Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

GPW wypracowała w II kw. zysk netto o 26% wyższy niż w roku ubiegłym

© phonlamaiphoto - Fotolia.pl

Giełda Papierów Wartościowych w raporcie okresowym z dnia 29 lipca 2016 roku opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2016. Zysk netto w II kw. wyniósł 33,9 mln w stosunku do 27 mln w II kw. roku ubiegłego.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł)

II kw. 2016

II kw. 2015

r/r

Przychody

74,5

77,2

-3,5%

Wynik EBITDA

43,0

37,8

13,8%

Wynik EBIT

36,5

31,2

17,0%

Wynik brutto

41,1

33,1

24,2%

Wynik netto

33,9

27,0

26,0%

Źródło: GPW SA

 

Jak pokazuje powyższa tabela EBITDA wzrosła w porównaniu  z II kw. roku poprzedniego o 13,8%, EBIT o 17%, zaś przychody spadły o 3,5%. Najwyższy wzrost zanotował zysk netto (26%). Zarówno przychody jak i EBITDA i EBIT były zbliżone do oczekiwań rynku. Znacznym zaskoczeniem jest natomiast zysk netto, który był wyższy od konsensusu PAP o 11,7%.

 

W całym I półroczu spółka wypracowała 60,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto i jest to o 7,8% mniej w porównaniu  z analogicznym okresem roku poprzedniego. Półroczna EBITDA wyniosła 83,99 mln zł (o 8,78% mniej niż w roku ubiegłym), zaś EBIT 71,08 mln zł (o 10,3% mniejszy niż przed rokiem). Spadek wyniku operacyjnego był wypadkową niższych przychodów z segmentu rynku finansowego, przy jednocześnie wyższych przychodach z segmentu rynku towarowego oraz nieznacznie niższych kosztach operacyjnych (spadek o 1,0 mln zł).

 

Przychody ze sprzedaży z rynku finansowego w II kw. 2016 wyniosły 87,46 mln zł (12,1% mniej r/r). Spadek głównie dotyczył obszaru obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi i wynika on ze spadku wartości obrotów na Głównym Rynku oraz wprowadzonej obniżki opłat od transakcji. Ponieważ przychody te stanowią 56% przychodów ze sprzedaży grupy wynik ten przyczynił się znacząco do spadku całości przychodów ze sprzedaży. Przychody z rynku towarowego osiągnęły 67 mln zł i wzrosły o 4,3% r/r. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu przychodów z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, rozliczeń transakcji, obsługi obrotu gazem w segmencie kasowym, oraz z innych opłat od uczestników rynku. Spadły natomiast przychody z tytułu obsługi obrotu energią elektryczną, co zadecydowało o spadku przychodów z obsługi obrotu.

 

Rentowność EBITDA w I półroczu wyniosła 54% i jest nieznacznie niższa niż przed rokiem (55,7%), wskaźnik ROA zanotowała niewielki spadek z 11,4% na 10,7%. Za przyczynę niższej rentowności  spółka uważa spadek przychodów ze sprzedaży. Niższy poziom wskaźnika ROA wynika ze wzrostu średniego poziomu aktywów oraz niższego poziomu zysku netto grupy za ostatnie 12 miesięcy. Stopa zwrotu z kapitałów własnych była taka sama jak przed rokiem (17,6%), zaś wskaźnik zadłużenia kapitału własnego spadł z 36,8% do 35,9%. GPW ocenia, że zadłużenie grupy nie stanowiło zagrożenia dla jej działalności oraz zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań.

 

GPW - kapitalizacja spółek   GPW - obroty akcjami
Źródło: GPW SA   Źródło: GPW SA

 

Na powyższych wykresach zaprezentowane zostały dane dotyczące kapitalizacji spółek krajowych i obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych na Rynku Głównym. W przypadku obu tych wartości można zauważyć tendencję spadkową. Kapitalizacja i obroty w II kw. 2016 roku spadły odpowiednio o 52 mld zł i 4 mld zł i wyniosły 496 mld zł oraz 41 mld zł.

 

Na wykresie akcji GPW można zauważyć, że od sierpnia 2015 roku spółka znajduje się w trendzie spadkowym. Sygnałem dalszych spadków będzie przebicie przez cenę linii wsparcia na poziomie 28,94 zł. O zmianie trendu na wzrostowy zasygnalizuje przebicie kursu przez linię trendu oraz oporów na poziomie 38,74 zł. 

 

GPW - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: GPW SA

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

GPW wypracowała w II kw. zysk netto o 26% wyższy niż w roku ubiegłym