Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski: Wyniki finansowe Grupy AMBRA po III kwartałach roku obrotowego 2015/2016

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Wyniki finansowe Grupy AMBRA po III kwartałach roku obrotowego 2015/2016

16 maja

godzina 14:30

AMBRA

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google

 

Na pytania inwestorów odpowiedzieli:

 

Robert Ogór, Prezes ZarząduRobert Ogór, Prezes Zarządu

W Zarządzie AMBRA S.A. od 2003 r., funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2008 r. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Heidelbergu. W latach 1994 – 2004 pracował jako doradca i członek grupy zarządczej do spraw inwestycji kapitałowych i rynków zagranicznych Schloss Wachenheim AG – większościowego akcjonariusza AMBRA S.A. Pełni również szereg funkcji nadzorczych w spółkach zależnych AMBRA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor FinansowyPiotr Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Związany z AMBRA S.A. od 2005 r. W Zarządzie AMBRA S.A. od 2008 r., pełni funkcję Wiceprezesa od 2014 r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również zarządzanie na Uniwersytecie w Würzburgu. Ukończył studia podyplomowe ACCA w zakresie rachunkowości i finansów. W latach 1998 – 2005 pracował w KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. w Warszawie oraz w KPMG DTG AG w Düsseldorfie. Pełni również funkcje nadzorcze w spółkach zależnych AMBRA S.A.

 

 

 

 

 

 

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą AMBRA, który odbędzie się 16 maja (poniedziałek) o godz. 14:30. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Robert Ogór, Prezes Zarządu Grupy AMBRA oraz Piotr Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu online poświęconym wynikom kwartalnym i zapraszamy do zadawania pytań!

 

Moderator: Pod ikonką "Pliki do pobrania" znajduje się prezentacja wyników kwartalnych.

 

MichałM: Jak idzie ostatni kwartał obrotowy względem wewnętrznych budżetów?

 

Zarząd Grupy AMBRA: W ostatnim kwartale zgodnie z tym, co napisaliśmy w raporcie kwartalnym oczekujemy wzrostu sprzedaży. W szczególności oczekujemy dobrej sprzedaży win stołowych oraz cydru. Natomiast nie publikujemy danych o sprzedaży przed publikacją raportów okresowych.

 

tytus: Dlaczego w ujęciu rok do roku wzrosły należności handlowe o blisko 10%?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Przychody ze sprzedaży wzrosły o 15,4%, zatem wzrost należności o 10% oznacza poprawę efektywności.

 

MichałM: Co zawiera pozycji pozostałe wartości niematerialne na 16, 2mln zł?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Pozycja "pozostałe wartości niematerialne" obejmuje głównie znaki towarowe i oprogramowanie. Szczegóły można znaleźć w raporcie półrocznym https://www.ambra.com.pl/assets/RI/Raporty/okresowe/20152016/AMBRA_HY_2015-2016.pdf i w raporcie rocznym (również dostępnym na naszej stronie internetowej).

 

MichałM: Dlaczego EBIT i EBITDA są niższe w okresach porównawczych po trzech kwartałach?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Niższy poziom EBIT i EBITDA wynika w całości z zysków jednorazowych zrealizowanych w roku ubiegłym. Na poziomie EBIT wyniosły one 5,3 mln zł za trzy kwartały roku 2014/2015. Po oczyszczeniu z tych czynników EBIT wzrósł o około 5%.

 

MichałM: Czy poziom 7 mln zł środków pieniężnych jest dla spółki optymalny?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Tak, jest to poziom potrzebny do bieżącego zarządzania płynnością w Grupie.

 

DanielG: Jakie inwestycje są obecnie realizowane?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Główne inwestycje związane są z odnawianiem (odtwarzaniem) aktywów produkcyjnych (linie produkcyjne) w naszej winiarni w Biłgoraju.

 

Rafał: Witam z czego bierze się pozycja w bilansie „różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych”?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Są to różnice pomiędzy wyceną aktywów netto kontrolowanej spółki zagranicznej wg kursu z dnia nabycia w porównaniu do kursu na dzień bilansowy.

 

Tomasz Wojtasiewicz: Za jaką część sprzedaży odpowiada Rumunia? Przychody wzrosły tam aż o 95,7%? Czy taka dynamika może zostać utrzymana?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Wskazany wynik osiągnięty został w III kwartale. Udział sprzedaży Rumunii w przychodach Grupy za 3 kwartały 2015/2016 wynosił 12,7%, dynamika sprzedaży po 3 kwartałach to +24,8%. Dwucyfrowe wskaźniki wzrostów sprzedaży są w najbliższych okresach możliwe do osiągnięcia.

 

gsikora@gmail.com: Ile wynosi dług netto na ostatni dzień bilansowy? Jakie są jego tendencje?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Dług netto w czwartym kwartale roku obrotowego kształtuje się zazwyczaj na poziomie zbliżonym do trzeciego kwartału. Nie oczekujemy zmiany tej tendencji w bieżącym roku.

 

ArturInwest: Co z akwizycjami? Spółka ma obecnie spore możliwości finansowe na przejęcia

 

Zarząd Grupy AMBRA: W krótkim terminie nie planujemy znaczących akwizycji. Koncentrujemy się na rozwoju organicznym.

 

DGP: Jak zarząd ocenia rachunek przepływów pieniężnych? Jest on obecnie optymalny czy jest miejsce do poprawy?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Przepływy pieniężne są na dobrym poziomie. Potencjał poprawy widzimy głównie w obniżce poziomu zapasów, nad czym będziemy pracować w następnych okresach.

 

Ciekawski: Co częściej Polacy będą pić w najbliższe wakacje: cydr czy prosecco?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Cydr. Sprzedaż prosecco w minionym roku przekroczyła 1 mln butelek 0,75 l. W tym samym czasie Polacy skonsumowali ponad 12 mln litrów cydru.

 

Tomasz Wojtasiewicz: Z czego wynika duży wzrost zysku na sprzedaży w III kw.?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Zysk na sprzedaży wzrósł w tempie porównywalnym do sprzedaży. Najszybciej rosła sprzedaż win stołowych i musujących. Rosła sprzedaż we wszystkich krajach działalności Grupy.

 

Pola: Czy fundusze rozmawiają z zarządem częściej niż ostatnio? Spółka jest tania patrząc na wskaźniki i stopę dywidendy.

 

Zarząd Grupy AMBRA: Spółka jest w ciągłym kontakcie z inwestorami instytucjonalnymi, którzy pozytywnie oceniają zarówno przepływy pieniężne jak i politykę dywidendową.

 

Qba: Czy Pana zdaniem program 500+ może przyczynić się do wzrostu konsumpcji produktów spółki?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Z ust rządowych płyną wskazówki o prodemograficznym przeznaczeniu programu 500+. Prodemograficzne działanie napojów alkoholowych jest faktem powszechnie znanym. Reszta równania pisze się sama.

 

Irek: Jakiej dynamiki oczekują Państwo (jaka byłaby zadowalająca) w samym IV kwartale roku obrotowego?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Z uwagi na to, że święta wielkanocne przypadały w trzecim kwartale, oczekujemy, że sprzedaż w czwartym kwartale będzie rosła wolniej niż w poprzednim kwartale.

 

HB: Na jaki okres obowiązuje obecna polityka dywidendowa?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Do odwołania.

 

luke: Czy spółka zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Odsyłamy do naszego raportu rocznego. Są to głównie transakcje forward w ograniczonym zakresie.

 

Ula: Dlaczego spółka zanotowała ujemne zyski w III kwartale?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Strata netto realizowana dotąd rokrocznie przez Grupę AMBRA wynika z wysokiej sezonowości sprzedaży skoncentrowanej w wysokim stopniu w II kwartale roku obrotowego, tj. IV kwartale kalendarzowym. Zasoby operacyjne, produkcja, sprzedaż, dystrybucja konieczne do obsługi tak wysokiej sezonowości powodują słabszą efektywność finansową w pozostałych kwartałach.

