobacz więcej

JSW zawiera porozumienie z obligatariuszami, akcje drożeją o 25%
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie