Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Enea i Bogdanka mogą nie podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w tym roku. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na walnych zgromadzeniach spółek.

 

Zarząd Enei zamierza rekomendować niewypłacanie dywidendy w tym roku ze względu na wykazanie straty netto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 roku. Jak tłumaczono w raporcie bieżącym spółki z dnia 25 maja bieżącego roku, strata wynikała przede wszystkim z dokonanych odpisów z utraty wartości aktywów w obszarze wytwarzania. Dodano, że rekomendacja jest wypadkową coraz bardziej wymagającej sytuacji rynkowej, zmian zachodzących w otoczeniu regulacyjnym, ale także przeprowadzonych analiz w zakresie planu inwestycyjnego Grupy Enea w krótkim i średnim horyzoncie czasowym. Brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku wpłynie w sposób istotny na wzmocnienie pozycji gotówkowej grupy, co z kolei przełoży się na możliwość podejmowania nowych działań inwestycyjnych wspierających dalszy rozwój. Intencją spółki jest kontynuowanie w przyszłości dotychczasowej polityki dywidendy, zakładającej wypłaty na poziomie od 30% do 60% jednostkowego zysku netto.

 

Na reakcję rynku nie trzeba było długo czekać. Podczas dzisiejszej sesji (27.05) kurs otworzył się luką spadkową, a skala przeceny w pierwszych minutach po otwarciu sięgnęła 5,5%. Z szerszej perspektywy, kurs akcji konsoliduje się w przedziale 10 zł – 12 zł już od pół roku. Wybicie w marcu ponad ostatnie lokalne szczyty, a także opór 12 zł, okazało się fałszywe. Kurs został dynamicznie sprowadzony w okolice historycznych dołków na poziomie 9,95 zł. Z racji bliskości wsparcia wynikającego z kanału bocznego bardziej prawdopodobne z punktu klasycznej analizy technicznej jest odbicie.

 

Enea - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Podobną argumentację rekomendacji o niewypłacaniu dywidendy zastosował zarząd Bogdanki, również powołując się na stratę netto w sprawozdaniu jednostkowym za 2015 rok. Strata i w tym wypadku wynikała przede wszystkim z dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Celem rekomendacji jest zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej grupy i spełnienia oczekiwań akcjonariuszy w perspektywie długoterminowej. W raporcie bieżącym z dnia 25 maja bieżącego roku dodano, że zarząd dostrzega ryzyko dalszego spadku cen węgla i ograniczonych możliwości jego uplasowania na rynku. Brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku istotnie wpłynie na zapewnienie dostępu do gotówki na poziomie gwarantującym bezpieczne prowadzenie działalności operacyjnej, utrzymania poziomu zadłużenia na deklarowanym poziomie (dług oprocentowany i długoterminowe zobowiązania pracownicze / EBITDA) < 1,5.

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 

Na wykresie Bogdanki wyraźnie widać obowiązujących trend spadkowy. Najszybsza linia trendu spadkowego jest respektowana z dużą dokładnością. Ważnym poziomem, wokół którego oscyluje kurs akcji w ostatnich dniach, jest 40 zł. Obrona tego wsparcia pozwoli bykom wyprowadzić jeszcze jeden atak na testowaną ostatnio linię trendu spadkowego.

 

Bogdanka - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Enea S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Zobacz również:

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

Zadaniem nowego podmiotu – Domu Analiz SII – będzie dostarczanie pokrycia analitycznego emitentów, którzy do tej pory nie cieszyli się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych.

Zobacz więcej

Enea i Bogdanka bez dywidendy?
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie