Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Getin Noble ze stratą w I kw. Podatek od instytucji finansowych wyniósł 38,1 mln zł

© MaciejBledowski - Fotolia.com

Wczoraj po sesji, to jest 16 maja 2016 roku, Getin Noble Bank opublikował wyniki za I kw. bieżącego roku. Okazały się one słabsze od oczekiwań rynku. Bank wykazał stratę netto 18,3 mln zł. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I kw. 2016 r.

I kw. 2015 roku

Przychody z tytułu odsetek

708 244

793 510

Wynik z tytułu odsetek

323 033

271 226

Przychody z tytułu prowizji i opłat

82 192

144 999

Wynik z tytułu prowizji i opłat

36 338

94 945

Wynik z działalności operacyjnej

23 442

126 386

Podatek od instytucji finansowych

38 110

-

Wynik brutto

-12 772

127 600

Wynik netto podmiotu dominującego

-18 266

128 586

Źródło: Sprawozdanie finansowe GK Getin Noble Banku S.A. za I kw. 2016 roku

 

W wynikach Getin Noble Banku widać zarówno skurczenie się przychodów z tytułu odsetek (-10,7%) jak i z tytułu prowizji i opłat (-43,3%). Znaczny spadek tej drugiej pozycji wynikał głównie z uzyskania niższych przychodów prowizyjnych z tytułu sprzedaży ubezpieczeń i produktów inwestycyjnych, co z kolei było spowodowane czasowym samoograniczeniem w zakresie działalności sprzedażowej w celu wzmocnienia pozycji kapitałowej banku i spełnienia wymogów KNF względem wskaźników wypłacalności. Spowodowało to spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji do 36,3 mln zł (-61,7% rok do roku). Wynik z tytułu odsetek wzrósł za to o 19,1% rdr co było efektem obniżenia się kosztów z tytułu odsetek.

 

W I kw. 2016 roku, za miesiąc luty i marzec bank zapłacił 38,1 mln zł podatku od niektórych instytucji finansowych. Bank złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie „Planu trwałej poprawy efektywności”, który spełnia wymogi art. 142 Prawa bankowego. Zgodnie z Ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych z 15 stycznia 2016 roku bank objęty postępowaniem naprawczym zgodnie z art. 142 Prawa bankowego jest zwolniony z podatku od instytucji finansowych. Dlatego wynik kolejnych miesięcy banku nie będzie obciążony dodatkowym podatkiem. Bank zapłacił również podatek dochodowy w wysokości 5,5 mln zł, co przełożyło się na stratę netto akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 18,3 mln zł wobec 128,6 mln zł zysku netto w I kw. 2015 roku. Wyniki okazały się też słabsze od konsensusu publikowanego przez PAP, który zakładał osiągnięcie 4,9 mln zł zysku netto.

 

Zgodnie z wytycznymi KNF na koniec czerwca 2016 roku współczynniki kapitałowe w ujęciu skonsolidowanym powinny wynieść 11,76% dla kapitału T1 i 15,26% dla łącznego TCR. Na koniec marca 2016 roku wyniosły one dla banku odpowiednio 11,7% oraz 14,9%. Bank podjął szereg działań w zakresie optymalizacji wymogu kapitałowego, między innymi poprzez sprzedaż 50,72% posiadanych udziałów w spółce Getin leasing S.A. do LC Corp. BV. Bank dokonał też sprzedaży wierzytelności o nominalnej wartości 288,9 mln zł, a bilansowej 251 mln zł. Z kolei w dniu 29 kwietnia 2016 roku bank zrealizował transakcję sprzedaży akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stanowiących 29,97% kapitału zakładowego.

 

Kurs akcji Getin Noble Banku znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Na wykresie wyraźnie widoczna jest utrzymana tendencja coraz niższych szczytów i dołków. Warto też zaznaczyć, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało w kwietniu o scaleniu akcji w stosunku 3:1.

 

Getin Noble - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: GK Getin Noble Bank S.A.

 

 

Więcej:

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

16.03.2018, Newsroom

Zmiany w indeksach na GPW. Producent gier po raz pierwszy w gronie blue chipów

Wśród największych spółek notowanych na GPW producent serii gier o Wiedźminie zastąpi informatyczną firmę Asseco Poland.

Zobacz więcej

Getin Noble ze stratą w I kw. Podatek od instytucji finansowych wyniósł 38,1 mln zł
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie