Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Raport specjalny SII: 109 spółek z NewConnect naruszyło przepisy prawa

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych sprawdziło, jak emitenci z alternatywnego systemu obrotu NewConnect poradzili sobie w tym roku z obowiązkami dotyczącymi publikacji raportu rocznego oraz zwoływania obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Niestety, wnioski płynące z analizy ponownie nie są zbyt dobre.

Przedmiot analizy

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, tak jak w poprzednich latach, badało, czy emitenci z rynku NewConnect przestrzegają przepisów prawa i Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie obowiązujących terminów publikacji raportu rocznego i zwoływania obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.


Dla uproszczenia weryfikacji podlegały tylko te spółki, które mają siedzibę w Polsce oraz których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia. Oznacza to, że zarówno publikacja raportów okresowych za 2015 rok, jak i tegoroczne obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia prześwietlanych emitentów powinny mieć miejsce najpóźniej 30 czerwca 2016 roku. Jednocześnie, aby walne zgromadzenie było zwołane prawidłowo, ogłoszenie o nim musiało być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ponadto obowiązkiem notowanych spółek jest przekazanie raportu rocznego najpóźniej w dniu ogłoszenia o zwołaniu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Wyniki weryfikacji

Jak się okazało, aż 109 spośród 392 emitentów poddanych analizie w mniejszym lub większym stopniu nieprawidłowo wypełniło obowiązki odnoszące się do terminów publikacji i zwoływania obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

Najczęstszym naruszeniem, dotyczącym 60 podmiotów, jest opublikowanie raportu rocznego w terminie późniejszym niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia.  W tym gronie 23 spółki przekazały (lub zamierzają przekazać) wymagany dokument na mniej niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, a 14 spółek na mniej niż 5 dni przed wyznaczonym dniem obrad. Są również tacy emitenci (dokładnie sześciu), którzy opublikowali lub opublikują roczny raport okresowy później niż w dniu, na który zwołano obrady ZWZ. W takich przypadkach akcjonariusze zmuszeni zostali do uchwalenia (zazwyczaj 3-4 tygodniowej) przerwy - tak, aby przed podjęciem decyzji o sposobie głosowania na walnym mogli się z tym dokumentem zapoznać. Na szczególną uwagę zasługuje jednak spółka MVA Greeen Energy, której zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za 2015 rok, podczas gdy te dokumenty do tej pory nie zostały jeszcze przekazane do publicznej wiadomości! Na marginesie warto przy tym zaznaczyć, że dane finansowe zawarte w treści podjętych uchwał istotnie różniły się od tych, jakie przekazane zostały w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 roku, co świadczyć może o ujawnieniu w czasie obrad informacji poufnej.

 

Pobierz pełny raport SII
dotyczący naruszeń na NewConnect

 

Spora cześć spółek nie radzi sobie także z obowiązkiem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W tym roku takich spółek naliczono 50, a niemal połowa z nich do dnia przeprowadzenia analizy (14 lipca) nie opublikowała nawet ogłoszenia o zwołaniu obrad.

 

Ponadto 15 spółek, pomimo takiego obowiązku, nie opublikowało do końca czerwca rocznego raportu okresowego. Jedna spółka dokonała natomiast ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 25 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia (zgodnie z kodeksem spółek handlowych powinno być to co najmniej 26 dni).

Wnioski

Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy są bardzo niepokojące, choć trudno tutaj mówić o dużym zaskoczeniu. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych już rok temu zwracało uwagę na problem z przestrzeganiem terminów dotyczących publikacji raportów rocznych i zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń przez emitentów z rynku NewConnect. Wówczas spółek, które naruszyły obowiązujące regulacje, było nawet nieco więcej (137 wobec 109 w tym roku), co tylko w pewnym stopniu wytłumaczyć można efektem zmniejszenia liczby emitentów podlegających weryfikacji (404 rok wcześniej i 392 w tym roku) i decyzjami Zarządu GPW o wykluczeniu niektórych emitentów, którzy m.in. nie wywiązywali się z obowiązku terminowej publikacji raportów okresowych. Pozostaje mieć nadzieje, że z roku na rok sytuacja będzie się poprawiać, choć od niedawna, m.in. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MAR, wymagania stawiane emitentom są jeszcze wyższe. Od 3 lipca tego roku zmienił się także graniczny termin przekazania raportu rocznego na rynku NewConnect - obecnie jest to pięć miesięcy, a nie jak wcześniej sześć miesięcy, od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe.

 

Warto przy tym wspomnieć, że brak publikacji w wymaganym terminie raportu rocznego lub odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia to 2 spośród 16 obiektywnych kryteriów kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII, która ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego.

Zobacz również:

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

13.02.2018, Aktualności

SII Poleca: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych – Steve Nison

Biblia wykresów świecowych Steve'a Nisona 5 lutego 2018 powróciła na półki księgarni maklerska.pl! Odświeżona, zaktualizowana i w nowej oprawie graficznej, a co najważniejsze – w języku polskim.

Zobacz więcej

21.02.2018, Newsroom

Rekordowy rok Orbisu – spółka osiągnęła 232,4 mln zł zysku netto

21.02.2018, Newsroom

Rekordowy rok Orbisu – spółka osiągnęła 232,4 mln zł zysku netto

W 2017 roku Orbis poprawił wyniki finansowe oraz wskaźniki operacyjne. Przychód na 1 dostępny pokój, tak zwany wskaźnik RevPAR, wyniósł 184,8 zł i był o 9,2% wyższy niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Raport specjalny SII: 109 spółek z NewConnect naruszyło przepisy prawa