Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Polenergia jest przygotowana do nowej sytuacji rynkowej

© Günter Menzl - Fotolia.com

Polenergia jest przygotowana do nowej sytuacji rynkowej i zmian regulacyjnych

1. Spółka jest przygotowana do nowej sytuacji rynkowej. Prowadzi analizy skutków zmian legislacyjnych dot. OZE

 • Spółka wykorzystała ostatnie miesiące, aby optymalnie dostosować strategię i strukturę firmy do zmian legislacyjnych. Nowy zarząd spółki posiada bardzo bogate doświadczenie zarówno w energetyce konwencjonalnej jak i odnawialnej oraz we współpracy z partnerami finansowymi i inwestorami;
 • Spółka na bieżąco analizuje zmieniające się dynamicznie otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane i wpływ wspomnianych regulacji na działalność Spółki i jej wyniki finansowe.
 • Zmiany ustawowe znajdą odzwierciedlenie w przychodach spółki, dlatego spółka odwołała tegoroczną prognozę wyników i, podobnie jak inne spółki w sektorze, dokonała odpisów bezgotówkowych (na ok. 55 mln PLN) z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych tj. projektów, które z uwagi na zapisy ustawy dotyczące minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań, nie mogą być realizowane.

2. Polenergia nie jest i nigdy nie była spółką działającą jedynie na rynku OZE i nie jest od niego w 100 proc. uzależniona.

 • Kluczowym celem fuzji spółek PEP oraz Polenergia była dywersyfikacja, dzięki której spółka jest obecna na rynku energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, a także obrotu i dystrybucji energii. Około 50 proc. EBIDTA generuje segment energetyki konwencjonalnej (w tym gazowa Elektrociepłownia Nowa Sarzyna), obrotu i dystrybucji energii;
 • Polenergia Obrót (z rocznymi obrotami w 2015 roku na poziomie blisko 13 TWh) należy do ścisłej czołówki największych uczestników rynku obrotu energią w Polsce. Spółka odnotowuje znaczące wzrosty obrotów na rynku gazu ziemnego, co przekłada się stopniowo na poprawę wyników finansowych;
 • Po realizacji podpisanych już umów Polenergia Dystrybucja do 2017 roku będzie dostarczać energię elektryczną dla 16 tysięcy odbiorców końcowych, na 46 obszarach dystrybucyjnych. Planowany wolumen dystrybuowanej energii wyniesie 314 GWh z docelowym WRA (Wartość Regulowanej Aktywów) 91 mln zł;
 • Nowelizacja ustawy OZE potwierdza, że nie ma odejścia od systemu aukcyjnego. Wszystkie technologie odnawialne Polenergii (biomasa, onshore, offshore) mieszczą się w podziale koszyków;
 • Ponad 260 MW projektów farm wiatrowych Polenergii jest gotowych do udziału w pierwszej aukcji - w odrębnym koszyku, lub w polaczeniu z własnymi, lub innymi źródłami stabilnymi jak biomasa/biogaz w ramach klastrów;
 • Ustawa wprowadza nową definicję tzw. hybrydowej instalacji OZE, która oznacza zespół, co najmniej dwóch instalacji OZE różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii (np. farma wiatrowa i elektrownia biomasowa - obydwie technologie obecne w portfelu Polenergii). Otwiera to dla spółki nowe możliwości;
 • Spółka aktywnie redukuje koszty, rozmawia z partnerami biznesowymi i instytucjami finansowymi, i wspólnie wypracowuje odpowiednie rozwiązania. Optymalizacje kosztowe przyniosą ok. 9 mln zł oszczędności w 2017 roku;
 • Konsekwencją niespodziewanych i gwałtownych zmian regulacyjnych, również tych działających potencjalnie wstecz, jest przymus redukcji zatrudnienia. Będzie to widoczne w całym segmencie rynku OZE (nie tyko wiatru). Eksperci przewidują, że zwolnienia na rynku mogą sięgnąć kilku tysięcy pracowników;

3. Spółka ma bardzo perspektywiczny projekt farm wiatrowych na Bałtyku, które należą do projektów wspieranych przez nowe regulacje prawne.

 • Polenergia realizuje bardzo perspektywiczny projekt farm wiatrowych na Bałtyku, które należą do projektów pozytywnie zaadresowanych przez nowe regulacje prawne. Łączna moc tych projektów to aż 1,2 GW. To blisko 4-krotnie więcej niż projekty lądowe, które w związku z wejściem w życie nowych przepisów muszą być wstrzymane;
 • Według szacunków McKinsey, projekty Offshore (farmy wiatrowe na Bałtyku) mogą dodać ponad 60 mld zł do PKB oraz do 70 tysięcy dodatkowych miejsc pracy w całej Polskiej gospodarce;
 • Ceny energii z wiatru offshore spadają drastycznie, czego dowodem jest ostatni projekt DONG’a w Niemczech na aukcji w zeszłym tygodniu;
 • PGE aktywnie patrzy na Offshore co może być wsparciem dla wszystkich morskich projektów w ramach strategii energetycznej Polski. Regionalne wsparcie w postaci „Projekt Baltic InteGrid - Integrated Baltic offshore wind electricity grid development”.

4. Przez najbliższe cztery lata Elektrociepłownia Nowa Sarzyna jako pierwsza elektrociepłownia w Polsce z jednostkami wytwórczymi mającymi możliwość samostartu, będzie świadczyła dla PSE usługę odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego

 • Poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna (ENS) Polenergia staje się ważnym uczestnikiem krajowego systemu energetycznego wspierającym jego odbudowę w momentach zagrożenia takich, jakie wystąpiły w zeszłym roku i które są już widoczne w tym roku. Z powodu upałów część elektrowni węglowych ma problemy z chłodzeniem;
 • Podpisana umowa z PSE, to efekt realizacji 2-letniego planu inwestycyjnego w ENS;
 • ENS jest pierwszą w Polsce elektrownią cieplną, której jednostki wytwórcze posiadają zdolność do samostartu i mogą być wykorzystane w procesie odbudowy KSE. Dotychczas takie możliwości techniczne posiadały tylko elektrownie wodne;

5. Rynek mocy w Polsce atrakcyjny dla Polenergii

 • 4 lipca Ministerstwo Energetyki ogłosiło plan uruchomienia rynku mocy w Polsce. Wstępna jego analiza pokazuje, iż rynek ten będzie miał pozytywny wpływ na Spółkę. W aukcjach na moc mogą brać udział istniejące obiekty takie jak ENS, która ma dużą szansę na sukces w aukcjach, gdyż w 2020 roku elektrownia w pełni zostanie zamortyzowana;
 • Aukcje będą dotyczyć również nowych mocy konwencjonalnych co może przełożyć się na znaczący wzrost atrakcyjności projektu Elektrowni Północ dla potencjalnych inwestorów;
 • Rynek mocy umożliwi rozwój rynku OZE poprzez zabezpieczenie niesterowalnych OZE mocami sterowalnymi (konwencjonalnymi);

6. Od lipca 2016 roku Polenergia Obrót jest jednym z czterech animatorów na Towarowej Giełdzie Energii

 • Polenergia Obrót, jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek w sektorze obrotu energią elektryczną w Polsce, podpisała z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora rynku. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2016 r;
 • Zadaniem animatora jest utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów notowanych na Rynku Towarów Giełdowych Ważnym. Animator w zamian za wpływ na zwiększenie wolumenu zawieranych transakcji na rynku jest rozliczany według obniżonych opłat transakcyjnych;
 • Polenergia Obrót, obok Enea Trading, PGNiG oraz Tauron Polska Energia jest czwartym animatorem na TGE;
 • Od października 2013 roku Polenergia Obrót jest aktywnym, bezpośrednim Członkiem TGE;

 

 

Wywiady z prezesem Polenergii, Jackiem Głowackim

 

 

Artykuły o OZE na innych stronach:

 

Źródło: Polenergia

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

22.11.2017, Newsroom

CD Projekt poniżej oczekiwań w III kw. – tego nie grali od dwóch lat

22.11.2017, Newsroom

CD Projekt poniżej oczekiwań w III kw. – tego nie grali od dwóch lat

CD Projekt nie rozpieszcza inwestorów w ostatnich dniach. Najpierw mocna przecena po doniesieniach o problemach z Cyberpunkiem 2077, a teraz wyniki finansowe słabsze od oczekiwań.

Zobacz więcej

Polenergia jest przygotowana do nowej sytuacji rynkowej