Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za pierwsze półrocze 2016

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za pierwsze półrocze 2016

31 sierpnia
godzina 13:30

LW Bogdanka SA

 

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google  

 

Na pytania internautów odpowiadał:

 

Krzysztof Szlaga, Prezes ZarząduKrzysztof Szlaga, Prezes Zarządu

Pan Krzysztof Szlaga posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w miedzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych. Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit Spółka z o.o. jako Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 – 2008 pracował jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie 2010 -2012 obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A. Od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW Bogdanka S.A. Od 1 kwietnia 2016 objął w niej funkcję Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle ciężkim. Pan Krzysztof Szlaga włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

 

Kilka słów o Spółce:

 

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.  jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. W 2015 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 8,5 mln ton.

 

Kopalnia Bogdanka zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

 

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

 

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z LW Bogdanka S.A., który odbędzie się 31 sierpnia (środa) o godz. 13:30. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Krzysztof Szlaga: Witam Państwa i zapraszam do zadawania pytań.

 

Ewa_71: Z czego wynika tak duży spadek zapasów węgla spółki?

 

Krzysztof Szlaga: Spadek zapasów węgla w stosunku do końca pierwszego kwartału wynika z harmonogramów dostaw do klientów i poziomu wydobycia zrealizowanego w drugim kwartale.

 

Kubi: Czy wiadomo ile potrwa uzyskanie koncesji w obszarze K-6, K-7 złoża „Cyców”?

 

Krzysztof Szlaga: Spółka znajduje się obecnie na drodze sądowej w tym zakresie i trudno jest określić konkretny termin rozstrzygnięcia. Nie jest też do końca jasne na jaki okres przedłużona została koncesja rozpoznawcza udzielona konkurencji.

 

GPW: Jak długo jeszcze Waszym zdaniem utrzyma się trudna sytuacja na rynku węgla?

 

Krzysztof Szlaga: W dalszym ciągu na rynku polskim występuje znacząca nadpodaż węgla. Następuje wprawdzie spadek produkcji w branży, ale zapasy zgromadzone na składowiskach przy kopalniach i elektrowniach pozostają wciąż na bardzo wysokim poziomie. Trudno więc przewidzieć nastąpi realna poprawa i równowaga po stronie popytu i podaży.

 

Ciekawy: Jakie były najważniejsze inwestycje Bogdanki w I półroczu?

 

Krzysztof Szlaga: Do najważniejszych inwestycji w Ih2016 należy przede wszystkim zakończenie budowy centralnej klimatyzacji w polu Bogdanka, inwestycje związane z pozyskaniem nowych koncesji w tym zakup prawa do informacji geologicznej dla złoża Ostrów oraz wykonanie wyrobisk przygotowawczych.

 

general: co z planami pozyskania nowych złóż?

 

Krzysztof Szlaga: Obecnie priorytetem pozostaje uzyskanie koncesji wydobywczej w obszarze Ostrów. Aktualnie zakończyliśmy wiercenie dwóch otworów rozpoznawczych tzw. podszybowych. Wykonujemy aktualnie dokumentację geologiczną i projekt zagospodarowania złoża. W ciągu najbliższych 6 miesięcy planujemy złożyć kompletny wniosek koncesyjny na wydobycie. Pozwoli to podwoić nasze zasoby operatywne.

 

Ciekawy: Czy planowany na 2016 rok CAPEX będzie w pełni zrealizowany?

 

Krzysztof Szlaga: Plan inwestycyjny jest na bieżąco weryfikowany i dostosowywany do możliwości sprzedażowych a tym samym planów produkcyjnych na poziomie 8,5-9 mln ton. W związku z powyższym będzie on niższy niż pierwotnie zakładano tj. ok. 440 mln. Realizację planujemy poniżej 400 mln.

 

general: Czy Enea ma plany ogłoszenia wezwania i zdjęcia Bogdanki z giełdy?

 

Krzysztof Szlaga: Nie znamy takich planów. To pytanie do ENEI.

 

Bazyl: W którym roku realnie Bogdanka jest w stanie rozpocząć prace wydobywcze na złożu Ostrów?

 

Krzysztof Szlaga: To zależy od momentu, w którym otrzymamy koncesję i od sytuacji na rynku węgla. Planujemy uzyskać koncesję do połowy przyszłego roku.

 

Giełdziarz: Jak oceniają państwo obecne relacje spółki ze związkami zawodowymi?

 

Krzysztof Szlaga: Stosunki są poprawne. Pozostajemy w dialogu.

 

kong: jaki jest optymalny dla Was poziom zapasów?

 

Krzysztof Szlaga: 150-250 tys ton.

 

GPW_fan: Jakie według was są trzy najważniejsze czynniki ryzyka z jakimi ma do czynienia spółka?

 

Krzysztof Szlaga: Nadpodaż na rynku, ceny węgla i negatywny sentyment do branży.

 

Kubi: Jakie są najważniejsze zalety synergii Bogdanki z Eneą?

 

Krzysztof Szlaga: Z punktu widzenia Bogdanki jest to stabilny poziom produkcji i sprzedaży w długim terminie.

 

analityk: Z czego wynika wzrost wartości niematerialnych?

 

Krzysztof Szlaga: Przede wszystkim ze względu na zakup prawa do korzystania z informacji geologiczej złoza Ostrów.

 

Dori: Czy jest realna szansa na sprzedaż na Ukraine? Co z innymi rynkami?

 

Krzysztof Szlaga: Prowadzimy rozmowy na Ukrainie i na innych kierunkach eksportowych. W przypadku Ukrainy barierą jest zabezpieczenie płatności za dostarczony węgiel.

 

Warszawiak: W jakiej perspektywie Pana zdaniem spółka będzie mogła wykorzystać w pełni moce produkcyjne?

 

Krzysztof Szlaga: W średnim terminie planujemy produkcję na poziomie ok 8 - 9 mln ton. W dłuższej perspektywie czasowej - zbyt dużo niewiadomych na rynku lokalnym.

 

Dori: Jakie są możliwe inne kierunki eksportowe niż Ukraina?

 

Krzysztof Szlaga: Zarówno kierunek niemiecki jak i południe Europy. Zwracamy uwagę na rentę geograficzną i koszty transportu.

 

Matt: Jakie działania w celu utrzymania płynności zostały podjęte?

 

Krzysztof Szlaga: Optymalizacja kapitału pracującego i nakładów inwestycyjnych.

 

Janko: Z czego wynika wzrost pozostałych przychodów i pozostałych kosztów?

 

Krzysztof Szlaga: Wzrost pozostałych kosztów spowodowany jest wzrostem odszkodowań z tytułu szkód górniczych. Wzrost pozostałych przychodów wynika natomiast z rozwiązania rezerwy na roszczenia sporne.

 

sezon: czy planowane wejście przez Eneę w KHW nie zagraża Bogdance?

 

Krzysztof Szlaga: Bogdanka nie uczestniczy w tym projekcie i nie widzimy ryzyka bezpośredniego wpływu ewentualnego zaangażowania ENEI w KHW na wielkość sprzedaży LWB.

 

analityk: Na jak długi okres składowania odpadów wydobywczych wystarczy obecna hałda Bogdanki po zakończeniu jej realizowanego powiększania

 

Krzysztof Szlaga: To zależy od poziomu produkcji (i uzysku), natomiast duża część odpadów jest wywożona i zagospodarowywana. Już dzisiaj rozbudowywane składowisko ma pojemność wystarczającą z punktu widzenia planowanej produkcji.

 

analityk: Z czego wynika wzrost kosztów finansowych?

 

Krzysztof Szlaga: Poziom kosztów finansowych w LWB jest na podobnym poziomie. Natomiast wzrost w pozycji koszty finansowe w rachunku zysków i strat spowodowany jest mniejszą alokacją na CAPEX - mniejsze nakłady inwestycyjne.

 

Sęp: Czy opóźnienia w oddaniu nowego bloku w Kozienicach wpłyną na Wasze plany produkcji? Od kiedy zakładaliście dostawy tam?

 

Krzysztof Szlaga: Ewentualne opóźnienie nowego bloku nie ma wpływu na wielkość naszych dostaw do Kozienic.

 

Toszek: Jaka jest przestrzeń do dalszego ograniczania kosztów?

 

Krzysztof Szlaga: Jeśli wolumen produkcji będzie stabilny to bedziemy mogli w dalszym ciągu chwalić się niskim kosztem na tonę, będziemy również poprawiać wydajność na pracownika.

 

Tobiasz: Czy powstanie Polskiej Grupy Górniczej może przełożyć się negatywnie na poziom produkcji węgla energetycznego w Polsce?

 

Krzysztof Szlaga: Przeciwnie. Restrukturyzacja PGG ma na celu obniżenie poziomu kosztów i zwiększenie przychodów w tej spółce, co powinno się przełożyć również na urynkowienie cen węgla.

 

kena: Po jakim czasie od złożenia wniosku o koncesję wydobywczą można spodziewać się decyzji? czy nie ma ryzyka, że sprawa znow będzie się ślimaczyć, jak przy K6,7?

 

Krzysztof Szlaga: Jesteśmy jedynym podmiotem, który w tym obszarze prowadzi rozpoznanie, w związku z czym nie przewidujemy utrudnień w uzyskaniu koncesji wydobywczej.

 

Leszek: Czy pogorszenie się sytuacji finansowej któregoś z kluczowych odbiorców Bogdanki miałoby istotny wpływ przyszłe przychody?

 

Krzysztof Szlaga: Drastyczne pogorszenie się sytuacji finansowej naszych odbiorców mogłoby mieć negatywny wpływ na naszą spółkę, jednak sytuacja nszych kluczowych odbiorców jest aktualnie stabilna.

 

Krzysztof Szlaga: Dziękuję za zadane pytania i zapraszam do kontaktu z naszym działem relacji inwestorskich. Pozdrawiam.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Czat inwestorski: Omówienie wyników LW Bogdanka S.A. za pierwsze półrocze 2016