 

MGte: Jakie tendencje rynkowe prognozuje spółka na kolejny rok?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Oczekujemy kontynuacji wzrostu rynku wina. Najszybciej rosnąć będą wina stołowe oraz cydr. Poniżej dynamiki rynku kształtować się będzie natomiast konsumpcja win typu aperitif oraz win musujących.

 

Zbyszek: Czy spółka ma plany zagospodarowania środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości w Rumunii?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Zeszłoroczny przychód ze sprzedaży części nieruchomości został przeznaczony do obniżenia długu Grupy. Przychody ze sprzedaży pozostałych części są trudne do zaplanowania w czasie, więc na dzisiaj nie ma też planu ich przeznaczenia.

 

widz: Najlepszy kwartał dla spółki to IV kw. Który kwartał jest najsłabszy?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Najniższy poziom sprzedaży oraz wyników mamy w trzecim kwartale roku obrotowego (tzn. pierwszym roku kalendarzowego).

 

Rikko: Jakie są plany inwestycyjne spółki na najbliższe okresy?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Podobnie jak w bieżącym roku inwestować będziemy głównie w rozwój winiarni w Biłgoraju.

 

linux: W jakim segmencie sprzedaży spółka odnotowuje największe dynamiki wzrostowe?Jakie sa Państwa prognozy na najbliższe kwartały?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Jak informowaliśmy w raporcie najwyższe stopy wzrostu zanotowały na rynku polskim wina stołowe, w tym również ich sprzedaż w naszej sieci sklepów CENTRUM WINA, jak również sprzedaż win do gastronomii. Drugim obszarem wzrostu sprzedaży jest operacja rumuńska. Oczekujemy, że zarówno wina stołowe w Polsce, dalszy wzrost konsumpcji cydru, jak i rozwój biznesu w Rumunii będą głównymi czynnikami wzrostu w kolejnych okresach.

 

ED: Co z działką w Rumunii? Jest kupiec?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Sytuacja na rynku nieruchomości w Bukareszcie nie wskazuje na możliwość sprzedaży tej nieruchomości w najbliższych okresach.

 

ED: Czy dywidenda została już uchwalona?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Uchwała o wypłacie dywidendy zapada na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaplanowanym na październik 2016 r.

 

Zbyszek: Czy w następnym kwartale też zobaczymy poprawę wyniku netto?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Nie komentujemy wyników przed ich publikacją.

 

Krzysztof Barański: Czy spółka zamierza kontynuować zmniejszanie zadłużenia?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Osiągnęliśmy bardzo niski poziom długu netto: poniżej wskaźnika 1 x EBITDA. Dalsze obniżanie poziomu długu będzie ograniczone w skali i zależne o przyszłych decyzji inwestycyjnych.

 

fundamentalista: Z czego wynika tak silna (42,8%) erozja przepływów operacyjnych po III kwartałach?

 

Zarząd Grupy AMBRA: W roku obrotowym 2014/2015 silnie spadały zapasy, co pozytywnie wpłynęło na przepływy operacyjne. Poziom przepływów operacyjnych za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016 odpowiada mniej więcej poziomowi zysku operacyjnego. Nie można więc mówić o erozji, a jedynie o stabilizacji na wysokim poziomie.

 

Jarosław: Z czego wynika największa dynamika przyrostu zysku brutto po III kwartałach?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Bardzo dobra sprzedaż na wszystkich rynkach była głównym czynnikiem poprawy wyników finansowych w trzecim kwartale.

 

Ciekawski: Czy planowane są otwarcia nowych sklepów Centrum Wina albo zmiany w sieci istniejących?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Po otwarciu sklepu w Bydgoszczy w listopadzie 2015 r. planujemy w przyszłym roku obrotowym otwarcie w Katowicach oraz w Galerii Północnej w Warszawie.

 

Władysław: Czy polityka dywidendowa jest niezagrożona w kolejnych latach?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Nie widzimy zagrożeń dla kontynuacji polityki wysokiej stopy dywidendy.

 

Gosiak: Jakie są powody, że rośnie sprzedaż win stołowych i musujących?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Od lat nieustannie rosnący rynek win stołowych pokazał w ostatnich miesiącach korzystny dla naszej strategii rozwój dynamiki w kanałach dystrybucji: po okresach ekspansji sieci dyskontowych dynamika wzrostu w tym obszarze wyraźnie spadła; tymczasem wzrosty sprzedaży win wróciły do hipermarketów, supermarketów oraz małych sklepów zgodnie z ogólnym trendem na korzyść zakupów convenience (blisko i wygodnie). Rośnie nadal konsumpcja wina w gastronomii oraz zakupy Polaków w naszych sklepach specjalistycznych CENTRUM WINA. Rynek win musujących jako całość nadal nie pokazuje wzrostu, natomiast w ostatnich okresach umacniały się nasze marki: DORATO, CIN&CIN, MICHELANGELO, FIORE.

 

obserwator: Czy w innych krajach, gdzie obecna jest AMBRA rynek win rozwija się szybciej? Czy obserwowane są tam trendy, które dopiero spodziewane są w Polsce w kolejnych latach?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Poza Polską Grupa AMBRA sprzedaje głównie wina musujące, brandy i likiery. Oceniamy, że wzrosty rynków zagranicznych będą nieco wolniejsze niż w Polsce (z uwagi na wyższy poziom konsumpcji niż w Polsce). Z drugiej strony nasze udziały rynkowe są na tych rynkach niższe niż w Polsce. Dlatego istnieje potencjał do ich zwiększania. Powinno to przełożyć się na dalsze wzrosty sprzedaży, przede wszystkim na rynku rumuńskim.

 

obserwator: Jakie obserwujecie najciekawsze trendy na rynku fine wines?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Jak wspominaliśmy, sprzedaż win wysokogatunkowych na rynku polskim nadal rośnie. Właśnie w tym segmencie rośnie rownież sprzedaż win musujących za sprawą silnego trendu prosecco.

 

pjm: Czy w branży opłacalne i częste są transakcje przejęć? Czy spółka rozważa taki kierunek czy stawia na rozwój organiczny?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Najbardziej wartościowe aktywa na polskim rynku wina zostały już skonsolidowane przez Grupę, dlatego rozwój na rynku wina będziemy opierać na wzroście organicznym.

 

Stefan Szczygieł: Czy jest Pan zadowolony z obecnych tendencji rynkowych?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Rozwój rynku wina, rosnącego nieustannie od 25 lat, jest nadal czynnikiem silnie wspierającym aktualny i przyszły wzrost wartości naszego biznesu. Korzystnie działa powrót wzrostu do hipermarketów i sklepów tradycyjnych oraz rosnąca sprzedaż win droższych. Rynek cydru wzrośnie w tym roku po raz kolejny dwucyfrowo. Rynki zagraniczne: Czechy, Rumunia, Słowacja mają dla nas nadal niewykorzystane potencjały wzrostu.

 

analityk: Czy wina polskie będą miały rosnącą pozycję w portfolio Centrum Wina?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Rozszerzamy asortyment polskich win w CENTRUM WINA.

 

analityk: Jak zmienia się rynek dystrybucji win na Polskim rynku - czy mali butikowi importerzy są konkurencją dla Centrum Wina czy grają po tej samej stronie bramki?

 

Zarząd Grupy AMBRA: Wyspecjalizowani w segmentach niszowych mniejsi importerzy wzbogacają rynek i stanowią uzupełnienie dla dużych dystrybutorów oferujących pełną ofertę i obsługę. Tworząc potrzebną różnorodność budują rynek po tej samej stronie boiska.

 

Moderator: Dziękujemy za wszystkie pytania, zachęcamy do kontaktu i zapraszamy na prezentację wyników rocznych we wrześniu. Pozdrawiamy serdecznie!

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Czat inwestorski: Wyniki finansowe Grupy AMBRA po III kwartałach roku obrotowego 2015/2016