Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Kwartalny zysk netto grupy Lotos o 53% niższy niż rok temu

© LovePhy - Fotolia.com

Jak pokazuje raport półroczny opublikowany przez Lotos 11 sierpnia 2016 roku zysk netto grupy w II kw. wyniósł 225,83 mln zł i był o 52,8% niższy niż przed rokiem. Z raportu dowiadujemy się także, że rozpoczęcie wydobycia w koncesji Utgard jest zaplanowane na koniec 2019 roku.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł)

II kw. 2016

II kw. 2015

Przychody ze sprzedaży

4 969

6 641,8

EBIT

550,6

568,7

Oczyszczony EBIT LIFO

286,7

412,6

EBITDA

810,3

755,2

Oczyszczona EBITDA LiIFO

546,4

599,1

Zysk brutto

399,9

596,2

Zysk netto

225,8

478,6

Źródło: Lotos SA

 

Większość wyników jest niższa w ujęciu rocznym, lecz wyższa z porównaniu z ubiegłym kwartałem. Zysk netto wyniósł 225,8 mln zł i był o 52,8% niższy niż przed rokiem. Konsensus PAP zakładał, że wyniesie on 304,5 mln zł. Grupa wypracowała 550,6 mln zł zysku operacyjnego (3,2% mniej niż przed rokiem), czyli o 0,7% mniej niż oczekiwali tego analitycy, przychody zaś były o 7,6% niższe od konsensusu i 25,2% niższe r/r. Uwagę zwraca też znaczny wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej z 200 mln w II kw. 2015 do 631 mln w roku obecnym. Na zwiększone przepływy największy wpływ miały podatek dochodowy, amortyzacja i zwiększenie stanu zapasów.

Na wyniki grupy w II kw. 2016 roku największy wpływ miały: niższy poziom notowań ropy naftowej, który obniżył koszt wytworzenia produktów, znaczny spadek cen średnich frakcji z przerobu ropy naftowej i wyższy o około 5% rdr średniokwartalny kurs dolara, który złagodził negatywny wpływ niskich notowań ropy i gazu na wyniki segmentu wydobywczego oraz poskutkował ujemnymi różnicami kursowymi z przeszacowania zadłużenia.

Najwyższy oczyszczony zysk EBITDA LIFO grupa osiągnęła w segmencie produkcji i handlu (357,4 mln zł, -6,7% rdr). Za przyczynę pogorszenia wyników Lotos uważa niższe marże rafineryjne. Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku spadł o 4,4% rdr, zaś wykorzystywanie nominalnych mocy przerobowych rafinerii jest na poziomie 99%. Ogólna produkcja grupy spadła o 6% rdr, ale umocniła się o 5,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Grupa zwraca uwagę na rosnący popyt na olej napędowy. Import ON przez podmioty niezrzeszone w w całym półroczu wzrósł o 37%. Wzrost zapotrzebowania był wspierany przez istotny spadek cen detalicznych oraz dobrą koniunkturę gospodarczą.

W segmencie detalicznym Lotos osiągnął zysk EBITDA na poziomie 32,6 mln zł (+20,7% rdr). Wzrost zysków w tym obszarze wynika z niższych kosztów i realizacji wyższej marży na działalności pozapaliwowej. Na koniec II kw. 2016 r. grupa posiada 478 stacji paliw, czyli o 29 więcej niż przed rokiem. Jak pokazuje poniższy wykres większość rynku stanowią stacje niezależne. Wśród największych grup Lotos zajął trzecie miejsce pod względem liczby stacji zaraz za Orlenem i BP.

 

Liczba stacji paliw na polskim rynku detalicznym na dzień 30 czerwca 2016 roku
stacje paliw - wykres
Źródło:  Lotos SA

 

Poprawę można także zauważyć w segmencie wydobywczym. Całkowite wydobycie wyniosło 28,6 tys. boe/d i wzrosło o 129,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Lotos wypracował oczyszczony zysk EBITDA na poziomie 197 mln zł, czyli o 92% więcej niż przed rokiem. Wzrost ten jest skutkiem uruchomienia produkcji ze złoża B8 oraz zakupu udziałów w pakiecie aktywów Sleipner w Norwegii. Modelowa marża rafineryjna wyniosła 6,49 USD/bbl, w porównaniu z 8,08 USD/bbl w II kw. ubiegłego roku (spadek o 19,7%).

Grupa podała także w raporcie ważną informację o planowanym projekcie Utgard. Udziałowcy koncesji Utgard (Statoil, Lotos Norge i Total Norge) przedstawili regulatorom norweskim i brytyjskim plan jej zagospodarowania. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie wydobycia przewidziano na koniec 2019 r. Zasoby wydobywcze Utgard, odpowiadające udziałowi Lotos to 10,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, na które składa się 45% gazu ziemnego i 55% kondensatu (lekkiej ropy naftowej przeznaczonej do produkcji benzyn i LPG). Oczekuje się, że decyzja norweskiego ministerstwa w kwestii zatwierdzenia projektu zostanie zawarta w IV kw. 2016 roku.

Wykres akcji Lotos pokazuje, że kurs znajduje się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym. Silnym sygnałem spadkowym będzie zejście ceny poniżej linii trendu oraz linii wsparcia na poziomie 28 zł wyznaczonego na podstawie zamknięcia luki z sierpnia 2014 roku oraz poprzednich dołków. O dalszych wzrostach zadecyduje przebicie ceny przez opory na poziomie 31,04 zł.

 

Lotos - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Lotos SA

 

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

21.02.2018, Newsroom

Rekordowy rok Orbisu – spółka osiągnęła 232,4 mln zł zysku netto

21.02.2018, Newsroom

Rekordowy rok Orbisu – spółka osiągnęła 232,4 mln zł zysku netto

W 2017 roku Orbis poprawił wyniki finansowe oraz wskaźniki operacyjne. Przychód na 1 dostępny pokój, tak zwany wskaźnik RevPAR, wyniósł 184,8 zł i był o 9,2% wyższy niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Kwartalny zysk netto grupy Lotos o 53% niższy niż rok temu