Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

© BESTGREENSCREEN - Fotolia.pl

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. poinformował o dokonaniu odpisu aktualizującego na kwotę 10,5 mln euro. Kolejnych odpisów na 24,4 mln zł dokonać ma spółka zależna African Investment Group SA. Odpisy obciążą wyniki finansowe grupy. 

 

W komunikacie z dnia 22 lipca 2016 roku zarząd Zakłady Chemiczne Police poinformował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group na kwotę 10,5 mln euro w pełnej wysokości (co odpowiada kwocie 46,4 mln zł według wyceny na 30.06.2016 r.). Jak podano – „należności są należnościami z tytułu dostaw nawozów do Senegalu w latach 2013 – 2014, kiedy to Emitent próbował wejść na nowy, tamtejszy rynek nawozów”.

 

W raporcie bieżącym poinformowano także o dokonaniu przez spółkę zależną African Investment Group następujących odpisów:

  • odpisów aktualizujących wartość należności przeterminowanych ponad rok, na 100% tych należności w kwocie 2 877, 5 mln franków afrykańskich zachodnich XOF (ok 19 mln zł według wyceny na 30.06.2016 r.),
  • odpisów aktualizujących wartość zapasów fosforytów prezentowanych przez Spółkę jako produkcja w toku, nie wykazujących rotacji ponad 2 lata, na 50% ich wartości w kwocie 817 mln franków afrykańskich zachodnich XOF (ok. 5,4 mln zł według wyceny na 30.06.2016 r.).

„Utworzenie przez Spółkę opisanego wyżej odpisu aktualizującego na kwotę 10,5 mln euro wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres pierwszego półrocza 2016 roku. Natomiast dokonanie w/w odpisów aktualizacyjnych przez spółkę zależną Emitenta wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres pierwszego półrocza 2016 roku” - podano w raporcie bieżącym.

W tym samym dniu raport bieżący informujący o przewidywanym wpływie zdarzeń jednorazowych na wyniki finansowe opublikowała Grupa Azoty S.A.  W raporcie przytoczono odpisy dokonane przez spółkę African Investment Group i oceniono, że ich wpływ na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej EBIT wyniesie około 24,4 mln zł. 

 

W 2015 roku Zakłady Chemiczne Police odnotowały niemal trzykrotny wzrost zysku operacyjnego, który wyniósł 209 mln zł w stosunku do 80 mln zł w roku poprzednim. Zysk netto wyniósł 164,8 mln zł i był większy o około 270% niż w 2014 roku. Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police za pierwsze półrocze 2016 roku planowana jest na 24 sierpnia 2016 r.

 

Notowania Zakładów Chemicznych Police po załamaniu kursu z roku 2009, odrobiły straty i w 2013 roku odnotowały historyczne maksimum na poziomie 30 zł. W grudniu 2015 roku kurs ponownie zbliżył się w pobliże 30 zł, jednak od tego czasu stracił około 30% wartości. W czerwcu tego roku nastąpiło przetestowanie i skuteczna obrona linii długoterminowego trendu wzrostowego i jednocześnie linii wsparcia na poziomie 20 zł. Obecnie akcje Zakładów Chemicznych Police notowane są po około 21-22 zł.

 

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Notowania Grupy Azoty od 2009 roku rosły przez ponad 6 lat, aż do pokonania bariery 100 zł w grudniu 2015 roku.  Od tego czasu akcje straciły jednak 25% wartości i obecnie notowane są po około 75 zł. W maju przebita została od góry linia długoterminowego trendu wzrostowego, najbliższe mocne wsparcie rysuje się w okolicy 60 zł. Notowania spółki pracują jednak nad powrotem w okolicę linii trendu, po drodze muszą jednak pokonać opór na 85 zł.

 

Grupa Azoty - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

22.06.2018, Newsroom

6 spółek z NewConnect, których raporty roczne wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 1

22.06.2018, Newsroom

6 spółek z NewConnect, których raporty roczne wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 1

Opinia biegłego rewidenta na temat raportu rocznego spółki to jeden z dokumentów, na który warto zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zobacz więcej

Odpisy w Azotach
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie