Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Benefit Systems ze znaczną poprawą wyników, kurs na 0%

© vege - Fotolia.com

Benefit Systems kontynuuje dynamiczny rozwój, który przekłada się na wyniki finansowe. W I półroczu 2016 roku spółka odnotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu zysków. Wybrane pozycje wynikowe przedstawia tabela poniżej.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I półrocze 2016 roku

I półrocze 2015 roku

Przychody ze sprzedaży

356 365

275 767

Wynik EBITDA

44 840

24 482

Wynik operacyjny

33 652

18 027

Wynik brutto

34 349

23 854

Wynik netto podmiotu dominującego

27 009

18 269

Przepływy operacyjne

40 527

29 893

Źródło: Benefit Systems S.A.

 

W I półroczu 2016 roku spółka zwiększyła przychody o 29,2% rok do roku, do poziomu 356,4 mln zł. Na przychody spółki w przeważającej mierze składają się przychody ze sprzedaży kart sportowych. W I połowie bieżącego roku stanowiły one 303,2 mln zł czyli 85% łącznych przychodów. Warto odnotować, że odsetek ten zmalał, w I połowie 2015 roku wynosił ponad 90%. Na koniec czerwca 2016 roku spółka miała ponad 736 tys. aktywnych kart sportowych, a więc o 21% więcej niż przed rokiem. Z tego z blisko 40 tys. kart korzystano za granicą, w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii. Drugim co do wielkości generowanych przychodów jest segment fitness, który obejmuje spółki prowadzące kluby fitness na terenie całego kraju. Przychody tego segmentu wyniosły w I półroczu tego roku 35,9 mln zł. W czerwcu Benefit Systems nabył udziały w trzech sieciach klubów fitness za łączną wartość 22,4 mln zł.

 

Zysk EBITDA w I półroczu 2016 roku wyniósł 44,8 mln zł, a zysk operacyjny 33,7 mln zł. Takie zyski przekładają się na dynamiki wzrostowe odpowiednio 83,2% i 86,7% wobec I półrocza 2015 roku. Tym samym spółka zwiększyła marżę zysku operacyjnego z 8,7% do 9,6%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego zwiększył się do 27 mln zł, a więc o 47,8% rdr. Spółka zwiększyła także przepływy z działalności operacyjnej do 40,5 mln zł, a więc były one zbliżone do uzyskanego wyniku EBITDA. Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2016 roku wyniósł 113,7 mln zł wobec 24 mln zł na koniec grudnia 2015 roku. Tak duży wzrost tej pozycji wynikał z zaciągniętych kredytów i wpływów osiągniętych z emisji obligacji w wysokości 70 mln zł.

 

Zadłużenie długoterminowe spółki zwiększyło się z 88,1 mln zł na koniec 2015 roku do 157,4 mln zł na koniec I półrocza 2016 roku. Dla zobowiązań krótkoterminowych było to zwiększenie odpowiednio ze 109,4 mln zł do 161,3 mln zł. Dług netto nie zwiększył się jednak istotnie, bo z 68,7 mln zł do 73,8 mln zł. Wynika to z faktu, że spółka na koniec czerwca posiadała środki finansowe pozyskane z nowego długu i wykazywała je w aktywach (dług netto to zobowiązania finansowe pomniejszone o stan środków pieniężnych). Wskaźnik długu netto do wyniku EBITDA wyniósł 0,81x. Jednak w kolejnych kwartałach może ulec pogorszeniu co będzie efektem inwestycji i zmniejszenia posiadanych środków pieniężnych, a tym samym wzrostu długu netto. Pomimo tego wciąż powinien utrzymywać się w bezpiecznych wartościach, gdyż za takie uważa się wartości tego wskaźnika nieprzekraczające 3,0x.

 

„Pozytywny wpływ na działalność i rozwój Grupy Kapitałowej Benefit Systems ma poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, w tym malejące bezrobocie oraz lepszy standard życia Polaków, stale rosnąca popularność aktywności fizycznej oraz dynamiczny rozwój branży fitness” – podała spółka w komentarzu do wyników.

 

Po wynikach w trakcie sesji kurs akcji zwyżkował o 3,5%, jednak w jej końcowej części kurs spadł do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego – 600 zł. Od debiutu na giełdzie w 2011 roku akcje Benefit Systems znajdują się w trendzie wzrostowym, który regularnie przyspiesza. W samym 2016 roku kurs akcji wzrósł z 360 zł do ponad 600 zł, czyli o ponad 70%. Obecnie kurs akcji znajduje się w okolicach historycznego maksimum na poziomie 622 zł. Najbliższe wsparcie to 600 zł, a następnie 550 zł.

 

Benefit Systems - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Benefit Systems S.A.

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

Wśród największych spółek notowanych na GPW producent serii gier o Wiedźminie zastąpi informatyczną firmę Asseco Poland.

Zobacz więcej

Benefit Systems ze znaczną poprawą wyników, kurs na 0%
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie